Searched for: +
(21 - 40 of 69)

Pages

document
Schönbeck, Y. (author), Rijpstra, A. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2015
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), van der Pal, S.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2015
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), van der Pal, S.M. (author), Rijpstra, A. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2015
document
Verkerk, P.H. (author), Deurloo, J.A. (author)
article 2016
document
Diepeveen, F.B. (author), Dusseldorp, E. (author), Bol, G.W. (author), Oudesluys-Murphy, A.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
This study established predictive properties of single language milestones for specific language impairment (SLI) after the age of four, as these had not previously been reported in the literature. Methods In this nested case-control study, children attending special needs schools for severe speech and language difficulties were matched with...
article 2016
document
Hollanders, J.J. (author), van der Pal, S.M. (author), Verkerk, P.H. (author), Rotteveel, J. (author), Finken, M.J.J. (author)
Introduction Preterm newborns are at risk of developing transient hypothyroxinemia of prematurity (THoP), which has been associated with subsequent neurodevelopmental impairments. Behavioral outcomes at adult age after THoP have never been reported. Aim To examine whether there is an association between THoP and problem behavior at young adult...
article 2016
document
Dijkmans-Scheepstra, D. (author), Rietveld, E. (author), Deurloo, J.A. (author), Duiser, I.H.F. (author), Hartman, A. (author), Verkerk, P.H. (author)
De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt sinds 2003 landelijk gebruikt door jeugdartsen om de motoriek van 5 tot 6 jarige kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs te beoordelen. De normering van de test is 25 jaar geleden verricht en het onderzoek van destijds is niet gevalideerd door vergelijking met andere motorische testen. Een door...
article 2016
document
Schönbeck, Y. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2016
document
Diepeveen, F.B. (author), Dusseldorp, E. (author), Carmiggelt, E.C. (author), Uilenburg, N. (author), Verkerk, P.H. (author)
Een van de belangrijke taken van de jeugdgezondheidzorg is de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblematiek. Met name primaire taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief veelvoorkomend en de indruk bestaat dat deze stoornissen nog te laat worden onderkend, wat nadelig is voor de ontwikkelingsperspectieven van kinderen met deze...
article 2016
document
van der Ploeg, K. (author), van der Pal, S. (author), Verkerk, P. (author)
De neonatale gehoorscreening is in 2015 zeer goed uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg. De deelname per screeningsronde is landelijk zeer hoog, namelijk 99,5% of meer per screeningsronde. Screeningen worden bij 97-99% tijdig uitgevoerd en het aantal verwijzingen naar een audiologisch centrum is laag. Ook de registratie van al deze uitkomsten...
other 2016
document
Diepeveen, F.B. (author), van Dommelen, P. (author), Oudesluys-Murphy, A.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
Background: This study aimed to identify risk factors associated with specific language impairment (SLI). Methods: In a nested case–control design, 253 children attending special needs schools for severe speech and language difficulties in the Netherlands were matched for sex and date of birth with 253 children attending mainstream education....
article 2017
document
Dankert-Roelse, J. (author), Bouva, M. (author), de Winter-de Groot, Y. (author), Schönbeck, Y. (author), Gille, H. (author), Gulmans, V.A.M. (author), Verschoof-Puite, R. (author), Dompeling, E. (author), Schielen, P. (author), Verkerk, P. (author)
Workshop. Since May 1, 2011, newborn screening for Cystic Fibrosis (NBSCF) is part of the Dutch NBS program Objectives: To assess the validity of the four-step screening strategy when applied in a routine newborn screening program. Methods: NBSCF was carried out as a 4-step strategy (Immunotrypsinogen (IRT)/Pancreatitis-associated Protein (PAP)...
conference paper 2017
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Vlasblom, E. (author), Eekhout, I. (author), van Dijk-van der Poel, J. (author), van Minderhout, H.M. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Lanting, C.I. (author), Verkerk, P.H. (author)
conference paper 2017
document
Diepeveen, F.B. (author), van Dommelen, P. (author), Oudesluys-Murphy, A.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
Abstract van het Mind the gap! Building bridges to better health for all young people, EUSUHM (European Union for School and University Health and Medicine) congres 2017, Leuven.
article 2017
document
van der Ploeg, K. (author), Pot, M. (author), Verkerk, P.H. (author)
De neonatale gehoorscreening is in 2016 zeer goed uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg. De deelname is landelijk zeer hoog: 99,7% per screeningsronde. Screeningen worden bij 97-99% van de kinderen tijdig uitgevoerd en het aantal verwijzingen naar een audiologisch centrum (AC) is laag. Ook de registratie van al deze uitkomsten op kindniveau in...
report 2017
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Vlasblom, E. (author), Eekhout, I. (author), van Dijk-van der Poel, J. (author), van Minderhout, H.M. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Lanting, C.I. (author), Verkerk, P.H. (author)
Abstract van het Mind the gap! Building bridges to better health for all young people, EUSUHM (European Union for School and University Health and Medicine) congres 2017, Leuven.
article 2017
document
Schönbeck, Y. (author), Olthof, R. (author), van der Ploeg, K. (author), Verkerk, P.H. (author)
The Newborn Blood Spot screening program (NBS) was introduced in the Netherlands in 1974. The program is coordinated by the Centre for Population Screening (CvB) of the National Institute for Public health and the Environment (RIVM). The aim of the NBS is the early detection of certain serious congenital disorders in newborns. Children with...
report 2017
document
van Dommelen, P. (author), Ouwehand, L.M. (author), Verkerk, P. (author), de Graaff-Korf, K. (author)
public lecture 2017
document
van der Ploeg, K. (author), van den Akker-van Marle, E. (author), Brediu, R. (author), Staal, F. (author), van den Burg, M. (author), Verkerk, P. (author)
De minister van VWS is voornemens om de neonatale hielprikscreening met veertien aandoeningen uit te breiden, waaronder severe combined immunodeficiency (SCID). Deze aandoening leidt vaak al kort na geboorte tot ernstige infecties en overlijden op jonge leeftijd. Vroegtijdige ontdekking via screening, gevolgd door behandeling (meestal...
report 2017
document
Zwaveling-Soonawala, N. (author), Naafs, J.C. (author), Verkerk, P.H. (author), van Trotsenburg, A.S.P. (author)
Context Approximately 60% to 80% of patients with congenital central hypothyroidism (CH-C) have multiple pituitary hormone deficiencies (MPHDs), making CH-C a potentially life-threatening disease. Data on mortality in patients with CH-C are lacking. Objective To study the mortality rate in pediatric patients with early-detected and treated CH-C...
article 2018
Searched for: +
(21 - 40 of 69)

Pages