Searched for: +
(1 - 20 of 2,512)

Pages

document
Kerbusch, P.J.M. (author), Paulissen, R.T. (author), van Trijp, S.M.A. (author), Gaddur, F. (author), van Diggelen, J. (author)
report 2012
document
Koningsveld, E.A.P. (author), de Kraker, H. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Könemann, R. (author), Krause, F. (author)
report 2012
document
van Rooijen, T. (author)
The main goal of the RETRACK project (038552/ May 2007-August 2012) was to demonstrate that a fully privately owned and operated international “open” rail freight service was achievable using the freedoms endowed by the Railway Reform measures introduced by the EC. The project has successfully achieved this and has introduced, developed and...
report 2012
document
Dhondt, S. (author)
The financial and economic crisis has affected the wage development in The Netherlands. Wage growth has slowed down, but not completely disappeared; mainly the wage drift has disappeared. Sometimes trade unions were capable of exchanging working time reduction for less wage growth. But in general, the wage ‘crunch’ was not followed with more...
report 2012
document
Daanen, H.A.M. (author), Teunissen, L.P.J. (author), de Hoogh, I.M. (author)
During the initial minutes after entering a cold car, people feel uncomfortably cold. Six different warming systems were investigated in a small car in order to find out how to improve the feeling of comfort using 16 volunteers. The methods were: no additional warming next to a standard heating system in the car (1), heat pad in the back (2),...
report 2012
document
Kist-van Holthe, J.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Hafkamp-de Groen, E. (author), Hirasing, R.A. (author), Kamphuis, M. (author), Raat, H. (author)
Voor de invulling van het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een programmeringstudie laten uitvoeren die een voorstel doet voor een richtlijnontwikkelagenda voor de komende jaren.
report 2013
document
Alferdinck, J.W.A.M. (author), Kroon, E.C.M. (author), Hogervorst, M.A. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2013
document
Brouwer, A.M. (author), Korteling, J.E. (author)
The defense is confronted with a high competition on the labor market and a substantial scarcity of personnel. If we are able to enhance and maintain resilience and performance of personnel by proper selection procedures or mental training we expect to increase the return on investment of military education, training and operation, that is:...
report 2012
document
Terwoert, J. (author), Jongen, M. (author), ter Hark, T. (author)
report 2011
document
Leurdijk, A. (author), Nieuwenhuis, O. (author), Bachet, T. (author), Nooren, P. (author), TNO (author)
Een belangrijke doelstelling van het mediabeleid is het garanderen van toegang tot een betaalbaar en pluriform audiovisueel media-aanbod voor alle burgers in Nederland. Veranderingen in de markt voor distributie van (digitale) televisie en audiovisuele content roepen de vraag op welke obstakels zich daar nu en in de nabije toekomst kunnen...
report 2011
document
Harms, I.M. (author), van den Brink, T.D.J. (author), van der Horst, A.R.A. (author), TNO Defensie en VeiligheidTNO Defensie en Veiligheid (author)
Duidelijk is dat sommige weggebruikers moeite hebben met het vinden van hun weg in de nieuwe situatie op de Randweg Eindhoven. De vraag is wat de oorzaak is van deze problematiek. Zaken die hierbij mogelijk een rol spelen zijn de begrijpelijkheid van de aangebrachte bewegwijzering, wellicht in samenhang met de lay-out en het precieze wegverloop...
report 2010
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Visser, R. (author), Terwoert, J. (author)
report 2011
document
Schoone-Harmsen, M. (author), Rijken, E.M.S. (author)
report 2013
document
Hensema, A. (author), Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author)
TNO en het PBL publiceren jaarlijks een nieuwe set SRM emissiefactoren voor het huidige en toekomstige wegverkeer in Nederland. De geaggregeerde emissiefactoren dienen als invoer voor verspreidingsmodellen, waarmee de bijdrage kan worden berekend van het wegverkeer aan de concentraties van luchtverontreinigende stoffen nabij verkeerswegen.
report 2013
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
This publication is a combination of results of TNO projects on crisis communication and self reliance. What do you do when something happens in your neighbourhood? What if there’s a flood, a riot, an accident? What if the power fails for days, or gas and water are shut off during a harsh winter? And what if there is a fire in your home or...
report 2012
document
Rijpstra, A. (author), Breuning-Boers, J.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2009. Vanaf 1-1-2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGS, CH en PKU), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.
report 2011
document
Teunissen, L.P.J. (author), Daanen, H.A.M. (author)
report 2012
document
Bos, E. (author), van Scheppingen, A. (author)
report 2011
document
Rutten, P. (author), Slot, M. (author), van Schoonhoven, B. (author), Koops, O. (author)
De toekomst van de persbureaus is veel minder vanzelfsprekend dan lange tijd werd aangenomen. De structuur van het medialandschap is veranderd, net als de onderlinge verhoudingen tussen de spelers in het veld. Veel meer dan voorheen gelden bedrijfseconomische argumenten in de investeringsafwegingen van dagbladen, omroepen en andere mediaspelers....
report 2011
Searched for: +
(1 - 20 of 2,512)

Pages