Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
van den Brink, J. (author)
De bemanning van een pantservoertuig opereert het liefst boven pantser. Dan is er beter zicht op de omgeving. De voor de missie relevante informatie kan zo beter waargenomen en ge├»nterpreteert worden, zodat doelgericht tot actie kan worden overgaan. In het kader van het doelfinancieringsprogramma V520, Technologie├źn voor landgebonden platforms,...
article 2006
document
Simons, R. (author), Valk, P. (author)
Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige...
article 2006
document
van Bergem, P.M. (author), Padmos, P. (author), Instituut voor Zintuigfysiologie (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd een studie uitgevoerd naar de visuele hinder van glans bij het lezen van drukwerk. In deze studie werd achtereenvolgens aandacht besteed aan: a) de omstandigheden waarbij hinderlijke glans in drukwerk kan optreden; b) de bruikbaarheid van de contrastweergavefactor CRF, die...
book 1994
Searched for:
(1 - 4 of 4)