Searched for: +
(1 - 5 of 5)
document
Goemans, B.F. (author), Noort, S. (author), Blink, M. (author), Wang, Y.D. (author), Peters, S.T.C.J. (author), van Wouwe, J.P. (author), Kaspers, G. (author), de Haas, V. (author), Kollen, W.J. (author), van der Velden, V.H.J. (author), Gruber, T.A. (author), Zwaan, C.M. (author)
The aim of this study was to define a population-based frequency of TAM in DS newborns. The Dutch Pediatric Surveillance Unit (DPSU) registers newborns with DS and TAM screening was added to this registration from Jan 1, 2008, until Jan 1, 2013 (Erasmus MC MEC-2007-168, Netherlands Trial Register NL1587). Based on the live birth prevalence of DS...
article 2021
document
Slagter-Roukema, T. (author), van der Velden, K. (author), Vos, G. (author), Aalhuizen, I. (author), van Melsen, N. (author), Waelput, A. (author), Feitsma, H. (author), Meijer, S. (author), Rijnders, M. (author), Vink, R. (author), van der Meulen, L. (author), Vermolen, J. (author), Koch, L. (author), Kluiters, M. (author), Kirpestein, C. (author), Dijk, K. (author)
De handreiking Kwetsbare Zwangeren van de KNOV in samenwerking met de werkgroep Regionale aanpak kwetsbare zwangere vrouwen, is een zeer praktijkgerichte aanpak. Hierin staat beschreven wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor de groep kwetsbare zwangeren. Denk aan het in kaart brengen van het probleem aan de hand van de juiste...
book 2017
document
van Blankers, M. (author), van Bon, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), van Oers, H. (author), Ruland, E. (author), Treurniet, H. (author), Uniken Venema, P. (author), van der Velden, K. (author)
In 2011 schreef Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de Vrije Universiteit een boek, getiteld De improvisatiemaatschappij [1]. Hij laat daarin zien hoe politiek, overheid en publieke sector in de afgelopen tien jaar voortdurend hebben geprobeerd om meer orde in de maatschappij aan te brengen. ‘Ordeningsprogramma’s’...
conference paper 2017
document
Plochg, T. (author), van der Velden, N. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author)
Het zorgstelsel dreigt onbetaalbaar te worden. Om het tij te keren, introduceert de Federatie voor Gezondheid een verdienmodel voor preventie. Zij is ervan overtuigd dat als het voor mensen lonend is zichzelf gezond en vitaal te houden, de Nederlandse bevolking gezonder wordt en daarmee de druk op het zorgstelsel lichter.
article 2017
document
Goemans, B.F. (author), Noort, S. (author), Blink, M. (author), van Wouwe, K. (author), Kaspers, J.L. (author), de Haas, V. (author), Kollen, W.J.W. (author), van der Velden, V. (author), Gruber, T.A. (author), Zwaan, M. (author)
conference paper 2017
Searched for: +
(1 - 5 of 5)