Searched for:
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Smart Industries are industries that have a high degree PREFACE of flexibility in production, in terms of product needs (specifications, quality, design), volume (what is needed), timing (when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine)tune to customer needs and make use of the entire supply chain for...
report 2015
document
Stolwijk, C.C.M. (author), Butter, M. (author)
Alle grote, middelgrote en kleine industrielanden investeren de laatste jaren op grote schaal in hun eigen maakindustrie. Innovatie wordt als de belangrijkste groeimotor gezien. En binnen de innovatiemogelijkheden kijkt men naar de digitalisering van de industrie. Op alle fronten worden programma’s gestart die uit vele verschillende bronnen...
report 2015
document
van der Giessen, A.M. (author)
In opdracht van het verbond van verzekeraars heeft TNO een innovatieagenda voor de verzkeringssector opgesteld. Deze beidt de sector handvatten om samen en preconcurrentieel met innovatie aan de slag te gaan
other 2015
document
Friedewald, M. (author), van Lieshout, M. (author), Rung, S. (author), Ooms, M. (author), Ypma, J. (author)
This paper considers the relationship between privacy and security and, in particular, the traditional “trade-off” paradigm that argues that citizens might be willing to sacrifice some privacy for more security. Academics have long argued against the trade-off paradigm, but these arguments have often fallen on deaf ears. Based on data gathered...
bookPart 2015
document
Cuhls, K. (author), Erdmann, L. (author), Warnke, P. (author), Toivanen, H. (author), Toivanen, M. (author), van der Giessen, A.M. (author), Seiffert, L. (author)
Forward-looking activities aim to better anticipate future opportunities or threats, and to identify issues that are of major importance for the future and the present. Debates about future issues help to understand what is relevant and what can be ignored now. Horizon Scanning has an important role in forward-looking activities: it serves to...
report 2015
document
Janssen, M. (author), van der Voort, H. (author), van Veenstra, A.F.E. (author)
Many large transformation projects do not result in the outcomes desired or envisioned by the stakeholders. This type of project is characterised by dynamics which are both caused by and result of uncertainties and unexpected behaviour. In this paper a complex adaptive system (CAS) view was adopted in order to better understand project dynamics...
article 2015
document
Sayyari, Y. (author), Molaei, M. (author), Moghayer, S.M. (author)
The category of metric spaces is a subcategory of quasi-metric spaces. In this paper the notion of entropy for the continuous maps of a quasi-metric space is extended via spanning and separated sets. Moreover, two metric spaces that are associated to a given quasi-metric space are introduced and the entropy of a map of a given quasi-metric space...
article 2015
document
Manshanden, W.J.J. (author), van Veenstra, A.F.E. (author), van der Horst, T.J.J. (author)
report 2015
document
Olsthoorn, P. (author)
Snoeihard uit journalist Brenno de Winter zijn commentaar op sprekers over privacy tijdens het NLIGF congres 2015. Hij zet Bart Schermer, adviseur van bedrijven en organisaties in de hoek. Die heeft net betoogd dat privacy geen juk (‘korvee’) mag vormen maar inzet moet zijn van innovatie door bedrijven. Snel riposteert hij op Brenno’s aanval: ...
article 2015
document
van Veenstra, A.F. (author), van den Broek, T.A. (author)
Government organizations around the world have developed open data strategies to increase transparency and enable re-use of their data. However, in practice, many organizations find the process of opening up their data cumbersome and they do not know which steps to take. Lifecycle models can guide the process of opening up data. Therefore, this...
bookPart 2015
document
van den Broek, T. (author), van Veenstra, A-F. (author)
Big data and data-driven innovation are drivers for economic growth. To capture this growth, data often need to be shared among organisations. However, many challenges to sharing data among organisations exist. This paper investigates how governance is organised in inter-organisational data collaborations. First, based on literature, four...
conference paper 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Ooms, M. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author)
Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technologie, invloed & controle en awareness. Een...
report 2015
document
Bakker, T.P. (author), van der Horst, T.J.J. (author), Seiffert, L. (author), Kotterink, B. (author), Koops, R. (author), van Bree, M.W. (author), Leeuw, M. (author), Willemsen, C. (author), Dillingh, P. (author), Boertien, M. (author), Haasewinkel, K. (author), Remmelink, L. (author), Oostermeijer, R. (author)
In Smart Industry draait alles om de revolutionaire integratie van ICT en geavanceerde technologie in industriële productieketens. Smart Industry heeft enorme impact op bestaande businessmodellen en samenwerkingsvormen en het biedt ons talloze mogelijkheden voor de ontwikkeling van totaal nieuwe producten en diensten. We krijgen te maken met...
report 2015
document
Bakker, T.P. (author), Huijboom, N.M. (author), Koops, R. (author), Kotterink, B. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Seiffert, L. (author), Siem, R. (author), van der Zee, F.A. (author)
Kruisbestuiving tussen de creatieve en high-tech sector biedt enorme kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Industry. Desondanks blijven deze kansen in de praktijk vaak onderbenut. In het project 'CONCRETE' heeft TNO op basis van een aantal case studies onderzocht welke succesfactoren tot een vruchtbaar creative-tech ecosysteem leiden. Het...
report 2015
document
van Lieshout, M. (author)
This chapter discusses the value of personal data from two complementary perspectives: the value of personal data for firms and the value of personal data for individuals. The chapter starts with a short introduction into the rise of personal data markets – markets basically driven by the economic exploitation of personal data. Then the chapter...
bookPart 2015
document
conference paper 2015
document
Slob, A. (author), Willemse, K. (author), van Bracht, M. (author)
Energie is een van onze primaire levensbehoeftes en een belangrijke motor van de economie. Vanaf de negentiende eeuw halen we onze energie vooral uit fossiele brandstoffen. Met deze vrijwel onuitputtelijke bronnen is voor velen de welvaart enorm gegroeid. De laatste decennia is het echter duidelijk geworden dat uitstoot van broeikasgassen,...
other 2016
document
Dijk, M. (author), Montalvo, C. (author)
bookPart 2016
document
Mendoza Beltran, A. (author), Heijungs, R. (author), Guinée, J. (author), Tukker, A. (author)
Purpose: Despite efforts to treat uncertainty due to methodological choices in life cycle assessment (LCA) such as standardization, one-at-a-time (OAT) sensitivity analysis, and analytical and statistical methods, no method exists that propagate this source of uncertainty for all relevant processes simultaneously with data uncertainty through...
article 2016
document
Cavalheiro, G.M.C. (author), Joia, L.A. (author), van Veenstra, A.F. (author)
This paper explores the dynamics of standardization practices associated with patent classification and discusses the technical, legal and policy implications of standard-setting for patent classification. Therefore, this paper aims to fill a gap in the literature on knowledge management, based on an analysis of the development and...
article 2016
Searched for:
(1 - 20 of 29)

Pages