Searched for:
(1 - 20 of 64)

Pages

document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Kines, P. (author), Wybo, J.L. (author), Ruotsala, R. (author), Drupsteen, L. (author), Bezemer, R.A. (author)
The Zero Accident Vision (ZAV) is a promising approach developed in industry, but not so much addressed by the safety science research community. In a discussion paper in Safety Science (2013) a call was made for more research in this area. Three years later is a good time to take status of developments in this field. A first set of empirical...
article 2017
document
Steijn, W.M.P. (author), van der Beek, F.A. (author), Groeneweg, J. (author), van Kampen, J. (author), van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Quantitative Risk Analysis (QRA) is a standard and mandatory tool in some high-risk industries (such as the on-and offshore exploration and production and chemical industry). Presently, the human factor component is often estimated using expert opinions. In practice, experts may use heuristics such as assuming a failure probability of one in ten...
bookPart 2017
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2017
document
Jutte, P.C. (author), Traversari, A.A.L. (author)
article 2017
document
Steijn, W. (author), Groeneveld, J. (author), van der Beek, D. (author), van Kampen, J. (author), van Gelder, P. (author)
Veel bedrijven in met name de petrochemische industrie zijn er de afgelopen jaren in geslaagd het aantal ongevallen sterk terug te dringen. Een van de middelen die is gebruikt om deze verbetering te bewerkstelligen, is de zogenaamde Kwantitatieve Risico Analyse (QRA). Een QRA is een instrument om de risico's voor een bepaalde activiteit te...
article 2017
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Met de nul-ongevallen ligt de weg open naar een commitmentstrategie voor veiligheid. Arbo-instituten uit zeven EU-landen onderzochten onder leiding van TNO bij 27 bedrijven wat dit betekent. Vakmedianet
article 2016
document
Steijn, W. (author), Luiijf, E. (author), van der Beek, D. (author)
For decades now, robots have been a key part of future visions in films and books. As long ago as 1920, Karel Čapek wrote a play called RUR (Rossum’s Universal Robots). The first real robot, ‘Gargantuan’, was constructed between 1935 and 1937. It was made completely out of Meccano. Today’s industrial robots strongly resemble those introduced on...
report 2016
document
Steijn, W. (author), van der Vorm, J. (author), Luijf, E. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author)
De toenemende integratie van nieuwe technologieën in arbeidsmiddelen wordt ook wel gezien als de vierde industriële revolutie1 en naar verwezen als smart industry2. Denk hierbij aan automatisering door middel van embedded software, het op afstand bedienen van zwaar materiaal en de koppeling van arbeidsmiddelen aan lokale en publieke netwerken...
report 2016
document
Hensbroek, R. (author), van Heumen, S.P.M. (author)
Dit rapport bevat de contouren van een norm voor het beheer en onderhoud van de installatietechnische ziekenhuisinfrastructuur (bijvoorbeeld Elektrische-, Medische Gassen-, ICT-, Luchtbehandelings- en Brandveiligheidsinstallaties) met nadruk op de kritische ruimten zoals OK, ICU, CCU en SEH. De verschillen tussen de normen voor deze installaties...
report 2016
document
Kooter, I.M. (author), Grollers-Mulderij, M. (author), Steenhof, M. (author), Duistermaat, E. (author), van Acker, F.A.A. (author), Staal, Y.C.M. (author), Tromp, P.C. (author), Schoen, E.D. (author), Kuiper, C.F. (author), van Someren, E.P. (author)
There is a need for representative in vitro models to assess the effects of airborne particles on lung health. The ob-jective of this study was to assess the cellular effects of cerium oxide (Ce02) particles exposed via an air—liquid interface in three relevant cell models in parallel. BEAS-2B, A549, and MucilAirTM cells were exposed for 1 hour...
article 2016
document
Traversari, A.A.L. (author)
conference paper 2016
document
Vestly Bergh, L.I. (author), Hinna, S. (author), Leka, S. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
The objective of this paper is to present and discuss a pilot study for conducting internal psychosocial risk auditing in the oil and gas industry, focusing on offshore units. Psychosocial risk auditing is a proactive method for monitoring the status of psychosocial factors influencing the risk of stress and ill-health in the oil and gas...
article 2016
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2016
document
Etman, A. (author), Pierik, F.H. (author), Kamphuis, C.B.M. (author), Burdorf, A. (author), van Lenthe, F.J. (author)
Background: Moderate to vigorous physical activity (MVPA) is considered important to prevent disability among community-dwelling older people. To develop MVPA programs aimed at reducing or preventing disability more insight is needed in the contributions of exercise duration and intensity and the interplay between the two. Methods: Longitudinal...
article 2016
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2016
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Het verbeteren van de veiligheid in complexe industriële systemen en de preventie van ernsitige ongevallen is een moeilijke opgave voor bedrijven. Om die te verwerkelijken hebben onderzoekers een aantal concepten en methoden ontwikkeld.
article 2016
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2016
document
Steijn, W. (author), van der Vorm, J. (author), Luijf, E. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author)
The ever-greater integration of new technologies in work equipment is regarded by some as the fourth industrial revolution1 and referred to as ‘smart industry’2. Examples that come to mind include automation through the use of embedded software, remotely controlling heavy materials, and the connecting of work equipment to local and public...
report 2016
document
Gallis, R. (author)
Raphaël Gallis (TNO) vertelt over (cruciale) succesfactoren, drijfveren en prikkels voor samenwerking tussen organisaties – bezien vanuit de opdrachtgever.
public lecture 2016
document
van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Hoeven, R. (author), Noort, A. (author)
Dit arbokennisdossier gaat in op de kansen en bedreigingen van de opkomst van nieuwe digitale media (software) en technologie (hardware) op de werkplek voor het werk van arboprofessionals, werk-nemers en werkgevers. Het dossier beperkt zich tot het gebruik en de toepassing van mobiele arbo applicaties (zogenaamde apps) en bijbehorende...
report 2016
Searched for:
(1 - 20 of 64)

Pages