Searched for: +
(1 - 20 of 47)

Pages

document
Amelink-Verburg, M.P. (author), Daemers, D.O.A. (author), Rijnders, M.E.B. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 2000
document
Amelink-Verburg, M.P. (author), Daemers, D.O.A. (author), Rijnders, M.E.B. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Buitendijk, S.E. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Herscherfer, K. (author), Offerhaus, P. (author), Rijnders, M. (author), Smit, Y. (author)
De stuit zet obstetrisch Nederland deze dagen op zijn kop. De onlangs in The Lancet gepubliceerde uitkomsten van een groot gerandomiseerd onderzoek zij n daarvan de oorzaak . Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat neonatale morbiditeit en mortaliteit sterk gereduceerd kunnen worden door bij elke aterme stuitligging primair een sectio caesarea te...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Herschderfer, K. (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author), Sneeuw, K. (author)
De Nederlandse kraamzorg is een zorgenkindje geworden. De kwaliteit en beschikbaarheid van dit onderdeel van de gezondheidszorg staan onder druk door bezuinigingen, personeelstekort en marktwerking. Om goede kraamzorg te kunnen garanderen zal het huidige beleid bijstelling behoeven. Maar wat is goede kraamzorg eigenlijk?
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author), Herschderfer, K. (author)
Zwangere vrouwen verwachten veel van epidurale analgesie t ijdens de baring: complete pijnstilling en daardoor een prettige bevalling. Maar met epidurale analgesie wordt lang niet altijd alle pijn weggenomen. Dat kan een onverwachte tegenvaller opleveren.En is achteraf de bevalling met deze vorm van pijnstilling wel zo prettig als tevoren verwacht?
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Amelink, M. (author), van der Goes, B. (author), Herschderfger, K. (author), Korfker, D. (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Een rondgang langs recent eerstelijns-verloskundig onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat de eerstelijns- verloskunde in Nederland zich blijft profileren als een beroepsgroep met een eigen wetenschappelijk gezicht.
article 2003
document
van den Akker-van Marle, M.E. (author), Rijnders, M.E.B. (author), van Dommelen, P. (author), Fekkes, M. (author), van Wouwe, J.P. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Verkerk, P.H. (author)
Objective: To estimate the costs and effects of different treatment strategies with intrapartum antibiotic prophylaxis to prevent early-onset group B streptococcal (GBS) disease in the Netherlands. The treatment strategies include a risk-based strategy, a screening-based strategy, a combined screening/risk-based strategy and the current Dutch...
article 2005
document
van den Akker-van Marle, M.E. (author), Rijnders, M.E.B. (author), van Dommelen, P. (author), Fekkes, M. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Verkerk, P.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2006
document
van den Akker-van Marle, M.E. (author), Rijnders, M.E.B. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Verkerk, P.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
COBJECTIVE: To estimate the costs and effects of different treatment strategies with intrapartum antibiotic prophylaxis to prevent early-onset group B streptococcal (GBS) disease in the Netherlands. The treatment strategies include a risk-based strategy, a screening-based strategy, a combined screening/risk-based strategy and the current Dutch...
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rijnders, M. (author), de Jonge, A. (author), Prins, M. (author), van der Pal-de Bruin, K. (author), Lagro-Jansen, T. (author)
De resultaten van veel verlos-kundig onderzoek zijn niet direct toepasbaar in een eerstelijns populatie. Internationaal onderzoek vindt vaak plaats in settings waar vrouwen met zowel een laag als een verhoogd risico zorg krijgen. In Nederland gebeurt verloskundig onderzoek vooral in de tweedelijn. Het is veel moeilijker om onderzoek te doen in...
article 2006
document
Rijnders, M.E.B. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), van Dommelen, P. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), van Wouwe, J.P. (author), Verkerk, P.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To assess the cost effectiveness of four strategies in the prevention of neonatal infection with group-B streptococci (GBS). Design. Cost-effectiveness analysis. Method. A modelling study was carried out in which the effects and the fondercosts of intrapartum antibiotic prophylaxis (IAP) in accordance with the guideline from the Dutch...
