Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages

document
van Lieshout, M. (author), Djafari, S. (author), Vermeulen, P. (author)
Privacy is becoming a business asset. A number of developments contribute to this repositioning of privacy. In the first place, the extreme growth in the creation of data in the past few years makes the protection of persons in relation to the processing of their data more relevant. Secondly, the advent of new services that are largerly based on...
other 2018
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Stedelijke dynamiek, kansen voor duurzaamheid. De afgelopen decennia zijn steden en stedelijke agglomeraties sterk gegroeid. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. Inmiddels woont 44 procent van onze bevolking in de stad, terwijl het stedelijk gebied slechts 13 procent beslaatvan de oppervlakte van Nederland. Volgens de prognoses van het...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Flexibly anticipating the future. Cities interact permanently with their environment. Both that environment and cities themselves are liable to change. This dynamic entails uncertainties, challenges, and tests of innovation that cities have to be able to adapt to. It means that cities have to be able to anticipate the events that will affect...
other 2017
document
Lenzen, M. (author), Geschke, A. (author), Abd Rahman, M.D. (author), Xiao, Y. (author), Fry, J. (author), Reyes, R. (author), Dietzenbacher, E. (author), Inomata, S. (author), Kanemoto, K. (author), Los, B. (author), Moran, D. (author), Schulte in den Bäumen, H. (author), Tukker, A. (author), Walmsley, T. (author), Wiedmann, T. (author), Wood, R. (author), Yamano, N. (author)
We describe the creation of the Global Multi-Region Input–Output (MRIO) Lab, which is a cloud-computing platform offering a collaborative research environment through which participants can use each other’s resources to assemble their own individual MRIO versions. The Global MRIO Lab’s main purpose is to harness and focus previously disparate...
article 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Steden zijn permanent in interactie met hun omgeving. Zowel die omgeving als de steden zelf zijn veranderlijk. Deze dynamiek brengt onzekerheden, uitdagingen en vernieuwingsopgaven met zich mee, waar een stad adaptief mee moet omgaan. Het gaat erom dat een stad kan inspelen op datgene wat op haar afkomt, en kan omgaan met verandering. Dit vergt...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Urban Dynamics. Opportunities for sustainability. Cities and urban agglomerations have shown strong growth in recent decades. Not just worldwide, but also in the Netherlands. Some 44 percent of the country’s population now lives in cities, even though urban areas cover just 13 percent of its territory. According to forecasts by Statistics...
other 2017
document
Woestenburg, A.K. (author)
Een bereikbare stedelijke omgeving is cruciaal voor een gezonde, dynamische en economisch vitale stad. Dat de bereikbaarheid in veel steden onder druk staat, is geen verrassing. Het aantal inwoners is in de afgelopen decennia aanzienlijk gegroeid en de economische activiteit is toegenomen. Logischerwijs is het aantal vervoersbewegingen daarmee...
other 2017
document
Span, T. (author), Keller, K. (author), Staats, B. (author), van Bree, T. (author), Bulavskaya, T. (author), Suurs, R. (author)
Op verzoek van de Provincie Limburg hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO een compositie-analyse uitgevoerd van de Limburgse economie. Er wordt een integraal beeld geschetst van de economische ontwikkeling, de regionale economische structuur en specialisatie en van innovatie-inspanningen en -prestaties van bedrijven. Dit...
report 2017
document
van Bree, T. (author), Suurs, R. (author)
Al enige jaren is de provincie Limburg actief bezig om de regio te versterken met beleid om te investeren in de regionale kennisinfrastructuur. Het doel is om hiermee een stimulans te geven aan de regionale economie alsmede aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor Limburg zich gesteld ziet. Wat dit laatste betreft gaat het onder andere om de...
report 2017
document
Slob, A. (author), Willemse, K. (author), van Bracht, M. (author)
Energie is een van onze primaire levensbehoeftes en een belangrijke motor van de economie. Vanaf de negentiende eeuw halen we onze energie vooral uit fossiele brandstoffen. Met deze vrijwel onuitputtelijke bronnen is voor velen de welvaart enorm gegroeid. De laatste decennia is het echter duidelijk geworden dat uitstoot van broeikasgassen,...
other 2016
document
Dijk, M. (author), Montalvo, C. (author)
bookPart 2016
document
Mendoza Beltran, A. (author), Heijungs, R. (author), Guinée, J. (author), Tukker, A. (author)
Purpose: Despite efforts to treat uncertainty due to methodological choices in life cycle assessment (LCA) such as standardization, one-at-a-time (OAT) sensitivity analysis, and analytical and statistical methods, no method exists that propagate this source of uncertainty for all relevant processes simultaneously with data uncertainty through...
article 2016
document
Gelevert, H.F.B.F. (author), Roosendaal, A. (author), de Koning, N.M. (author), Kort, J. (author), Hut, D.H. (author)
Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in de toekomst al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Overheid en bedrijfsleven werken daartoe samen aan de ontwikkeling van een stelsel voor betrouwbare elektronische toegangsdiensten. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat het stelsel zich niet beperkt tot alleen de overheid. Ook...
report 2016
document
Cavalheiro, G.M.C. (author), Joia, L.A. (author), van Veenstra, A.F. (author)
This paper explores the dynamics of standardization practices associated with patent classification and discusses the technical, legal and policy implications of standard-setting for patent classification. Therefore, this paper aims to fill a gap in the literature on knowledge management, based on an analysis of the development and...
article 2016
document
Smart Industries are industries that have a high degree PREFACE of flexibility in production, in terms of product needs (specifications, quality, design), volume (what is needed), timing (when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine)tune to customer needs and make use of the entire supply chain for...
report 2015
document
Stolwijk, C.C.M. (author), Butter, M. (author)
Alle grote, middelgrote en kleine industrielanden investeren de laatste jaren op grote schaal in hun eigen maakindustrie. Innovatie wordt als de belangrijkste groeimotor gezien. En binnen de innovatiemogelijkheden kijkt men naar de digitalisering van de industrie. Op alle fronten worden programma’s gestart die uit vele verschillende bronnen...
report 2015
document
van der Giessen, A.M. (author)
In opdracht van het verbond van verzekeraars heeft TNO een innovatieagenda voor de verzkeringssector opgesteld. Deze beidt de sector handvatten om samen en preconcurrentieel met innovatie aan de slag te gaan
other 2015
document
Friedewald, M. (author), van Lieshout, M. (author), Rung, S. (author), Ooms, M. (author), Ypma, J. (author)
This paper considers the relationship between privacy and security and, in particular, the traditional “trade-off” paradigm that argues that citizens might be willing to sacrifice some privacy for more security. Academics have long argued against the trade-off paradigm, but these arguments have often fallen on deaf ears. Based on data gathered...
bookPart 2015
document
Cuhls, K. (author), Erdmann, L. (author), Warnke, P. (author), Toivanen, H. (author), Toivanen, M. (author), van der Giessen, A.M. (author), Seiffert, L. (author)
Forward-looking activities aim to better anticipate future opportunities or threats, and to identify issues that are of major importance for the future and the present. Debates about future issues help to understand what is relevant and what can be ignored now. Horizon Scanning has an important role in forward-looking activities: it serves to...
report 2015
document
Janssen, M. (author), van der Voort, H. (author), van Veenstra, A.F.E. (author)
Many large transformation projects do not result in the outcomes desired or envisioned by the stakeholders. This type of project is characterised by dynamics which are both caused by and result of uncertainties and unexpected behaviour. In this paper a complex adaptive system (CAS) view was adopted in order to better understand project dynamics...
article 2015
Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages