Searched for:
(1 - 20 of 34)

Pages

document
In opdracht van Topsector Logistiek heeft TNO Decamod ontwikkeld. Decamod is een toolbox waarmee kan worden gerekend aan de effecten van CO2 -reductiemaatregelen in de logistiek. Decamod geeft ook inzicht in de CO2 -emissies van het goederenvervoer op Nederlands grondgebied voor de modaliteiten weg, spoor en binnenvaart. TNO gebruikt hiervoor...
other 2021
document
other 2021
document
van Rijn, J.A.M. (author), de Bes-van Staalduinen, J. (author), Moeke, D. (author), Kin, B. (author), Eijkelkamp, W. (author), Plomp, M. (author), Lintsen, C. (author)
De komende jaren komt de Nederlandse gezondheidszorg verder onder druk te staan. Dit wordt veroorzaakt door een reeks van elkaar versterkende uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is de stijging van de zorgkosten. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de (toenemende) vergrijzing.
other 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
De Autobelastingen zijn niet alleen een bron van inkomsten voor de schatkist; ze worden ook ingezet om de milieugevolgen van het wegverkeer terug te dringen. Ze hebben eraan bijgedragen dat Nederland jarenlang koploper was in de verkoop van schone en zuinige nieuwe auto’s. De potentiële vergroening van het Nederlands wagenpark is echter deels...
other 2021
document
Kadijk, G. (author)
Nederland krijgt waarschijnlijk in 2021 een APK deeltjestest voor dieselvoertuigen. Gebleken is dat ongeveer 9 procent van de dieselvoertuigen een slecht functionerend of geen roetfilter heeft. Dankzij deze nieuwe test zullen filters gerepareerd, vervangen of weer geïnstalleerd worden, en wordt het (illegaal) verwijderen van roetfilters...
other 2020
document
other 2020
document
Onze weg naar realisatie van de Parijse klimaatakkoorden is nog lang. Vloeibare en gasvormige energiedragers blijven nodig als brandstof in bepaalde zware toepassingen. Hierbij kan worden gedacht aan de luchtvaart en scheepvaart, wegverkeer met zware, energie-intensieve en veeleisende inzetpatronen. Toepassing van waterstof, als brandstof, in...
other 2020
document
Bloem, J.J. (author)
We still have a long way to go to realise the Paris Climate Agreements. Liquid and gaseous energy carriers will continue to be needed as fuels in certain heavy-duty applications. Think, for example, of aviation and shipping, road traffic with heavy, energyintensive and demanding patterns of deployment. The use of hydrogen, as a fuel, in internal...
other 2020
document
van Ommeren, C.R. (author), Fransen, R.W. (author), Pingen, G.L.J. (author), van Leeuwen, C.J. (author), Paardekoper, J.P. (author), van Meijeren, J.C. (author)
In this paper we present a way to organize logistics entirely by decentral decision-making. This is achieved by implementing a degree of intelligence in the digital twins of a fleet of trucks and subsequently fully yielding autonomy from planners to the fleet
other 2020
document
Lebesque, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M. (author), Kosterman, S. (author)
Being a player in the present-day logistics sector is a challenging profession. Competition is fierce and customers are becoming more and more demanding. Challenges like changing customer expectations, technological breakthroughs, new entrants to the industry and new ways to compete or collaborate are things that logistics parties struggle with...
other 2020
document
Lebesque, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M. (author), Kosterman, S. (author)
Is het mogelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden en tegelijkertijd de ontwikkelingen voor morgen bij te houden?
other 2020
document
other 2020
document
Bouma, G.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Snelder, M. (author)
Vergaande digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem worden door veel overheden, industrie en burgers gezien als dé oplossing voor grote mobiliteitsvraagstukken. De steeds snellere technologische ontwikkelingen maken het mobiliteitslandschap echter meer ongrijpbaar en onvoorspelbaar met het oog op de te maken impact en vragen om...
other 2020
document
van Meijeren, J.C. (author), van de Lande, P. (author)
De huidige ontwikkelingen zoals extra spoor, ERTMS en 3kV leveren extra capaciteit op het spoor, maar om de groei aan te kunnen is ook ATO (Automatic Train Operation) noodzakelijk. Daarbij komt dat snelle ontwikkelingen bij het wegvervoer zorgen voor extra urgentie van de ontwikkeling van zelfrijdende treinen ter verbeteren van de...
other 2020
document
Huygen, E.E.H. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Menkveld, M. (author), Hoogwerf, L. (author)
In Nederland verwarmen we onze woningen vooral met Gronings aardgas. Maar in 2030 stopt de winning van Gronings aardgas en moet Nederland op zoek naar andere, liefst duurzame, manieren om onze huizen te verwarmen. De ambitie in het Ontwerp Klimaatakkoord is 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen in 2030 aardgasvrij te maken. Welke rol kunnen...
other 2019
document
Martens, M.H. (author)
It’s hard to imagine life without smartphones. In many ways, they make our lives easier, more convenient and more productive. But when it comes to smartphone usage while driving, it is clear that sensible solutions are needed to make roads safer for us all.
other 2018
document
Plomp, A.J. (author), Droge, R. (author), Jansen, B. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken (Smeets et al., 2015; Smeets et al., 2012; Daniëls & Koelemeijer, 2016). De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel...
other 2018
document
Zomer, G.R. (author)
Logistiek zit midden in een digitale transformatie, versneld door Internet of Things (IoT) met nieuwe mobiele netwerken (5G, LORA, NB-IoT), blockchain technologie en autonome voertuigen. We zien dat de adoptie van IoT in andere domeinen erg snel gaat, terwijl we weten dat er ook in de logistiek veel waarde zit in real-time visibility. Zo...
other 2018
document
van Leeuwen, S. (author), Kuindersma, P. (author), Egter van Wissekerke, N. (author), Bastein, T. (author), de Vos, S. (author), Donkervoort, R. (author), Keijzer, E. (author), Verstraeten, J. (author)
De vraag naar grondstoffen voor de bouwopgaaf, de grote hoeveelheid (sloop)afval uit de bouw en de impact van de bouwsector op broeikasgasemissies vragen om een efficiënte en duurzame manier omgang met bouwmaterialen. Het Rijksbrede programma circulaire economie was voor TNO aanleiding om in deze publicatie te laten zien hoe wij aankijken tegen...
other 2018
document
Keijzer, E.E. (author), Kuindersma, P. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Mulder, G.G.C. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
De gebouwde omgeving levert in Nederland een belangrijke bijdrage aan de emissie van broeikasgassen. De emissie in 2015 bedroeg circa 30 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van een totale emissie van circa 200 Mton CO2 (eq.), oftewel bijna 15%. In het nastreven van nationale afspraken zoals het Akkoord van Parijs, probeert Nederland...
other 2018
Searched for:
(1 - 20 of 34)

Pages