Searched for: +
(1 - 20 of 328)

Pages

document
Stamm, M.D. (author)
Ondernemersvereniging Evofenedex en TNO gaan samenwerken aan de ‘supply chain van de toekomst’. De huidige ontregeling van handelsketens laat volgens hen zien dat het noodzakelijk is om te komen tot een versnelde transitie naar meer weerbare en duurzame ketens. Het spreiden van risico’s, het flexibele inrichten van logistiek, meer oog voor...
article 2022
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Rondaij, A. (author), de Vries, J.W. (author), van Rijn, J. (author)
Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het perspectief van de stad Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel-...
report 2022
document
van Kempen, E.A. (author)
report 2021
document
Blanco-Martinez, J. (author), Guo, X. (author), van Leeuwen, S. (author), Snets, J. (author), Tromp, S. (author), Woltering, E. (author), Bhoraskar, A. (author), Zomer, G.R. (author), Hoenderken, P. (author)
Food supply is one of the main challenges our global society faces, and supply chain innovation is expected to contribute to a secure, efficient and sustainable food supply. The Netherlands plays a significant role in the global food supply system. In supply chains of fresh and perishable food products even minor disruptions in storage/transport...
report 2021
document
van Rijn, J.A.M. (author), de Bes-van Staalduinen, J. (author), Moeke, D. (author), Kin, B. (author), Eijkelkamp, W. (author), Plomp, M. (author), Lintsen, C. (author)
De komende jaren komt de Nederlandse gezondheidszorg verder onder druk te staan. Dit wordt veroorzaakt door een reeks van elkaar versterkende uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is de stijging van de zorgkosten. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de (toenemende) vergrijzing.
other 2021
document
Davydenko, I. (author), Smokers, R.T.M. (author), Hopman, W.M.M. (author), Wagter, H. (author)
report 2021
document
Zomer, G.R. (author), Hoesen, M. (author), Zuidwijk, R. (author)
This report addresses the key question of what is the impact of (booking) platforms on the freight forwarding industry. To answer this question, the research has explored the rise of platforms in logistics, the types of platforms that are relevant to the sector, the importance of added value services and the extent to which service providers can...
report 2021
document
In opdracht van Topsector Logistiek heeft TNO Decamod ontwikkeld. Decamod is een toolbox waarmee kan worden gerekend aan de effecten van CO2 -reductiemaatregelen in de logistiek. Decamod geeft ook inzicht in de CO2 -emissies van het goederenvervoer op Nederlands grondgebied voor de modaliteiten weg, spoor en binnenvaart. TNO gebruikt hiervoor...
other 2021
document
Ploos van Amstel, W. (author), Weltereden, J. (author), Quak, H.J. (author), Hopman, M. (author)
Onlinewinkelen is populair. Tussen 2010 en 2019 zijn de onlinebestedingen in Nederland volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org gestegen van circa 10 miljard tot bijna 26 miljard euro.1 In 2020 hebben de coronamaatregelen geleid tot een groei van 40 tot 60% in het aantal onlineaankopen (data CBS over 2020 en 2021). De groei vlak in het tweede...
other 2021
document
Ligterink, N.E. (author), van Eijk, E. (author), van Mensch, P. (author), Vonk, W.A. (author), Vermeulen, R.J. (author)
article 2021
document
Kin, B.D.W. (author)
article 2021
document
Oeij, P.R.A. (author), Preenen, P. (author)
The Dutch Logistics industry is technologically quite advanced but at the same time traditional with regard to people management and organisational concepts. Since a decade they try to deal with this unbalance by focusing on ‘workplace innovation’: what should be innovated with regard to people, management and organisational concepts to improve...
public lecture 2021
document
other 2020
document
Hjelle, H.M. (author), Lin, N. (author), Bergqvist, R. (author), Eidhammer, O. (author), Mangan, J. (author), Yang, Z. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Zomer, G.R. (author)
The Asia-Europe container trade is second only to the trans-Pacific trade in terms of volume transported. In the typical structure of the supply chains associated with the Asia to Europe inbound container trade, containers are stuffed in China, and the cargo is subsequently cross-docked at a major European logistics hub or a distribution center...
report 2020
document
van Ommeren, C.R. (author), Fransen, R.W. (author), Pingen, G.L.J. (author), van Leeuwen, C.J. (author), Paardekoper, J.P. (author), van Meijeren, J.C. (author)
In this paper we present a way to organize logistics entirely by decentral decision-making. This is achieved by implementing a degree of intelligence in the digital twins of a fleet of trucks and subsequently fully yielding autonomy from planners to the fleet
other 2020
document
Lebesque, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M. (author), Kosterman, S. (author)
Being a player in the present-day logistics sector is a challenging profession. Competition is fierce and customers are becoming more and more demanding. Challenges like changing customer expectations, technological breakthroughs, new entrants to the industry and new ways to compete or collaborate are things that logistics parties struggle with...
other 2020
document
Otten, M. (author), Tol, E. (author), Scholten, P. (author), van de Lande, P.J. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Waggter, H. (author)
The objective of this Outlook on Hinterland and Continental Freight (HCF) is to determine what needs to be done in the medium term in order to meet the 2030 and 2050 decarbonization objectives for HCF flows in the Netherlands, as described in the Paris and Dutch (‘Klimaatakkoord') climate agreements. A detailed analysis of volume versus distance...
report 2020
document
Kin, B.D.W. (author), Verlinde, S. (author), Sterckx, K. (author), Macharis, C. (author)
Low vehicle fill rates (VFRs) are a problem in urban freight transport. It is one of the factors that makes last-mile transport in urban areas relatively expensive compared with the rest of the supply chain. The problem of low VFRs does not occur in all supply chains, but it occurs primarily in the ones with fragmented freight flows. It leads to...
bookPart 2020
document
van Merriënboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen. In tegenstelling tot (grootschalige) nieuwbouw is het echter minder grijpbaar, maar daarom niet minder zichtbaar. Renovatiebouw levert een constante en diverse stroom aan...
report 2020
document
van Rijn, J.A.M. (author), Rondaij, A. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author)
Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden geconfronteerd met een stevige bouwopgave. Dit zorgt voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen doordat er een grote diversiteit aan type bouwprojecten is. De toelevering aan...
report 2020
Searched for: +
(1 - 20 of 328)

Pages