Searched for: +
(1 - 20 of 997)

Pages

document
Bus, S.A.R. (author)
Ter voorbereiding op de pompproef Zeeland nabij Brouwershaven is in juli 2018 gestart met stijghoogtemetingen in twee raaien van de provincie Zeeland. De hoofdraai bevindt zich vanaf het Grevelingenmeer bij Den Osse richting de Oosterschelde. Het doel van de metingen is als referentiesituatie voor de pompproef Zeeland nabij Brouwershaven (Bus,...
report 2022
document
Buma, J.T. (author), Vernes, R.W. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
Sinds de sluiting van de kolenmijnen in Zuid-Limburg en de aangrenzende delen van België en Duitsland stijgt het niveau van het grondwater in de mijngangen (het mijnwater). In 2014-2016 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de aard, omvang en mogelijke risico’s ten gevolge van de voormalige mijnbouw in Zuid-Limburg (Heitfeld et al., 2016). De...
report 2022
document
Stafleu, J. (author), Stam, J.C. (author), Menkovic, A. (author), Koster, K. (author), de Bruijn, R. (author), Hummelman, H.J. (author), Heerema, C. (author), van de Ven, T.J.M. (author), Dabekaussen, W. (author), Kiden, P. (author), Busschers, F. (author)
Dit totstandkomingsrapport van GeoTOP is geschreven naar aanleiding van het vervangen van de twee afzonderlijke modelgebieden Zeeland en Goeree Overflakkee door één geheel nieuw modelgebied Zeeland en Goeree-Overflakkee. Met deze vervanging is een nieuwe versie van GeoTOP (v1.5) ontstaan. Een totstandkomingsrapport geeft een gedetailleerde...
report 2022
document
Carpentier, S.F.A. (author), Boullenger, B. (author), Barros, E. (author)
The main storage-related challenges for accelerated deployment of CCS are capacity, confidence and cost. These challenges are to be addressed by focusing on improving strategies for monitoring and management of the pore pressure distribution in the CO2 storage reservoir. Pressure-driven decision support protocols are to be developed for safe and...
article 2022
document
Buma, J.T. (author), Lourens, A. (author)
report 2022
document
Verberne, M.A.M. (author), Koster, K. (author), Lourens, A. (author), Esteves Martins, J.C. (author), Candela, T.G.G. (author), Fokker, P.A. (author)
conference paper 2022
document
Moghadam, A. (author), Corina, A.N. (author)
In this work, we have developed a methodology to model the stress evolution in cement plugs during hydration. The model begins with the slurry state of cement and calculates the water consumption and void creation over time as the hydration reactions progress. The void volume change due to chemical shrinkage is imported into a coupled mechanical...
conference paper 2022
document
Peuchen, J. (author), van Kesteren, W. (author), Vandeweijer, V.P. (author), Carpentier, S.F.A. (author), van Erp, F. (author)
In 2020, the Dutch government published 1 500 000 synthetic CPT profiles for use in develop ment of the Hollandse Kust (west) Wind Farm Zone, offshore Netherlands. The scale of this approach was novel at that time and possibly first-ever. The synthetic CPT profiles were derived from a training data set of 122 actual CPTs and ultra-high...
bookPart 2022
document
Esteves Martins, J.C. (author), Ruigrok, E. (author), Hooper, A. (author)
conference paper 2022
document
Reindersma, R. (author), Hummelman, H.J. (author), Dabekaussen, W. (author), Stafleu, J. (author)
Het geologische BRO-model DGM en het hydrogeologische BRO-model REGIS II zijn regionale lagenmodellen van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 m, met een maximum diepte van 1200 m onder NAP in de Roerdalslenk. Beide modellen zijn gebaseerd op een selectieset van circa 26.500 boringen. In DGM wordt zowel de diepteligging van...
report 2022
document
Zaadnoordijk, W.J. (author), Vernes, R.W. (author), Reindersma, R. (author), Buma, J.T. (author)
Op basis van in 2021 bestaande kennis is een grensoverschrijdende schematisatie vervaardigd van de hydrogeologische opbouw van de ondergrond van de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, die doorloopt in een groot deel van Vlaanderen, het Nederrijngebied in Duitsland en een klein deel van Wallonië. Dit hydrogeologische basismodel Zuid...
