Searched for: +
(1 - 20 of 1,089)

Pages

document
Traversari, A.A.L. (author), Hensbroek, R. (author)
report 2014
document
Heijmans, M. (author), Lemmens, L. (author), Otten, W. (author), Havers, J. (author), Baam, C. (author), Rijken, M. (author)
Het ondersteunen van zelfmanagement leidt bij mensen met een chronische ziekte tot een betere gezondheid en een kleine daling van de zorgconsumptie. Maar om het potentieel van zelfmanagement ten volle te benutten moeten ondersteuning en interventies meer op maat worden aangeboden. Dat staat in een rapport over de zorg voor chronisch zieken van...
report 2015
document
Schokker, D. (author), van Hespen, A. (author), Stadlander, M. (author), Chorus, A. (author), van Vliet, K. (author), Delnoij, D. (author), de Booys, M. (author)
report 2015
document
Detmar, S. (author), van Buuren, S. (author), Schuren, F. (author), de Wolff, M. (author), Clabbers, N. (author), Herschderfer, K. (author)
Investments in child health and wellbeing are necessary to ensure a healthy and productive adulthood, and robust communities and societies. In this paper, we will discuss the latest insights into child health and summarize how TNO contributes to a healthy start to life through a collaborative effort involving various sectors and disciplines.
report 2016
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Baar, P. (author), Goosens, F. (author), Kocken, P.L. (author), van der Meulen, M. (author), Wienke, D. (author)
report 2018
document
Alberts, N. (author), Beerling, M. (author), Benschop, K. (author)
The 2014-2015 report presents the following findings: As in previous years, the vaccination coverage among newborns was more than 94%; The vaccination coverage against human papillomavirus (HPV), which can cause cervical cancer, among 12-year-old girls was increased to 61%; The number of reports of pertussis was higher than in 2013, but not as...
report 2015
document
Traversari, A.A.L. (author), Bode, A. (author)
report 2012
document
Kamphuis, M. (author), Schönbeck, Y. (author)
De richtlijn Borstvoeding ondersteunt bij het informeren, stimuleren en adviseren van ouders van gezonde zuigelingen. Het uitgangspunt van deze richtlijn is het WHO-standpunt dat moedermelk de optimale voeding is voor zuigelingen en jonge kinderen.
report 2015
document
Lanting, C.I. (author), Deurloo, J.A. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’ staat, kan ook ...
report 2016
document
Vanaf 1 december 2016 kan de JGZ gebruik maken van de vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen. De voorgaande richtlijn uit 2008 is door richtlijnontwikkelaar TNO volledig aangepast naar veranderingen in de praktijk en wetenschap, met financiële ondersteuning van ZonMw. De inleiding van deze richtlijn geeft informatie over [a] taken van...
report 2016
document
Bottenheft, C. (author), Verhoeff, O. (author), Traversari, A.A.L. (author)
report 2014
document
Exposures in homes constitute the major part of exposures to airborne pollutants experienced through the human lifetime. They can constitute from 60 to 95% of our total lifetime exposures, of which 30% occurs when we sleep. The airborne pollutants constituting these exposures have sources outdoors and indoors. Pollutants having sources outdoors...
report 2016
document
Houben, M.M.J. (author), Bos, J.E. (author), Groen, E.L. (author)
Motion sickness can occur in any motion environment to which a person is not adapted, varying from cars, boats, and planes to fun rides and virtual reality. With symptoms such as nausea, vomiting, headache, lethargy, dizziness, and loss of concentration it causes discomfort for passengers but also a decrease in task performance for crew....
report 2012
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Verlinden, D.A. (author), Lanting, C.I. (author), de Haas, M. (author)
report 2012
document
Schreuder, E.J.A. (author)
report 2014
document
ten Voorde, F.J.J. (author)
report 2012
document
Fleuren, M.A.H. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author), van Dommelen, P. (author), van Buuren, S. (author)
report 2012
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Hirschberg, H. (author)
In deze monitor worden de belangrijkste resultaten beschreven van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2013 in vergelijking met voorgaande jaren [1,2,3]. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een bloedafnamedatum van het eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2013. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap...
report 2015
document
van Dommelen, P. (author), van Buuren, S. (author)
report 2011
Searched for: +
(1 - 20 of 1,089)

Pages