Searched for: +
(41 - 60 of 724)

Pages

document
Advani, V. (author), van Dril, A.W.N. (author)
ExxonMobil Chemicals in the Netherlands operates the Rotterdam Aromatics Plant (RAP), Rotterdam Oxo-Alcohol Plant (ROP) and the Rotterdam Plasticizers Plant (RPP). The RAP and RPP are located in Botlek, forming a network of shared utilities and raw materials with the Esso refinery. The main products, CO2 emissions, thermal energy and electricity...
report 2020
document
Tran, A. (author), West, K.J. (author)
report 2021
document
Wetzels, W. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ is aangekondigd dat de systematiek voor berekenen van de terugverdientijd in de regelgeving zal worden verhelderd (SER, 2018). Bij...
report 2019
document
de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author), Eerland, D. (author), van der Weerdt, C.A. (author), Quee, N. (author)
report 2019
document
Spoelstra, S. (author), van der Pal, M. (author), Sweere, A. (author), Lycklama a Nijeholt, J.A. (author)
report 2019
document
Peuchen, R.A. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Dreijerink, L.J.M. (author)
De aanleg van grondgebonden zonneparken is de laatste jaren in Nederland enorm gegroeid. Tot en met 2018 zijn ongeveer 65 parken gerealiseerd. Bovendien staan er nog eens honderden zonneparken in de planning om de komende jaren ontwikkeld te worden. De ervaring met ruimtelijke (energie)projecten, vooral met windturbines, leert dat omwonenden...
report 2019
document
Duncan, J.B. (author)
The creation of the Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) was part of a joint project with ECN part of TNO, Whiffle, and KNMI. The DOWA is a wind atlas based on a 10-year reanalysis, which is an hourly description of the state of the atmosphere using measurements and atmospheric (weather) models. The DOWA attempts to improve upon the ability of the...
report 2019
document
Kooger, R. (author), ter Hofte, H. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), de Smidt, R.P. (author), Peddemors, A. (author)
Er wordt nog veel aardgas verspild door huishoudens op momenten dat verwarmen van de woning niet nodig is, omdat de bewoners afwezig zijn of slapen. Het bedrijf Drebbl biedt diensten en algoritmes aan zoals de Thermopilot, waarmee deze verspilling beperkt kan worden, doordat de verwarmingsvraag automatisch vermindert door te anticiperen op...
report 2019
document
Hu, B. (author), Stumpf, P. (author), van der Deijl, W. (author)
Offshore wind farms in Europe are moving further from shore in order to capture more favourable wind conditions. However, this creates additional challenges regarding their Operations & Maintenance (O&M). O&M costs contribute significantly (20-30%) to the Levelised Cost of Energy (LCOE) over the lifetime of an offshore wind farm. One of the main...
report 2019
document
Bakker, L.G. (author)
The major European manufacturers of architectural glass, joined in GLASS FOR EUROPE, requested an independent study on the potential energy and CO2 savings in the 28 EU Member States resulting from the application of high performance glazing. This report quantifies the potential impact of the application of high performance glazing on annual...
report 2019
document
Grootjes, A.J. (author), Kuipers, H. (author), van der Kooij, Y. (author), Wiermans, V. (author), Zwart, R.W.R. (author)
The Dutch Water Authorities produce 1.3 million ton sewage sludge per year and the sludge disposal/treatment cost are between 115 – 250 M€ per year. There are opportunities under development to produce more renewable energy and raw materials from the sludges, lowering the sludge disposal/treatment cost. By doing so, the water authorities want to...
report 2019
document
Sipma, J.M. (author)
The actual energy consumption of labelled and non-labelled restaurants. In recent years, ECN (part of TNO) has produced various data on energy consumption for several building types within the services sector (tertiary sector), as offices, schools, elderly homes, etc. These figures indicate the gas and electricity consumption per square meter...
report 2019
document
Spoelstra, S. (author)
Het totale energiegebruik in Nederland in 2017 bedroeg 3131 PJ. Het gebruik van warmte heeft daar een groot aandeel in. Dit geldt in nog versterkte mate voor de Nederlandse industrie. Figuur 1 toont het energiegebruik van de Nederlandse industrie in 2016. Het finale energetische gebruik bedraag 685 PJ, waarvan 550 PJ (80%) de behoefte aan warmte...
report 2019
document
Jansen, N. (author), de Smidt, R.P. (author), Hermelink, M. (author)
Nederland heeft als doelstelling om 49% van de CO2 emissie te reduceren in 2030, dit is in het ontwerp klimaatakkoord vertaald naar een ambitie voor de Nederlandse industrie om 14.3 Mton CO2 uitstoot te reduceren. In het ontwerp klimaatakkoord wordt voor elektrificatie van de industrie 5.3 Mton aan CO2 reductie toegeschreven. Onderdeel van...
report 2019
document
Bulder, B.H. (author), Krishna Swamy, S. (author), Warnaar, P.M.J. (author), van Delft, Y.C. (author), Chrysochoidis-Antsos, N. (author)
A study to investigate opportunities for the Port of Den Helder in the energy transition is performed by ECN part of TNO, with the support of a consortium of nine partners, all stake holders in the Port of Den Helder. Although it is foreseen that activities related to the oil and gas (O&G) industry will decrease in the coming years, a...
report 2019
document
Detz, R.J. (author), Lenzmann, F.O. (author), Sijm, J.P.M. (author), Weeda, M. (author)
This report is a joint deliverable of two projects, i.e. (i) the HyChain 1 project, a research program coordinated by the Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) and (co)financed by TKI, industrial and research partners, and (ii) the Integrated Energy System Analysis (IESA) project, commissioned and funded by the research institute...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Kooger, R. (author), van Lidt de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), de Koning, N.M. (author)
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn.” (Ollongren, 2018). Het streven is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woning aardgasvrij te maken om in 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nagenoeg tot nul te hebben gereduceerd. Er zijn twee achterliggende doelen: 1 Het terugbrengen van de vraag naar aardgas om de...
report 2019
document
Boorsma, K. (author), Aman, M. (author), Lindenberg, C. (author), Kloosterman, M. (author)
Within the framework of the TKI WoZ VortexLoads, improvements to both BEM and free vortex wake codes have successfully been implemented with the end goal to make wind turbine design load calculations more accurate. Here we can distinguish improvements to BEM type codes, which focus on engineering models and their implementation to make these...
report 2019
document
Tool, C.J.J. (author)
De doelstelling van het Miracle project was om een procesflow te ontwikkelen gebaseerd op een p+-polySi gepassiveerde achterzijde die zowel op n-type wafers als p-type wafers toegepast kan worden. Modelberekeningen geven aan dat voor beide wafer-types cel-rendementen boven de 23% mogelijk zouden moeten zijn. De potentie voor p-type wafers is...
report 2019
document
Grootjes, A.J. (author), Liakakou, E.T. (author), Boymans, E.H. (author), Zwart, R.W.R. (author)
Biomass is a renewable feedstock that will contribute to the renewable energy goals of governments. Biomass is costly and therefore it should be used efficiently, creating maximum value, thus cascading is important, where besides energy products (electricity, heat, renewable gas and bio fuels) high value products like chemicals are produced. In...
report 2019
Searched for: +
(41 - 60 of 724)

Pages