Searched for:
(1 - 18 of 18)
document
Verbeek, M.M.J.F. (author)
De Gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor gebruik in ongeveer 366 “speciale” dieselvoertuigen in haar eigen wagenpark. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de aanbiedingen van de verschillende potentiële brandstofleveranciers worden beoordeeld op de volgende gunningscriteria: •...
report 2018
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijswijk, R. (author), van Zyl, S. (author), van Eijk, E. (author), Vermeulen, R. (author), Huismans, H. (author), Smokers, R. (author)
report 2018
document
de Groot, C. (author), Verweij, K. (author), Vos, G. (author), Hoen, A. (author), Otten, M. (author), den Breejen, J. (author), Pool, J. (author), Schoo, R. (author), van den Engel, A. (author), Kindt, M. (author), Riske, J. (author), Ligterink, N.E. (author), Sluijk, N. (author), Spreen, J.S. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
The delivery van is the workhorse of both companies and the self-employed within the Dutch economy. And with good reason: it is a multifunctional and flexible mode of transport and compared to (smaller) trucks and cars it is allo cheap to buy and use. Moreover, a drivering license B is sufficient to drive a delivery van, which means that many...
report 2017
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, R.P. (author)
De gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor dieselvoertuigen. De gunningscriteria op basis waarvan een aanbieder zal worden geselecteerd, zijn de prijs en het effect op luchtvervuiling. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er in raadscommissievergaderingen vragen gesteld over de...
report 2017
document
Verbeek, R.P. (author)
Data delen, dat is niet iets waar veel schippers voor warmlopen. Maar het kan veel opleveren door bepaalde gegevens van een schip te delen. Wat zijn de beste snel-heden om op welke waterwegen mee te varen? Die informatie kan door data te delen gebrui-kt worden door minder ervaren schippers. Ook kan een motor langer in bedrijf blijven als je er...
article 2017
document
Vermeulen, R.J. (author), Verbeek, R.P. (author), van Goethem, S. (author)
Begin 2017 kwam via de media naar voren dat manipulatie plaatsvindt van systemen die op vrachtwagens zitten om de schadelijke uitlaatgasemissies terug te dringen. Het manipuleren houdt in dat in een vrachtwagen een kastje wordt ingebouwd of de motorsoftware wordt aangepast zodat het emissiebeheersingssysteem wordt uitgeschakeld. Het uitschakelen...
report 2017
document
de Groot, C. (author), Verweij, K. (author), Vos, G. (author), Hoen, A. (author), Otten, M. (author), den Breejen, J. (author), Pool, J. (author), Schoo, R. (author), van den Engel, A. (author), Kindt, M. (author), Riske, J. (author), Ligterink, N.E. (author), Sluijk, N. (author), Spreen, J.S. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
De bestelauto is hét werkpaard van bedrijven en zzp'ers in de Nederlandse economie. Niet zonder reden: het vervoermiddel is multifunctioneel en flexibel inzetbaar, en is in vergelijking met (kleinere) vrachtwagens en personenauto's ook nog goedkoop in aanschaf en praktisch in gebruik. Daarnaast volstaat een B-rijbewijs om een bestelauto te mogen...
report 2017
document
Vermeulen, R.J. (author), Verbeek, R. (author), van Goethem, S. (author), Smokers, R.T.M. (author)
In the framework of the in-service testing programme of trucks and buses, carried out by TNO for the Ministry of Infrastructure and Water Management, an on-road emissions testing programme was conducted to determine the criteria pollutants, greenhouse gas (GHG) emissions and fuel consumption of two modern Euro VI trucks running on LNG (liquefied...
report 2017
document
Heroux, M.E. (author), Babisch, W. (author), Belojevic, G. (author), Brink, M. (author), Janssen, S. (author), Lercher, P. (author), Paviotti, M. (author), Pershagen, G. (author), Persson Waye, K. (author), Preis, A. (author), Stansfeld, S. (author), Verbeek, J. (author)
WHO Regional Office for Europe is currently coordinating the systematic review of all pertinent literature in order to provide recommendations for the protection of public health as part of the upcoming WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (the Guidelines). The entire process is transparent and evidence-based and is...