report 2022
document
Vandeweijer, V.P. (author), Meijninger, B.M.L. (author), Stam, J.C. (author)
Offshore wind farms are an important energy source in the worlds current energy transition toward a CO2 neutral energy system. For the development of offshore windfarms in the North Sea a solid understanding of the geology and geotechnicalparameters of the uppermost 150 m of the seabed sediments is essential. The Geological Survey of the...
report 2022
document
Kasse, C. (author), van der Woude, J.D. (author), Woolderink, H.A.G. (author), Schokker, J. (author)
Two new records from the Amersfoort glacial basin are investigated by means of pollen analysis. The cores are situated in the deeper part, close to the original Eemian stratotype Amersfoort 1 (Zagwijn, 1961) and at the margin of the basin. The aim is to reconstruct the Eemian and Early Weichselian vegetation development and to explore the impact...
article 2022
document
Bakker, M.A.J. (author), Busschers, F. (author), van Berg, M.W. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
In opdracht van de Provincie Overijssel heeft TNO Geologische Dienst van Nederland een hydrogeologische overzichtskaart van de regio Twente opgesteld. De kaart bestaat uit twee kaartbladen, welke aspecten van de ondergrond tonen die van belang zijn voor de grondwaterstroming in dit gebied. Het gaat daarbij om de ondiepe grondwaterstroming. De...
report 2022
document
Meekes, J.A.C. (author), Gunnink, J.L. (author)
TNO heeft opdracht gekregen van Koninklijke Smals NV voor het uitvoeren van onderzoek met de tTEM methode voor het detecteren van breuken in de ondergrond ten noorden Boerdonk. Smals is voornemens ter plaatse zand te winnen uit de Formatie van Beegden. In het gebied zijn in het verleden breuken gekarteerd, echter de precieze ligging en het...
report 2022
document
Feroz Islam, M. (author), Schot, P.P. (author), Dekker, S.C. (author), Griffioen, J. (author), Middelkoop, H. (author)
article 2022
document
Cesar, I. (author), van Aken, B.B. (author), Scholten, L. (author), de Goede, R. (author), Schotman, A. (author)
De aanleg van zonneparken in het buitengebied is een sterke troef in het versnellen van de energietransitie. De bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken komt echter in toenemende mate onder druk te staan doordat panelen te dicht op elkaar geplaatst worden. De afname in grondbelichting zorgt voor een afname van vegetatie en koolstofgehalte van...
article 2022
document
Munsterman, D.K. (author), Deckers, J. (author)
Discussions on the age and the depositional environments of the Veldhoven Formation and its members are persistent in Belgium and the Netherlands. Uncertainties on stratigraphy and the constructive process of sediment accumulation continue today as a result of lack of data on this succession within the Roer Valley Rift System. The present study...
article 2022
document
Carpentier, S.F.A. (author), Peuchen, J. (author), Paap, B. (author), Boullenger, B. (author), Meijninger, B. (author), Vandeweijer, V.P. (author), van Kesteren, W. (author), van Erp, F. (author)
For the development of an offshore wind farm, understanding the geological and geotechnical conditions in the upper 100 m below seafloor is crucial when reducing ground risk and designing (cost-effective) wind turbine foundations. We developed and tested a neural network approach to derive predictive (i.e. synthetic) values for CPT parameters–...
conference paper 2021
document
van Gessel, S.F. (author), Huijskes, T. (author), Juez-Larre, J. (author), Dalman, R.A.F. (author)
Dit rapport omvat de technische analyse over toekomstige ondergrondse opslag van energie en geeft een verdieping en aanvulling op de eerste verkenning gepubliceerd in 2018. Aan de hand van recentelijk gepubliceerde energiescenario’s en eigen aanvullende analyses en wordt ingegaan op de volgende vragen: • Hoe ontwikkelt zich de toekomstige vraag...
report 2021
Searched for: +
(1 - 20 of 997)

Pages