Searched for: +
(1 - 20 of 298)

Pages

document
Dirken, J.M. (author)
De beschikbaarheid van diagnostische instrumenten om negatieve afwijkingen van lichamelijk en geestelijk welzijn vast te stellen is een belangrijke factor in de integrale gezondheidszorg. Deze integratie brengt veel problemen met zich mee. Bedrijfsartsen hebben de neiging hun aandacht te richten op effecten die het resultaat zijn van kortdurende...
book 1969
document
Danev, S.G. (author), de Winter, C.R. (author), Wartna, G.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 1973
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wiersma, D. (author)
doctoral thesis 1979
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hyndman, B.W. (author), van de Hofstede, J.W. (author), Opmeer, C.H.J. (author), Kramer, F.M. (author), Pokorny, M.L.I. (author)
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hyndman, B.W. (author)
report 1988
document
Roorda, J. (author)
Wat werknemers ervaren als een probleem, dat is een probleem. Daar hoeft geen medicus of andere expert bijgehaald te worden. De werknemer kent het probleem en weet wat hij/zij voelt. Krasse taal van Monica Breidensjo-ombudsvrouw bij de Zweedse vakcentrale TCO - na haar lezing op een Parijs congres over training en preventie.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Stress. Bij dit woord denkt vrijwel iedereen aan doorgedraaide managers, zwaar beladen bureaus en overvolle aktentassen. Een link naar midden- en lager kader wordt niet gelegd. Onderzoek heeft echter aangetoond dat stress zich niet alleen beperkt tot de zwaar belaste groepen.
article 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
Wellicht zou de mogelijkheid zich voordoen Hugo Levie van de Industriebond FNV nog een keer te spreken. Dan zou hij graag van gedachte willen wisselen over de uit spraak dat hij in slaap zou vallen bij het horen van het woord arbeidsomstandigheden.
article 1989
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Pokorny, M.L.I. (author), Knijnenburg, H.G. (author)
Deze lezingenbundel is een verslag van het Symposium 'Stress in de werksituatie; beleid en preventie', gehouden op 14 december 1988 te Den Haag. Achtereenvolgens kwamen daar aan bod: stressbeleid en stresspreventie in de werksituatie, de rol van de overheid hierin; de rol van de bedrijfsarts en de Bedrijfsgezondheidsdiensten bij stresspreventie...
conference paper 1989
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Kompier, M.A.J. (author), Vaas, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In deze uitgave van de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt werkstress als handleiding voor werknemers behandeld. Uitgelegd wordt wat werkstress is, wat de oorzaken kunnen zijn en wat er aan gedaan kan worden. Vervolgens worden drie situaties uit de bedrijfspraktijk besproken. Het boekje wordt afgesloten met een aantal checklists.
book 1990
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kompier, M.A.J. (author), Vaas, S. (author), Maecelissen, F.H.G. (author)
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
The WEBA is a new instrument with a modern character for the assessment of the quality of work. This character originates from the specific demands of the initiator of the research (the Dutch Ministry for Social Affairs and Employment) to construct an instrument that takes as point of reference the state of the art in relevant sciences. In a...
report 1990
document
Kompier, M.A.J. (author), van Dijk, F.J.H. (author), van Dormolen, M. (author), Meijman, T.F. (author)
Er wordt een brug geslagen tussen het psychologish georiënteerde onderzoek naar (werk)stress en het onderzoek naar arbeidsbelasting in de arbeidsgezondheidkunde en de bedrijfsgezondheidszorg. Centraal staat de vraag wat beide tradities van elkaar kunnen leren. Eerst wordt vanuit een arbeidspsychologische en stresstheoretische optiek het...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Kompier, M.A.J. (author)
In dit rapport is de stressproblematiek in de bedrijfsklasse wegvervoer onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gestructureerde interviews met sleutelinformanten en van administratieve gegevens. De onderzochte bedrijfsklasse als geheel wordt gekarakteriseerd als stressvol: het werk van chauffeurs kenmerkt zich door de...
report 1990
document
Houtman, I.L.D. (author), Bloemhoff, A. (author), Kompier, M.A.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een secudaire analyse op het gegevensbestand van het leefsituatie-onderzoek (LSO) met het doel bedrijfs- en beroepsgebonden risico's voor werkstress te identificeren. De relatieve vergelijking van bedrijfs- en beroepstakken en beroepsklassen met de gemiddelde Nederlandse werknemer resulteerde, mede op...
book 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kerkhoff, W.H.C. (author), Kruidenier, H.J. (author)
Dit boek wil een aanzet geven tot diskussie over de stelling, dat het arbeidspotentieel van ouderen langzamerhand onmisbaar wordt. Deze voorspelling kan gedaan worden op grond van het feit, dat de Nederlandse bevolking ontgroent en vergrijst. Een groot aantal deskundigen op het gebied van oudere werknemers heeft zijn licht laten schijnen over de...
book 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloem, P.J.N. (author), van der Hofstede, J.W. (author)
Volgens één van de hypotheses uit het onderzoek van het Bureau Ontwikkeling Automatiseringsprojecten van de Rijksbelastingen (BOA) bestaat er verschil in het fysiologisch reageren tussen de groep mensen die veel en de groep mensen die weinig aan stress op het werk onderhevig is. Dit verschil zou zich uiten in de baroreceptorgevoeligheid (BRSI)....
report 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (author)
Met de hier gerapporteerde inventarisatie is getracht in kaart te brengen: - welke de zwaartepunten van het arbeidgezondheidskundig onderzoek in Nederland zijn; - welke unieke faciliteiten daarvoor op diverse lokaties beschikbaar zijn; - hoeveel mensjaren door onderzoekers met verschillende disiplines aan dergelijk onderzoek worden besteed....
report 1991
Searched for: +
(1 - 20 of 298)

Pages