Searched for:
(1 - 20 of 146)

Pages

document
Roelofs, S. (author), Scholte, S. (author), Olivadese, R. (author), Maas, N. (author), Kort, J. (author), de Koning, N. (author)
Steeds meer overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers houden zich bezig het verduurzamen van woningen. Er zijn tal van initiatieven en projecten die zich inzetten voor een aardgasvrije buurt en/of een energiezuinige woning. Maar wat is nu eigenlijk het succes van deze projecten en initiatieven? Gebruiken we wel de juiste...
report 2021
document
Jacquet, P. (author), Rémy, B. (author), Bross, R.P.T. (author), van Grol, M. (author), Gaucher, F. (author), Chabrière, E. (author), de Koning, M.C. (author), Daudé, D. (author)
Organophosphorus nerve agents (OPNAs) are highly toxic compounds inhibiting cholin-ergic enzymes in the central and autonomic nervous systems and neuromuscular junctions, causing severe intoxications in humans. Medical countermeasures and efficient decontamination solutions are needed to counteract the toxicity of a wide spectrum of harmful...
article 2021
document
Regeer, H. (author), Nieuwenhuijse, E.A. (author), Vos, R.C. (author), Kiefte-de Jong, J.C. (author), van Empelen, P. (author), de Koning, E.J.P. (author), Bilo, H.J.G. (author), Huisman, S.D. (author)
Aims: To investigate changes in physical activity (PA) and psychological factors during societal lockdown in people with type 2 diabetes. Methods: A cross-sectional study among Dutch adults with type 2 diabetes. Data were collected using online questionnaires. A multivariate multinomial logistic regression was performed with change in PA during...
article 2021
document
Regeer, H. (author), van Empelen, P. (author), Bilo, H.J.G. (author), de Koning, E.J.P. (author), Huisman, S.D. (author)
Objective. To examine the relationship between risk factors for low patient activation and change in patient activation, well-being, and health outcomes in people with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Method. A longitudinal prospective study was conducted with measurements at baseline and 20-week follow-up among 603 people with T2DM...
article 2021
document
de Koning, W.J. (author), Phillipson, F. (author), Chiscop, I. (author)
conference paper 2020
document
Eerland, D. (author), de Koning, N.M. (author), Kort, J. (author), Paradies, G. (author), van der Weerdt, C. (author)
report 2020
document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
Donati, F. (author), Aguilar-Hernandez, G.A. (author), Sigüenza-Sánchez, C.P. (author), de Koning, A. (author), Rodrigues, J.F.D. (author), Tukker, A. (author)
A circular economy is an industrial system that is restorative or regenerative by intention or design. During the last decade, the circular economy became an attractive paradigm to increase global welfare while minimizing the environmental impacts of economic activities. Although several studies concerning the potential benefits and drawbacks of...
article 2020
document
de Koning, N.M. (author), Kooger, R. (author), Hermans, L.M. (author), Tigchelaar, C. (author)
Aardgasvrij wonen en de rol van de bewoner Volgens de Rijksoverheid moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn in 2050 (Rijksoverheid, 2019). Het streven, zoals benoemd in het regeerakkoord, is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woningen aardgasvrij te maken (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017). Dit vraagt om veranderingen in het aanbod van...
report 2020
document
Kort, J. (author), de Koning, N. (author), Kooger, R. (author)
Enpuls werkt aan een visie op Collectieve Warmtesystemen in de Gebouwde Omgeving, waarbij de organisatie zich met name richt op de vraag hoe zij de adoptie van warmtenetten door bewoners in Nederland kan versnellen. Draagvlak bij bewoners (huurders en woningeigenaren) kan van grote invloed zijn op de snelheid waarmee warmtenetten kunnen worden...
report 2020
document
Klösters, M.P.W.M. (author), de Koning, N.M. (author), Kort, J. (author), Kooger, R. (author)
Omdat bewoners de sleutel zijn tot een succesvolle wijkaanpak voor de energietransitie in de gebouwde omgeving, moet helder zijn wat voor hen belangrijke drijfveren, waarden en weerstanden zijn en hoe die zijn te verbinden aan de wijkaanpak. Anders gezegd: hoe maak je hen enthousiast om van aardgas over te schakelen naar een andere vorm van...
report 2020
document
Spiekman, M.E. (author), de Koning, N.M. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author)
Mensgericht ontwerpen gebeurt onvoldoende bij de ontwikkeling van binnenklimaatsystemen voor bijvoorbeeld het verwarmen en ventileren van woningen. Het gevolg is dat voorspelde systeemprestaties niet worden gehaald en bewoners ontevreden zijn over hun comfort in huis. Dit artikel beschrijft een methode die is ontwikkeld en getest om mensen een...
article 2020
document
Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), de Koning, L. (author)
book 2020
document
Spiekman, M.E. (author), de Koning, N.M. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author)
public lecture 2020
document
de Koning, N.M. (author), Eerland, D. (author)
De transitie naar duurzame energie verloopt op dit moment nog niet snel genoeg, onder andere doordat het investeren in duurzame maatregelen, of participeren in initiatieven tot verduurzaming geen prioriteit heeft in veel huishoudens. Lokaal opererende organisaties (zoals Buurkracht) die initiatieven ontplooien voor verduurzaming, lopen hierdoor...
report 2020
document
Klösters, M.P.W.M. (author), de Koning, N.M. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Bijvoet, J. (author), Kooger, R. (author)
In 2050 moeten volgens de Rijksoverheid alle woningen in ons land aardgasvrij zijn Die transitie gebeurt de komende jaren wijk voor wijk. De transitie naar aardgasvrij wonen vraagt om technische veranderingen (onder andere in het aanbod van hernieuwbare energie en de infrastructuur), maar leidt ook tot sociale vraagstukken (zoals kostenverdeling...
report 2020
document
Verheij, E.R. (author), Joosen, M.J.A. (author), Cochrane, L. (author), de Bruin-Hoegée, J.M. (author), de Koning, M.C. (author)
Purpose: This study investigated the decontamination effectiveness of selected toxic industrial chemicals using RSDL® (Reactive Skin Decontamination Lotion Kit; Emergent BioSolutions Inc.; https://www.rsdl.com/). Materials and Methods: Quantitative analytical methods were developed for dermal toxic compounds of varying physicochemical properties...
article 2020
document
de Bruin-Hoegée, J.M. (author), de Koning, M.C. (author), Cochrane, L. (author), Joosen, M.J.A. (author)
The RSDL® (Reactive Skin Decontamination Lotion) Kit contains a lotion-impregnated sponge extensively studied for the removal or neutralization of chemical warfare agents from skin. Pilot investigation of efficacy with industrial threat compounds noted that synthetic opioid fentanyl citrate was removed by the RSDL Kit but not chemically...
article 2020
document
de Koning, M.C. (author), Horn, G. (author), Worek, F. (author), van Grol, M. (author)
Since several decades oximes have been used as part of treatment of nerve agent intoxication with the aim to restore the biological function of the enzyme acetylcholinesterase after its covalent inhibition by organophosphorus compounds such as pesticides and nerve agents. Recent findings have illustrated that, besides oximes, certain Mannich...
article 2020
document
van der Weerdt, C.A. (author), van Hemert, D.A. (author), Langefeld, J.J. (author), de Koning, N.M. (author), Wijbenga, J.P. (author)
Belevingstoets Unlock Stage Entertainment.
report 2020
Searched for:
(1 - 20 of 146)

Pages