Searched for:
(1 - 20 of 1,121)

Pages

document
Carpentier, S.F.A. (author), Peuchen, J. (author), Paap, B. (author), Boullenger, B. (author), Meijninger, B. (author), Vandeweijer, V.P. (author), van Kesteren, W. (author), van Erp, F. (author)
For the development of an offshore wind farm, understanding the geological and geotechnical conditions in the upper 100 m below seafloor is crucial when reducing ground risk and designing (cost-effective) wind turbine foundations. We developed and tested a neural network approach to derive predictive (i.e. synthetic) values for CPT parameters–...
conference paper 2021
document
Schokker, J. (author), Dubelaar, W. (author)
Deze brochure maakt deel uit van een reeks geologische wandel- en fietsroutes. Hiermee wil de Geologische Dienst Nederland u op een laagdrempelige manier laten verwonderen over de Nederlandse ondergrond. De brochure begint met een algemene aardkundige inleiding van het gebied. Deze inleiding geeft u snel een overzicht van de belangrijkste...
other 2021
document
Broers, H.P. (author), Sultenfuss, J. (author), Aeschbach, W. (author), Kersting, A. (author), Menkovich, A. (author), de Weert, J. (author), Castelijns, J. (author)
Knowing the age distribution of water abstracted from public water supply wells helps to ensure customer trust in drinking water sources and underpin predictions of water quality evolution. We sampled the mixed water of 39 large public supply well fields for major ion chemistry, 3 H, 3 He, 18O, 2 H, 14CDIC, 13CDIC and noble gases and determined...
article 2021
document
Kaandorp, V.P. (author), Broers, H.P. (author), van der Velde, Y. (author), Rozemeijer, J. (author), de Louw, P.G.R. (author)
article 2021
document
Fokker, P.A. (author), Erkens, G. (author)
The surface of the earth is constantly in motion. The lowering of the earth surface over time is called land subsidence. Land subsidence is a local phenomenon on a global scale and is often problematic in the context of human societies. Much of the problematic land subsidence is humaninduced, with major causes being the extraction or mining of...
article 2020
document
Veldkamp, H. (author), Cox, B. (author), Jaarsma, B. (author), Vondrak, A. (author)
[No abstract available]
article 2020
document
Maring, L. (author), Otte, P. (author), Boekhold, S. (author), de Cleen, M. (author), Franke, R. (author), Griffioen, J. (author), Passier, H. (author), Maas, G. (author), Toes, E. (author), Keesstra, S. (author), Zweep, A. (author), Bruere, T. (author)
In 2016 is ten behoeve van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ de kennisagenda bodem en ondergrond opgesteld. Sindsdien zijn de kennisvragen die werden geadresseerd nog niet allemaal beantwoord, maar is de maatschappelijke context wel veranderd. De rol en functie van het bodem- en watersysteem voor de realisatie van maatschappelijke...
report 2020
document
Nijland, T.G. (author)
article 2020
document
van Daalen, T.M. (author), Fokker, P.A. (author), Bogaard, P.J.F. (author), van der Meulen, M.J. (author)
Geological surveys traditionally assess past and present processes in the subsurface, focusing mainly on exploration and extraction of natural resources. Applications like these determined how geological surveys designed and operated their information services. In recent years, information needs are rapidly evolving in conjunction with emerging...
conference paper 2020
document
other 2020
document
Candela, T.G.G. (author), Koster, K. (author), Stafleu, J. (author), Visser, W. (author), Fokker, P.A. (author)
The Netherlands is subject to anthropogenically induced deep-source and shallow subsidence. Deep sources are related to the extraction of hydrocarbons or salt mining activities, whereas shallow subsidence comprise compaction, shrinkage and oxidation of clay and peat under progressive lowering groundwater levels. At TNO – Geological Survey of the...
conference paper 2020
document
Peters, M.C.A.M. (author), Vaessen, J. (author), van der Meer, R. (author)
