Searched for: +
(1 - 20 of 757)

Pages

document
Borsje, H. (author), Polder, R.B. (author), de Vries, J. (author), TNO Bouw (author)
article 1996
document
de Vries, J. (author), Polder, R.B. (author), Borsje, H. (author), TNO Bouw (author)
De Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft onlangs het eindrapport gepresenteerd van een onderzoek naar het hydrofoberen van beton. Nagegaan is welk effect hydrofoberen heeft op chioride-indringing, corrosie van de wapening en vorstbestendig held. Het door TNO-Bouw verrichte onderzoek heeft tevens geleid tot het opstellen van prestatie-eisen en een...
article 1996
document
Knoll, B. (author), TNO Bouw (author)
Een luchtspouw van 40 mm in metselwerk kan uitstekend worden als toevoerkanaal voor woningventilatie. Door voor- en achtergevel met elkaar te verbinden, heeft winddruk geen verstorende invloed meer en blijven de luchtstromen constant
article 2007
document
Bouma, P.W. (author), Donkervoort, D.R. (author), Geurts, C.P.W. (author), Luiten, B. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Woningbouwverenigingen zijn regelmatig genoodzaakt een overweging te maken of een oud bestaand pand plaats moet maken voor een nieuw, modern pand of dat het bestaande pand moet worden gerenoveerd om aan het huidige nieuwbouwniveau te komen. De hoge kosten voor nieuwbouw en de overlast voor de bewoners zijn belangrijke aspecten in een dergelijke...
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), Bouma, P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In de vorige editie hebben we gesteld, dat het lijmen van bakstenen eenvoudiger is als het metselwerk met open stootvoegen wordt uitgevoerd. We plaatsen daar de kanttekening bij dat de luchtdoorlatendheid van gelijmd metselwerk vragen oproept, wat betreft de waterdichteid. TNO Bouw deed daar onderzoek naar
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw (author)
article 2007
document
Nijland, T.G. (author), van Hees, R.P.J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2007
document
van Wolferen, H. (author), TNO Bouw (author)
De aanleg voor waterleidingen in de constructievloer van woningen lijkt niet langer meer een optie. De regels voor de aanleg worden dusdanig verscherpt dat de huidige installatiepraktijk aangepast moet worden. Wat zijn de achtergronden van de nieuwe regels en wat zijn de gevolgen voor het ontwerp
article 2007
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Polder, R.B. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
public lecture 2007
document
Soetens, F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2007
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), TNO Bouw (author)
public lecture 2007
document
Nijland, T.G. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
bookPart 2007
document
Donkervoort, R. (author), van Zundert, K. (author), Bron-van der Jagt, G.S. (author), TNO Bouw (author)
article 2007
document
Waarts, P.H. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
book 2007
document
Oostra, M. (author), van Nieuwenhuijzen, E. (author), Veenstra, A. (author), Kolkman, S. (author)
article 2007
document
Luiten, B. (author), TNO Bouw (author)
article 2007
document
Elkhuizen, P.A. (author), de Groot, E.H. (author), TNO Bouw (author)
Met het aanbrengen van verbeteringen in de regelingen is grote vooruitgang te boeken, op gebied van zowel het gebouwcomfort als het energiegebruik. Het betreden van de gebruiker bij de regeling, via gebruikersadaptieve en -educatieve regelingen, is hiervoor essentieel. Uit het project 'Demand Side Management achter de meter van ECN en TNO blijkt...
article 2007
document
Maljaars, J. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2007
document
Erkens, S. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Houben, L. (author), Maagdenberg, T. (author), Valcke, S.L.A. (author)
In 2008 is in de rechter rijstroken van de A32 nabij Wolvega (aangelegd in 1986-1988) de asfaltverharding met hoogovenslakkenfundering op een aantal plaatsen onverwacht en vrij abrupt bezweken. Er ontstonden flinke verzakkingen en daarin vertoonde de asfaltverharding ernstige scheurvorming. Draagkrachtmetingen toonden aan dat de fundering over...
conference paper 2010
document
Verbree, E. (author), Stoter, J. (author), Zlatanova, S. (author), de Haan, G. (author), Reuvers, M. (author), Vosselman, G. (author), Goos, J. (author), van Berlo, L. (author), Klooster, R. (author)
This paper presents the work in progress of a research project that aims at establishing a reference model for 3D geo-information in the Netherlands. The research project is initiated by four national organizations: 1) Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, 2) Kadaster, 3) Geonovum, and 4) the Netherlands Geodetic Commission....
conference paper 2010
Searched for: +
(1 - 20 of 757)

Pages