Searched for: +
(1 - 8 of 8)
document
Deurloo, J.A. (author), van Zoonen, R. (author), van den Braak, A.E.M. (author), Lanting, C.I. (author)
Inleiding: Sinds 1998 zijn er 35 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijnen ontwikkeld en gepubliceerd. Over het gebruik van richtlijnen door JGZ-professionals in de dagelijkse praktijk is geen recent onderzoek beschikbaar. Methode: Via een digitale vragenlijst is onderzocht of de JGZ-richtlijnen gebruikt worden. Daarnaast is gekeken in hoeverre de...
article 2022
document
Kocken, P. (author), van Kesteren, N.M.C. (author), van Zoonen, T. (author), Reijneveld, S.A. (author)
Background: Clinical guidelines are important for providing high-quality child primary health care. We aimed to assess the availability, use and achieved delivery of guidelines in the European Union (EU). Methods: We used a case study design to ascertain expert views on guidelines in six countries representing the EU. The experts completed an...
article 2022
document
van Dommelen, P. (author), Beek, D. (author), van Zoonen, R. (author), Wildeman, I. (author), Verkerk, P.H. (author), Schönbeck, Y. (author)
Inleiding: Korte filmpjes van de Van Wiechenkenmerken zijn ontwikkeld, zodat ouders deze kenmerken met hun kind kunnen uitvoeren. Door ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en het ontwikkelingsonderzoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen ze beter voorbereid op het consult en zijn ze tijdens het consult meer...
article 2022
document
van Dommelen, P. (author), van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Wit, J.M. (author), Beltman, M. (author)
Inleiding: Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een richtlijn voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals om aandoeningen die samenhangen met een kleine lengte (en/of trage groei) of een grote lengte (en/of snelle groei) vroegtijdig op te sporen. Methode: Op basis van literatuur en advies van een expertcommissie werd de vorige...
article 2021
document
van Zoonen, R. (author), Deurloo, J.A. (author), Lanting, C. (author)
Inleiding: Het effect van een innovatie, zoals een richtlijn, is afhankelijk van de mate waarin de innovatie wordt gebruikt zoals bedoeld. Factoren die het gebruik van een innovatie beïnvloeden worden ook wel determinanten genoemd. In dit onderzoek worden de resultaten van negen praktijktests van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijnen...
article 2021
document
van Dommelen, P. (author), van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Wit, J.M. (author), Beltman, M. (author)
Aim To develop a guideline for preventive child healthcare professionals in order to improve early detection of pathological disorders associated with short stature (or growth faltering) or tall stature (or accelerated growth). Methods We updated the previous Dutch guideline for short stature in children aged 0‐9 years and extended it to...
article 2021
document
Vlasblom, E. (author), van Zoonen, R. (author), van Dommelen, P. (author), Beltman, M. (author)
Vroege opsporing van aan-doeningen die invloed hebben op de lengtegroei biedt zicht op vroege behandeling. Maar wat zijn signalen van achterblijvende lengtegroei? Of andersom, wanneer de groei te snel gaat? En welke rol speelt de JGZ-professional hierin?
article 2019
document
van 't Veer, P. (author), Lobbezoo, E. (author), Martín-Moreno, J.M. (author), Guallar, E. (author), Gómez-Aracena, J. (author), Kardinaal, A.F.M. (author), Kohlmeier, L. (author), Martin, B.C. (author), Strain, J.J. (author), Thamm, M. (author), van Zoonen, P. (author), Baumann, B.A. (author), Huttunen, J.K. (author), Kok, F.J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author)
Objective: To examine any possible links between exposure to DDE (1,1-dichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl)ethylene), the persistent metabolite of the pesticide dicophane DDT), and breast cancer. Design: Multicentre study of exposure to DDE by measurement of adipose tissue aspirated from the buttocks. Laboratory measurements were conducted in a...
article 1997
Searched for: +
(1 - 8 of 8)