Searched for: +
(1 - 20 of 945)

Pages

document
Nijland, T.G. (author)
article 2022
document
Hagenbeek, M. (author), van den Boom, S.J. (author), Werter, N.P.M. (author), Talagani, F. (author), van Roermund, M. (author), Bulder, B.H. (author)
Expecting a 27MW Horizontal-Axis Wind Turbines (HAWT) platform to be the norm for wind turbines in 2040, the blades will have to be around 145m long. This will require a robust blade design, taking into account all inherent uncertainties of the design, production, testing, and operation to accurately predict lifetime and obtain reliable...
report 2022
document
Bertolo, V. (author), Jiang, Q. (author), Tiringer, U. (author), Walters, C.L. (author), Sietsma, J. (author), Popovich, V. (author)
For structural assessment and optimal design of thick-section high-strength steels in applications under harsh service conditions, it is essential to understand the cleavage fracture micromechanisms. In this study, we assess the effects of through-thickness microstructure of an 80-mm-thick quenched and tempered S690 high-strength steel, notch...
article 2022
document
Heerens, G.J. (author), Dragt, R.C. (author), Hagenbeek, M. (author), van der Meer, K. (author), Max, T. (author), van Og, G. (author), Vera, C. (author), de Vries, J. (author), Breg, D. (author), Brouwer, D. (author), Douglas, J. (author), van Beek, N. (author)
Geothermal energy can substantially contribute to lower CO2 emissions for heating of greenhouses and buildings. Geothermal production typically can be divided in High Temperature (HT) and Low Temperature systems (LT). HT can serve as source for electricity production and LT (typically below 100 °C, or 212 °F) for local direct heating. The...
article 2022
document
Bakker, M. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Erich, S.J.F. (author), Barthelemy, V. (author)
Het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen is van cruciaal belang met het oog op de schaarste aan fossiele brandstoffen en de ecologische impact van energieverbruik. Snelle en grootschalige renovatie van het bestaande woningbestand is daarvoor essentieel. In de EU-28 is voor opwekking van duurzame energie in totaal zo’n 60 miljard...
report 2022
document
de Jong, J.D. (author)
Houtbouw heeft de toekomst. Dat is de overtuiging van Jan de Jong, projectleider ‘Hout in de bouw’ bij TNO. Maar waarom zien we dan nog zo weinig houten huizen in Nederland en wat zijn de voordelen van bouwen met hout?
article 2021
document
Gavrilova, A. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Ten aanzien van technologieën voor groene waterstof is er nader onderzoek nodig om de afhankelijkheid van essentiële grondstoffen te verminderen, en is er nationaal en Europees beleid nodig om de beschikbaarheid van deze grondstoffen veilig te stellen. Om met de thans beschikbare elektrolysetechnologieën (zoals PEM en AEL) aan de toekomstige...
report 2021
document
Gavrilova, A. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Green hydrogen technologies require further research to reduce dependence on critical materials as well as both national and EU-level policies to secure their availability. In the previous paper we showed that meeting future European hydrogen demand (FCH Ambitious Scenario of 8100 PJ in 2050) using currently available technologies, such as...
report 2021
document
Keijzer, E.E. (author), Klerks, S.A.W. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Nijman, R.E. (author), Fraanje, P.J. (author)
TNO analyseerde in een verkennende studie wat de gevolgen zouden zijn wanneer de tijdelijke vastlegging van CO2 in houtbouw wel zou worden meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets, de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Dit zogenaamde biogene CO2 telt nu nog niet mee in deze bepalingsmethode. Hout staat als industrieel...
report 2021
document
Wieclawska, S.M. (author), Gavrilova, A. (author)
Als je besluit een huis te bouwen, weet je dat je daarvoor grondstoffen nodig zult hebben. Je weet ook dat die grondstoffen waarschijnlijk ruim voorhanden zullen zijn. Wanneer je een volledig nieuw duurzaam energiesysteem gaat bouwen, heb je vanzelfsprekend ook snel toenemende voorraden nodig. Met de mogelijke leveringsrisico's van sommige ...
report 2021
document
Wieclawska, S.M. (author), Gavrilova, A. (author)
When you decide to build a house, you know you will need materials in order to do so. You also know that those materials will probably be readily available. When constructing a completely new sustainable energy system, you self-evidently need rapidly increasing levels of supplies as well. However, the potential supply risks for some ‘exotic’ ...
report 2021
document
de Jong, J.D. (author)
Terwijl de timmerindustrie in Nederland met geavanceerde machines een hoge mate van automatisering bereikt, komt werkelijke innovatie van product en productie niet echt van de grond. TNO en FSC Nederland roepen timmerfabrikanten en hun ketenpartners op om in werksessies los te komen van hoe ze altijd hebben gewerkt. Jan de Jong, projectleider...
article 2020
document
Rossi, E. (author), Polder, R.B. (author), Copuroglu, O. (author), Nijland, T.G. (author), Saviuja, B. (author)
Although reinforcement corrosion is a well-known issue, which are the locations of the steel/concrete interface most sensitive to pitting corrosion is still an unclear issue. In this study, X-ray computed tomography is used to characterize eight 20-years-old reinforced concrete cores naturally deteriorated due to chloride-induced corrosion. The...
article 2020
document
Nijland, T.G. (author)
article 2020
document
Nijland, T.G. (author)
article 2020
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author), Dusar, M. (author)
De Obernkirchener zandsteen, in oude bouwrekeningen vaak als Bremer steen aangeduid, is afkomstig van de Bückeberge tussen Minden (Westfalen) en Hannover. De zandsteen is afgezet in het Onder-Krijt (Berriasiaan) en leent zich goed voor fijn geprofileerd werk. De steen wordt sinds de 11e eeuw gebruikt in de eigen regio. Getransporteerd over de...
conference paper 2020
document
Schnetler, H. (author), van de Vorst, L.T.G. (author), Snell, R. (author), Atkins, C. (author), Miller, C. (author), Morris, K. (author), Farkas, S. (author), MezA, G. (author), Roulet, M. (author), Hugot, E. (author), Vega-Moreno, A. (author), Tenegi Sanginés, F. (author), Dufils, J. (author)
Additive manufacturing (AM) methods and post processing techniques are promising methodologies considering that it is now possible to print in a wide variety of materials using processes much refined from those originally available twenty years ago. To date the uptake of AM in Astronomy is relatively low compared to other application areas,...
conference paper 2020
document
de Jong, J.D. (author)
Houtexpert Jan de Jong juicht het toe dat er meer aandacht is voor de bouw van houten huizen in Nederland. Samen met zijn TNO-collega’s en met bedrijven uit de bouwkolom zorgt hij dat kennis over en innovatie in houtbouw terecht komt op de plek waar het thuishoort, in de bouw.
article 2020
document
de Jong, J.D. (author)
Wood expert Jan de Jong welcomes the fact that more attention is being paid to the construction of wooden houses in the Netherlands. Together with his TNO colleagues and with companies in the building industry's chain, he ensures that knowledge and innovation in timber construction is placed where it belongs, in the construction industry.
article 2020
document
de Jong, J.D. (author)
Het woord ‘houtbouw’ roept nostalgische beelden op. Maar anno 2020 is het dankzij Cross Laminated Timber (CLT) en robotisering mogelijk om verrassend snel een moderne prefab-woning te bouwen die grotendeels uit recyclebaar hout bestaat. Dat sluit goed aan bij de principes van de circulaire economie. Daarbij is een snelle bouwmethode meer dan...
article 2020
Searched for: +
(1 - 20 of 945)

Pages