The North Sea area is in transition. While oil and gas production is in decline, the deployment of offshore wind turbines in large scale wind parks to produce offshore renewable energy is accelerating. The accelerated deployment of renewable wind increasingly far offshore creates challenges to transport large amounts of energy to shore....
conference paper 2020
document
Crampton-Flood, E.D. (author), Noorbergen, L.J. (author), Smits, D. (author), Boschman, C. (author), Donders, T.H. (author), Munsterman, D.K. (author), ten Veen, J.H. (author), Peterse, F. (author), Lourens, L. (author), Sinninghe Damste, J.S. (author)
The mid-Piacenzian Warm Period (mPWP; 3264–3025 ka) represents the most recent interval in Earth’s history where atmospheric CO2 levels were similar to today. The reconstruction of sea surface temperatures (SSTs) and climate modelling studies has shown that global temperatures were 2–4 ◦C warmer than present. However, detailed reconstructions of...
article 2020
document
other 2020
document
Stouthamer, E. (author), Erkens, G. (author), Cohen, K. (author), Hegger, D. (author), Driessen, P. (author), Weikard, H.P. (author), Hefting, M. (author), Hanssen, R. (author), Fokker, P.A. (author), van den Akker, J. (author), Groothuijse, F. (author), van Rijswick, M. (author)
t. In the Netherlands land subsidence is a continuously ongoing process. Consequently, an increasing number of people and economic assets are exposed to subsidence, damage costs are soaring, and flood risk and greenhouse gas emissions are increasing. In some areas tipping points have already been reached, where current land-use can no longer be...
conference paper 2020
document
Huijgen, M.A. (author), Remmelts, G. (author), Roholl, J.A. (author)
Bodemdaling heeft de afgelopen decennia in ons land geleid tot schade aan de bovengrondse infrastructuur. Regelmatig duikt gaswinning in het publieke en politieke debat op als vermeende veroorzaker van schade aan huizen en gebouwen door bodemdaling. Grofweg zijn twee soorten bodemdaling door menselijk handelen te onderscheiden, met hun eigen...
article 2020
document
Cramwinckel, M.J. (author), Coxall, H.K. (author), Sliwinska, K.K. (author), Polling, M. (author), Harper, D.T. (author), Bijl, P.K. (author), Brinkhuis, H. (author), Eldrett, J.S. (author), Houben, A.J.P. (author), Peterse, F. (author), Schhouten, S. (author), Reichart, G.J. (author), Zachos, J.C. (author), Sluijs, A. (author)
Several studies indicate that North Atlantic Deep Water (NADW) formation might have initiated during the globally warm Eocene (56–34 Ma). However, constraints on Eocene surface ocean conditions in source regions presently conducive to deep water formation are sparse. Here we test whether ocean conditions of the middle Eocene Labrador Sea might...
article 2020
document
Fensome, R.A. (author), Munsterman, D.K. (author)
Most dinoflagellates are free-living single-celled organisms that inhabit aquatic environments with a mostly organic-walled cyst stage in their life cycle. The evolution of dinoflagellates through their cyst fossils goes back to Middle Triassic. The intricate Jurassic through Cenozoic organic walled cyst taxonomy allows a refined marine...
bookPart 2020
document
Dinkelman, D. (author), van Bergen, F. (author), Veldkamp, J.G. (author)
Het WINDOW-project richt zich op ondergrondse opslag van warmte met temperaturen hoger dan nu gangbaar is in de huidige WKO systemen1 . Het doel van WINDOW is om technische, juridische en bedrijfseconomische belemmeringen weg te nemen om zo ondergrondse hoge temperatuur warmteopslag in 2025 als bewezen techniek te kunnen toepassen. Dit rapport...
report 2020
document
Wetten, I.A. (author), van Gessel, S.F. (author)
Binnen enkele decennia zal een groot deel van de energie die we gebruiken, worden opgewekt uit duurzame bronnen als de zon en wind. Voor een betrouwbare energievoorziening tijdens en na de energietransitie kan het cruciaal zijn om deze energie in gasvorm op te slaan. Bovengronds is dat vrijwel onmogelijk, maar ondergrondse zoutcavernes bieden...
article 2020
Searched for:
(1 - 20 of 1,121)

Pages