Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Vlasblom, E. (author), van Zoonen, R. (author), van Dommelen, P. (author), Beltman, M. (author)
Vroege opsporing van aan-doeningen die invloed hebben op de lengtegroei biedt zicht op vroege behandeling. Maar wat zijn signalen van achterblijvende lengtegroei? Of andersom, wanneer de groei te snel gaat? En welke rol speelt de JGZ-professional hierin?
article 2019
document
van 't Veer, P. (author), Lobbezoo, E. (author), Martín-Moreno, J.M. (author), Guallar, E. (author), Gómez-Aracena, J. (author), Kardinaal, A.F.M. (author), Kohlmeier, L. (author), Martin, B.C. (author), Strain, J.J. (author), Thamm, M. (author), van Zoonen, P. (author), Baumann, B.A. (author), Huttunen, J.K. (author), Kok, F.J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author)
Objective: To examine any possible links between exposure to DDE (1,1-dichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl)ethylene), the persistent metabolite of the pesticide dicophane DDT), and breast cancer. Design: Multicentre study of exposure to DDE by measurement of adipose tissue aspirated from the buttocks. Laboratory measurements were conducted in a...
article 1997
document
van Dommelen, P. (author), van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Wit, J.M. (author), Beltman, M. (author)
Inleiding: Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een richtlijn voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals om aandoeningen die samenhangen met een kleine lengte (en/of trage groei) of een grote lengte (en/of snelle groei) vroegtijdig op te sporen. Methode: Op basis van literatuur en advies van een expertcommissie werd de vorige...
article 2021
document
van Zoonen, R. (author), Deurloo, J.A. (author), Lanting, C. (author)
Inleiding: Het effect van een innovatie, zoals een richtlijn, is afhankelijk van de mate waarin de innovatie wordt gebruikt zoals bedoeld. Factoren die het gebruik van een innovatie beïnvloeden worden ook wel determinanten genoemd. In dit onderzoek worden de resultaten van negen praktijktests van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijnen...
article 2021
document
Dommelen, P.V. (author), van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Wit, J.M. (author), Beltman, M. (author)
Aim To develop a guideline for preventive child healthcare professionals in order to improve early detection of pathological disorders associated with short stature (or growth faltering) or tall stature (or accelerated growth). Methods We updated the previous Dutch guideline for short stature in children aged 0‐9 years and extended it to...
article 2020
Searched for:
(1 - 5 of 5)