conference paper 2016
document
Brink, M. (author), Babisch, W. (author), Belojevic, G. (author), Heroux, M.E. (author), Janssen, S. (author), Lercher, P. (author), Paviotti, M. (author), Pershagen, G. (author), Persson Waye, K. (author), Preis, A. (author), Stansfeld, S. (author), Van Den Berg, M. (author), Verbeek, J. (author)
WHO Environmental Noise Guidelines focus on the WHO European Region and provide guidance to its Member States that is compatible with the noise indicators used in the EU Environmental Noise Directive. The Guidelines aim to serve as a reference for several target audiences, such as decision makers and technical experts, health impact assessment...
conference paper 2016
document
Stansfeld, S. (author), Babisch, W. (author), Brink, M. (author), Belojevic, G. (author), Heroux, M.E. (author), Janssen, S. (author), Lercher, P. (author), Paviotti, M. (author), Pershagen, G. (author), Persson Waye, K. (author), Preis, A. (author), van den Berg, M. (author), Verbeek, J. (author)
The Guidelines include systematic reviews of the scientific evidence of the critical health effects of environmental noise: effects on sleep, annoyance, cognitive impairment, cardiovascular diseases, hearing impairment and tinnitus. Other potential health outcomes with less evidence are also systematically reviewed, but have less impact on the...
conference paper 2016
document
Belojevic, G. (author), Babisch, W. (author), Brink, M. (author), Heroux, M.E. (author), Janssen, S. (author), Lercher, P. (author), Paviotti, M. (author), Pershagen, G. (author), Persson-Waye, K. (author), Preis, A. (author), Stansfeld, S. (author), van den Berg, M. (author), Verbeek, J. (author)
The Guidelines will include recommendations on transportation noise (air, road, rail), leisure noise and wind turbine noise, focusing on the exposure-response functions for the assessment of health impacts, and/or noise exposure levels above which there is an increased risk of adverse health effects. They will also include a recommendation of...
conference paper 2016
document
Verbeek, R.P. (author), Ligterink, N.E. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO gevraagd in hoeverre extra emissie-eisen aan dieselpersonenauto’s de NOx-uitstoot in Nederland kunnen beperken. Hierbij gaat het om het gelijktrekken van normen voor diesel- en benzine auto’s en het invoeren van Noord-Amerikaanse normen. En dit dan in vergelijking tot de reeds geplande...
report 2016
document
Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author)
In deze memo zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar de impact van verschillende opties voor het vergroenen van de binnenvaart. In deze analyse zijn de volgende maatregelen opgenomen:  Vervroegd vervangen van de motor om in 2025 te voldoen aan CCRII;  Installeren van een On Board Monitoring (OBM) systeem;  Een OBM systeem in...
report 2015
document
van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author)
In November 2013, a policy paper for clean shipping has been adopted by the City Council of Amsterdam. This policy prescribes that every commercial ship needs to be zero-emission in 2020 or 2025, depending on its size, on the canals of Amsterdam.
conference paper 2015
document
Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author)
Vanuit overheden wordt actief beleid gevoerd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door middel van bronbeleid (eis aan motoren) en regionale emissiebeperkende maatregelen. Doel van het beleid is de impact op gezondheidsschade te beperken. Voor de binnenvaart geldt sinds 2008 als richtlijn dat nieuwe motoren moeten voldoen aan de CCRII norm....
report 2015
document
Ligterink, N.E. (author), Zyl, S. (author), Verbeek, M. (author), Spreen, J. (author)
PBL uses and maintains the Dutch passenger car fleet model DYNAMO to forecast the vehicle fleet development. This allows PBL to project the effects of policies on the fleet. The original model has to be adapted to the new issues that arise, such as the developments in CO2 emissions of vehicles. In particular, in the Netherlands, the average CO2...
report 2015
document
Gerlofs-Nijland, N.E. (author), Vercruijsse, W. (author), Cassee, F.R. (author), Janssen, P. (author), Kadijk, G. (author), Kooter, I.M. (author), Verbeek, R.P. (author), van Zyl, P.S. (author), Jedynska, A.D. (author), Koornneef, G.P. (author)
There are no strong indications that mixing FAME (Fatty Acid Methyl Ester) biodiesel up to 7 vol%2 and HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) biodiesel up to 30 vol% will result in significant increase in harmful emissions by road traffic. This conclusion is based on the limited toxicological data suggesting low or negligible changes in the hazard...
report 2014
Searched for:
(1 - 18 of 18)