Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Jonkers, S. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author)
Het broeikasgas methaan komt vrij uit diffuse bronnen zoals stortplaatsen, waterzuiveringsinstalla-ties en de veehouderij. De emissie hiervan wordt met generieke emissiefactoren berekend. Hoe representatief de berekende waarde is, is doorgaans niet bekend. In dit artikel beschrijven we een betaalbare én nauwkeurige methode die de emissie van...
article 2016
document
Schaap, M. (author), Banzhaf, S. (author), Kranenburg, R. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author)
De uitstoot van SO2, NO en NH3 is niet even snel verminderd. Hierdoor is de atmosferische chemie verandert, waardoor concentraties van reactief stikstof en zwavelcomponenten niet een-op-een met de emissiereducties teruglopen.
article 2015
document
Denier van der Gon, H.A.C. (author), Bergstrom, R. (author), Fountoukis, C. (author), Johansson, C. (author), Panis, S.N. (author), Simpson, D. (author), Visschedijk, A.J.H. (author)
Currently residential wood combustion (RWC) is increasing in Europe because of rising fossil fuel prices but also due to climate change mitigation policies. However, especially in smail-scale applications, RWC may cause high emissions of particutate mafler (PM). Recently we have developed a new high-resolution (7 x 7km) anthropogenic...
article 2015