article 2007
document
de Jonge, A. (author), van Sluisveld, I. (author), Rijnders, M. (author), Peeters, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Introduction: The Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO) and the Association of Physicians in Internal Medicine (NIV) have revised their guideline on diabetes and pregnancy. One chapter deals with the question of whether it is useful to screen for diabetes in pregnancy. The complications of gestational diabetes, the effect of treatment...
article 2007
document
Detmar, S. (author), Hosli, E. (author), Dijkstra, N. (author), Nijsingh, N. (author), Rijnders, M. (author), Verweij, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The current neonatal screening program ("the heel prick") involves taking a few drops of blood from almost every newborn in the Netherlands to determine whether the child is suffering from one of three congenital disorders: phenylketonuria, congenital hypothyroid, or adrenogenital syndrome. This study investigated the preferences and...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Rijnders, M. (author)
De uitwendige versie is een belangrijke laagrisico interventie die vanuit de eerstelijns verloskundige zorg geïnitieerd kan worden. Tot op heden is het echter onbekend hoe vaak een uitwendige versie onder zwangeren, onder controle van de eerste lijn, wordt aangeboden en uitgevoerd.
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hendrix, M. (author), Rijnders, M. (author)
In maart 2006 is er in Maastricht een promotieonderzoek van start gegaan naar de wensen, verwachtingen en ervaringen van vrouwen en hun partners ten aanzien van de verloskundige zorg tijdens zwanger- schap, baring in het algemeen en de plaats van bevallen in het bijzon- der. Verder wordt gekeken of er door de zorgverleners een ander beleid wordt...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vink, R. (author), Rijnders, M. (author)
Huiselijk geweld komt veel voor. Volgens Römkens (1989) heeft 11% van de vrouwen tussen de 20 en 60 jaar herhaald en matig tot zeer ernstig geweld van een mannelijke partner meegemaakt, veelal in combinatie met verkrach- ting en andere vormen van onge- wenste seksuele handelingen. Naar schatting 100.000 kinderen zijn jaarlijks getuige van dit...
article 2007
document
Rijnders, M. (author), Herschderfer, K. (author), Prins, M. (author), van Baaren, R. (author), van Veelen, A.J. (author), Schönbeck, Y. (author), Buitendijk, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: to evaluate the effectiveness of external cephalic version (ECV) without tocolysis or epidural analgesia, the complications associated with the procedure and the association between the number of ECV attempts and cephalic presentation at birth and caesarean section. Methods: retrospective cohort study of all (n = 924) ECVs carried...
article 2008
document
Detmar, S. (author), Dijkstra, N. (author), Nijsingh, N. (author), Rijnders, M. (author), Verweij, M. (author), Hosli, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Background: Advances in genomics will open up opportunities in the fields of genetic testing, early diagnosis and disease treatment. While neonatal screening is the field of application par excellencefor these developments, the debate on its potential benefits and drawbacks is mainly theoretically driven and based on the opinions of...
article 2008
document
Baston, H. (author), Rijnders, M. (author), Green, J. (author), Buitendijk, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2003 research was conducted in England (n=738) to further our understanding of factors that relate to women's longer-term appraisal of their birth experience. Women's appraisals are likely to be influenced by the culture in which they give birth and the predominant norms at that time. To explore this further, the study was replicated in the...
article 2008
document
Rijnders, M. (author), Baston, H. (author), Schönbeck, Y. (author), van der Pal, K. (author), Prins, M. (author), Green, J. (author), Buitendijk, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: Little research has been conducted to date on women's postnatal emotional well-being and satisfaction with the care received in the Netherlands. The aim of this study was to investigate Dutch women's views of their birth experience 3 years after the event. Methods: A questionnaire was mailed to all women who had given birth in 2001...
article 2008
Searched for: +
(1 - 20 of 47)

Pages