Searched for: +
(1 - 19 of 19)
document
Teirlinkck, C.J.P.M. (author), Klerk, A. (author), Gode, D.G.H. (author)
book 2011
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
report 2008
document
Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In dit artikel willen de auteurs nagaan wat de mogelijke effecten zijn van de vergrijzende arbeidsmarkt op de arbeidsveiligheid in Nederland. Op basis daarvan worden conclusies getrokken over effectief leeftijdsbewust personeels beleid. De onderzoekers voerden hiervoor een statische analyse uit op gegevens over arbeidsongevallen in Nederland,...
article 2007
document
Gort, J. (author), Reinders, J.E.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In NVVKinfo van december 2004 is een techniek voor veiligheidsanalyses beschreven. Met deze techniek kan de invloed van een aantal technische en organisatorische aspecten betreffende veiligheid worden vergeleken en gekwantificeerd. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor aanbevelingen over investeringsbeslissingen en voor de...
article 2005
document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Arbeid (author)
Ter preventie van Repetitive Strain Injury (RSI) biedt het RSI Totaal Plan van een grote arbodienst werknemers één of meerdere interventies aan op basis van een individueel bepaald RSI-risicoprofiel, opgesteld aan de hand van een screeningsvragenlijst. Wat is het vermogen van deze screeningsvragenlijst om beeldschermwerkers met een verhoogd...
report 2003
document
Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
document
van der Drift, D.W. (author), Moonen, C.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Dit boekje is bedoeld voor zorginstellingen als draaiboek om tot een optimale samenwerking met hun arbodienst te komen. Daarvoor zijn vier essentiële stappen nodig: (1) het formuleren van de eigen ambities en de behoeften aan ondersteuning; (2) het selecteren van de arbodienst die de gewenste ondersteuning kan leveren; (3) het contracteren van...
other 2001
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
document
Meeuwsen, J.M. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens een kennisinvesteringsproject uitgevoerd door het team Arbomanagement in 1999. Adviseurs van dit team bewegen zich steeds meer in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen en hebben de behoefte hun adviesgedrag hierop aan te passen. Hans...
report 2000
document
Hoogendoorn, W.E. (author), van Poppel, M.N.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kroes, B.W. (author), Bouter, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To assess whether psychosocial factors at work and in private life are risk factors for the occurrence of back pain a computerized bibliographical search of several databases was performed, restricted to studies with a cohort or case-control design. In this review eleven cohort and two case-control studies were included. Strong evidence was...
article 2000
document
Meijers, L.P. (author), Knibbe, N.E. (author), Beune, H.A.T. (author), Breuer, G. (author)
Dit werkboek is voortgekomen uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van Stichting AWOB. Het onderzoek richtte zich op de - in de literatuur en in de praktijk - gehanteerde "ruimtelijke" maten voor de belangrijkste functionele werkruimtes in verzorgingshuizen, zoals de slaap- en woonkamer en natte cel voor bewoners, de keukens en...
book 1998
document
Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author), Nijboer, I.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De bedrijfsarts heeft grote invloed op de carrière van mensen met een chronische aandoening en op de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. In deze uitgave komt aan de orde waarom het bevorderen van hun arbeidsmarktpositie een missie van de arbodienst zou moeten zijn. Er wordt aandacht besteed aan achtergrondinformatie over de chronisch zieken...
book 1996
document
Brascamp, M.H. (author), van Steen, J.F.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In de nieuwe Seveso II-richtlijn wordt invoering van veiligheidsmaatregelen geëist bij risicovolle bedrijven. Er wordt echter niet vermeld hoe die systemen er concreet uit moeten zien. De bestaande TNO-benadering van veiligheidsmanagement lijkt een bruikbare basis te kunnen vormen. Deze aanpak, ooit ontworpen voor een adequate beheersing van...
article 1996
document
Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Middendorp, J. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding...
book 1995
document
van Kooten, E.T.J. (author), van Lingen, P. (author), Zwaard, A.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit boek wordt uitgelegd wat risico-inventarisatie en -evaluatie inhoudt. De relevante bepalingen op het gebied van wet- en regelgeving worden besproken. Aan de hand van een stappenplan kan een inschatting gemaakt worden van de risico's in een bedrijf. De belangrijkste methoden voor het inventariseren en evalueren van risico's worden op een...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
De kennis op het gebied van aandoeningen als gevolg van overbelasting door repeterende bewegingen is sterk in ontwikkeling. In dit rapport wordt de kennis omtrent de risico's en de mogelijkheden voor de preventie van RSI ('repetitive strain injuries') in kaart gebracht. Achtereenvolgens wordt behandeld: de definitie van repeterende bewegingen en...
book 1994
document
Mossink, J.C.M. (author), Beumer, P.F.M. (author), Weerdmeester, B.A. (author), Dul, J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Het 'Werkboek Ergonomie' kan in combinatie met het 'Vademecum Ergonomie' worden gebruikt om vaardigheden te krijgen in het toepassen van ergonomische kennis. Het werkboek bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat een ergonomische checklist voor het beoordelen en (her)ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, produktiemiddelen, werkplekken, technische...
book 1992
document
Weterings, R. (author), Sterrenberg, L. (author), Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author)
Bij het invoeren van nieuwe technologieën is het voor de overheid van groot belang om vroegtijdig de risico's van deze technologieën te signaleren. Daarom heeft het ministerie van VROM aan de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek gevraagd, mogelijkheden aan te geven tot verbreding van de risicobenadering, zoals weergegeven in de notitie ...
report 1991
Searched for: +
(1 - 19 of 19)