Searched for: +
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Martens, M.H. (author)
It’s hard to imagine life without smartphones. In many ways, they make our lives easier, more convenient and more productive. But when it comes to smartphone usage while driving, it is clear that sensible solutions are needed to make roads safer for us all.
other 2018
document
Montalvo Corral, C. (author), Moghayer, S.M. (author), Boonman, H.J. (author)
The goal of the European Committee is to achieve 3% of the GDP by 2020, which could create 3.7 million jobs within the European Union. For achieving this target, the European Commission continued the track of the Lisbon Strategy into the 2020 Strategy enacting amongst other the initiative “Innovation Union”. Given the importance of innovation,...
other 2015
document
Smokers, R.T.M. (author), Wilkins, S. (author), Kok, R. (author), Zyl, P.S. (author), Spreen, J.S. (author)
There is growing consensus among governments, businesses and consumers about climate change and the required energy transition. At the Paris climate conference (COP21) in December 2015, 195 countries adopted the first-ever universal, legally binding global climate deal. The agreement sets out a global action plan to put the world on track to...
other 2017
document
Plomp, A.J. (author), Droge, R. (author), Jansen, B. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken (Smeets et al., 2015; Smeets et al., 2012; Daniëls & Koelemeijer, 2016). De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel...
other 2018
document
Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), van den Heuvel, F.A.M. (author)
other 2015
document
Kadijk, G. (author)
Nederland krijgt waarschijnlijk in 2021 een APK deeltjestest voor dieselvoertuigen. Gebleken is dat ongeveer 9 procent van de dieselvoertuigen een slecht functionerend of geen roetfilter heeft. Dankzij deze nieuwe test zullen filters gerepareerd, vervangen of weer geïnstalleerd worden, en wordt het (illegaal) verwijderen van roetfilters...
other 2020
document
Poliakov, E. (author), Hu, J. (author)
De rol van onderzoeksinstituten in de maatschappij is om innovatieve producten, diensten en productieprocessen te ontwikkelen en daarmee dus de productiviteit en concurrentiekracht van de economie te verhogen. In deze studie hebben wij het effect geschat van een subsidie aan het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO (Nederlandse Organisatie voor...
other 2016
document
other 2020
document
Hybride elektrische en volledig elektrische voertuigen worden langzaam maar zeker steeds bekender. Het aantal voertuigen op de weg groeit gestaag1 en daarmee rijst ook de vraag hoe veilig deze voertuigen zijn. Naar het onderwerp elektrische voertuigen (EV) en veiligheid is al veel onderzoek gedaan en ook de komende jaren zal nog veel onderzoek...
other 2014
document
van Merrienboer, S.A. (author)
Binnen de twee proeftuinen van het TKI-project ‘4C in Bouwlogistiek’ (zie kader) is de afgelopen twee jaar veel geleerd op het gebied van bouwlogistiek. De twee proeftui-nen hebben diverse bouwlogistieke concep-ten toegepast tijdens de realisatie. In deze flyer leest u enkele lessons learned van deze twee proeftuinen
other 2016
document
Poliakov, E. (author), Koops, O. (author)
This paper investigates the international competitiveness of economic sectors in the Netherlands by looking at two dimensions of competiveness of sectors: R&D investments and international trade. Business enterprise R&D expenditures (BERD) are a production factor input that potentially leads to higher productivity, economic growth and higher...
other 2015
document
Kok, R. (author), Quak, H.J. (author), Smokers, R.T.M. (author), van Zyl, P.S. (author), Spreen, J.S. (author)
Managing urban areas has become one of the most important development challenges of the 21st century. Urban populations continue to grow and sustainable urbanization is key to successful development. Growing cities facilitate more attractive opportunities for employment, education, and cultural, shopping, social and sport activities. Many cities...
other 2017
document
Zomer, G.R. (author)
Logistiek zit midden in een digitale transformatie, versneld door Internet of Things (IoT) met nieuwe mobiele netwerken (5G, LORA, NB-IoT), blockchain technologie en autonome voertuigen. We zien dat de adoptie van IoT in andere domeinen erg snel gaat, terwijl we weten dat er ook in de logistiek veel waarde zit in real-time visibility. Zo...
other 2018
document
van Leeuwen, S. (author), Kuindersma, P. (author), Egter van Wissekerke, N. (author), Bastein, T. (author), de Vos, S. (author), Donkervoort, R. (author), Keijzer, E. (author), Verstraeten, J. (author)
De vraag naar grondstoffen voor de bouwopgaaf, de grote hoeveelheid (sloop)afval uit de bouw en de impact van de bouwsector op broeikasgasemissies vragen om een efficiënte en duurzame manier omgang met bouwmaterialen. Het Rijksbrede programma circulaire economie was voor TNO aanleiding om in deze publicatie te laten zien hoe wij aankijken tegen...
other 2018
document
Kok, R. (author), de Groot, R. (author), van Zyl, P.S. (author), Wilkins, S. (author), Smokers, R.T.M. (author), Spreen, J.S. (author)
Late 2016, London Mayor Sadiq Khan announced to join 11 other major cities, including New York, Los Angeles, Copenhagen, Hamburg and Amsterdam, that have committed to begin moves to phase out their procurement of pure diesel buses by the end of 2020. With the initiative, major cities are working together to challenge bus manufacturers to produce...
other 2017
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilmink, I.R. (author)
Mobiliteitsexperts verwachten een groei van het wegverkeer, gekoppeld aan de economische groei, waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 20151. Sinds eind 2014 nemen de files immers weer toe en de treinen zijn met name in de spits op een aantal trajecten heel vol. Voor de middellange termijn...
other 2017
document
van Ommeren, C.R. (author), Fransen, R.W. (author), Pingen, G.L.J. (author), van Leeuwen, C.J. (author), Paardekoper, J.P. (author), van Meijeren, J.C. (author)
In this paper we present a way to organize logistics entirely by decentral decision-making. This is achieved by implementing a degree of intelligence in the digital twins of a fleet of trucks and subsequently fully yielding autonomy from planners to the fleet
other 2020
document
van Zyl, P.S. (author), Kok, R. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilkins, S. (author), Spreen, J.S. (author)
The supply chain of goods delivered in urban areas is larger than the transport associated purely with the ‘last mile’ in city distribution. In retail, for example, the flow of goods is often routed via regional or national distribution centres. The transport of goods towards and between these centres is often characterized by long-distance...
other 2017
document
Manshanden, W.J.J. (author)
In dit topical paper wordt de vraag beantwoord welke bedrijfstakken bijdragen aan de algehele groei van de Nederlandse economie. Hiertoe is de sectorale ontwikkeling van Nederland vergeleken met die van 18 andere landen in de OECD, waaronder de Verenigde Staten, Zuid Korea en de grootste Europese landen. Daartoe is een dataset ontwikkeld op...
other 2015
document
Lebesque, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M. (author), Kosterman, S. (author)
Being a player in the present-day logistics sector is a challenging profession. Competition is fierce and customers are becoming more and more demanding. Challenges like changing customer expectations, technological breakthroughs, new entrants to the industry and new ways to compete or collaborate are things that logistics parties struggle with...
other 2020
Searched for: +
(1 - 20 of 36)

Pages