Searched for:
(1 - 9 of 9)
document
Montalvo Corral, C. (author), Moghayer, S.M. (author), Boonman, H.J. (author)
The goal of the European Committee is to achieve 3% of the GDP by 2020, which could create 3.7 million jobs within the European Union. For achieving this target, the European Commission continued the track of the Lisbon Strategy into the 2020 Strategy enacting amongst other the initiative “Innovation Union”. Given the importance of innovation,...
other 2015
document
Poliakov, E. (author), Koops, O. (author)
This paper investigates the international competitiveness of economic sectors in the Netherlands by looking at two dimensions of competiveness of sectors: R&D investments and international trade. Business enterprise R&D expenditures (BERD) are a production factor input that potentially leads to higher productivity, economic growth and higher...
other 2015
document
Manshanden, W.J.J. (author)
In dit topical paper wordt de vraag beantwoord welke bedrijfstakken bijdragen aan de algehele groei van de Nederlandse economie. Hiertoe is de sectorale ontwikkeling van Nederland vergeleken met die van 18 andere landen in de OECD, waaronder de Verenigde Staten, Zuid Korea en de grootste Europese landen. Daartoe is een dataset ontwikkeld op...
other 2015
document
Hu, J. (author), Poliakov, E.V. (author)
We estimate the rebound effect for residential space heating at the EU-27 level, which occurs when an improvement in energy efficiency results in additional energy consumption. Three types of rebound effects are distinguished, namely the direct effect, indirect effect and the embodied energy. We demonstrate that the magnitude of the direct...
other 2015
document
Poliakov, E. (author), Hu, J. (author)
De rol van onderzoeksinstituten in de maatschappij is om innovatieve producten, diensten en productieprocessen te ontwikkelen en daarmee dus de productiviteit en concurrentiekracht van de economie te verhogen. In deze studie hebben wij het effect geschat van een subsidie aan het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO (Nederlandse Organisatie voor...
other 2016
document
van Zyl, P.S. (author), Kok, R. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilkins, S. (author), Spreen, J.S. (author)
The supply chain of goods delivered in urban areas is larger than the transport associated purely with the ‘last mile’ in city distribution. In retail, for example, the flow of goods is often routed via regional or national distribution centres. The transport of goods towards and between these centres is often characterized by long-distance...
other 2017
document
Plomp, A.J. (author), Droge, R. (author), Jansen, B. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken (Smeets et al., 2015; Smeets et al., 2012; Daniëls & Koelemeijer, 2016). De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel...
other 2018
document
Keijzer, E.E. (author), Kuindersma, P. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Mulder, G.G.C. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
De gebouwde omgeving levert in Nederland een belangrijke bijdrage aan de emissie van broeikasgassen. De emissie in 2015 bedroeg circa 30 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van een totale emissie van circa 200 Mton CO2 (eq.), oftewel bijna 15%. In het nastreven van nationale afspraken zoals het Akkoord van Parijs, probeert Nederland...
other 2018
document
Huygen, E.E.H. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Menkveld, M. (author), Hoogwerf, L. (author)
In Nederland verwarmen we onze woningen vooral met Gronings aardgas. Maar in 2030 stopt de winning van Gronings aardgas en moet Nederland op zoek naar andere, liefst duurzame, manieren om onze huizen te verwarmen. De ambitie in het Ontwerp Klimaatakkoord is 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen in 2030 aardgasvrij te maken. Welke rol kunnen...
other 2019
Searched for:
(1 - 9 of 9)