Searched for: +
(1 - 5 of 5)
document
Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author), Eijk, A.R.A. (author), van Mensch, P. (author)
Naar aanleiding van het Volkswagenschandaal werd de suggestie gewekt dat hoge praktijkemis-sies van diesels tot dan toe onbekend waren en dat rekenen met emissiefactoren zou leiden tot een onderschatting van de NO2-concentraties in de lucht. Ook evaluaties van milieuzones werden in twijfel getrokken. Tijd voor een update over de state of the art...
article 2017
document
Eijk, A.R.A. (author), van Mensch, P. (author), Elstgeest, M. (author)
In steden rijden veel brommers en de populariteit van dit vervoermiddel neemt nog steeds toe. Brommers veroorzaken helaas ook overlast in steden, inwoners klagen over parkeeroverlast, stank, lawaai en rijgedrag. Ondanks het feit dat veel over de uitstoot van brommers (lees: brom- en snorfietsen) geklaagd wordt, blijkt uit diverse studies (Eijk &...
report 2017
document
Eijk, A.R.A. (author), van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
Doel van dit rapport is de bij TNO beschikbare kennis over de uitlaatgasemissies, de geluidemissies, de samenstelling van de vloot naar tweetakt en viertakt, de leeftijdsverdeling en de snelheden van bromfietsen op een rijtje te zetten. Daarnaast worden de bijdragen van brommers aan de geluidsbelasting en luchtvervuiling besproken en wordt nader...
report 2016
document
Ligterink, N.E. (author), Eijk, A.R.A. (author)
Since 2008 Travelcard Nederland BV and TNO collaborate to determine the real-world fuel consumption of modern vehicles. The difference between the official type-approval value and the actual fuel consumption has been reported over the years (Ligterink, 2010 and Ligterink, 2013 and Ligterink, 2014). The fact that both numbers do not coincide is...
conference paper 2014
document
Ligterink, N.E. (author), Eijk, A.R.A. (author)
Het verschil tussen normverbruik en praktijkverbruik van voertuigmodellen uit 2013 is opnieuw toegenomen. Het verschil tussen het normverbruik en het praktijkverbruik is, echter, minder groot dan eerder werd gedacht.
report 2014
Searched for: +
(1 - 5 of 5)