Searched for: +
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Volkers, R.J.M. (author), de Jong, A.L. (author), Hulst, A.G. (author), van Baar, B.L.M. (author), de Bont, J.A.M. (author), Wery, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author)
The aim of this study was to assess the cellular response of the solvent-tolerant Pseudomonas putida S12 to toluene as the single effector. Proteomic analysis (two-dimensional difference-in-gel-electrophoresis) was used to assess the response of P. putida S12 cultured in chemostats. This approach ensures constant growth conditions, both in the...
article 2006
document
Verhoef, S. (author), Ballerstedt, H. (author), Volkers, R.J.M. (author), de Winde, J.H. (author), Ruijssenaars, H.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A transcriptomics and proteomics approach was employed to study the expression changes associated with p-hydroxybenzoate production by the engineered Pseudomonas putida strain S12palB1. To establish p-hydroxyben-zoate production, phenylalanine-tyrosine ammonia lyase (pal/tal) was introduced to connect the tyrosine biosynthetic and p-coumarate...
article 2010
document
Ballerstedt, H. (author), Volkers, R.J.M. (author), Mars, A.E. (author), Hallsworth, J.E. (author), Santos, V.A.M.D. (author), Puchalka, J. (author), van Duuren, J. (author), Eggink, G. (author), Timmis, K.N. (author), de Bont, J.A.M. (author), Wery, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Pseudomonas putida KT2440 is the only fully sequenced P. putida strain. Thus, for transcriptomics and proteomics studies with other P. putida strains, the P. putida KT2440 genomic database serves as standard reference. The utility of KT2440 whole-genome, high-density oligonucleotide microarrays for transcriptomics studies of other Pseudomonas...
article 2007
document
Volkers, R.J.M. (author), Ballerstedt, H. (author), Ruijssenaars, H. (author), de Bont, J.A.M. (author), de Winde, J.H. (author), Wery, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Pseudomonas putida S12 is well known for its remarkable solvent tolerance. Transcriptomics analysis of this bacterium grown in toluene-containing chemostats revealed the differential expression of 253 genes. As expected, the genes encoding one of the major solvent tolerance mechanisms, the solvent efflux pump SrpABC and its regulatory genes...
article 2009
document
Volkers, R.J.M. (author), Ballerstedt, H. (author), de Winde, J.H. (author), Ruijssenaars, H.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Pseudomonas putida S12.49, a mutant stain of P. putida S12 that tolerates up to 20 mM benzene, was obtained by evolutionary selection. The genetic basis for the strongly enhanced benzene tolerance was investigated by proteome and transcriptome analysis. Indications were found that the highly benzene-tolerant phenotype is the resultant of...
article 2010
document
Nossent, S.M. (author), Volkers, H.J. (author), Meulendbeld, C. (author)
In 1992 heeft de Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de Vleeswarenindustrie het NIA opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de bedrijfsgezondheidszorg in de vleeswarenindustrie. Aanleiding hiervoor vormde een sinds april 1991 in de bedrijfstak-CAO vleeswarenindustrie opgenomen artikel, dat de bedrijven verplicht zich aan te sluiten...
book 1993
document
Min. SZW, Arbeidsinspectie Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R. (author), Volkers, H.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is gehouden bij 50 arbeidsorganisaties die reeds één of meer jaren enige vorm van beleid voeren ter bestrijding en preventie van seksuele intimidatie. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen die men met het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid op dit...
book 1993
document
Hendriksen, P. (author), Elst, D.A.M.M. (author), Riemersma, I.J. (author), Smokers, R.T.M. (author), van den Bosch, A. (author), Scheepers, M. (author), van Arkel, W. (author), Volkers, C. (author)
This paper describes the results and conclusions of a methodology for the assessment of environmental performance. This methodology was applied to a demonstration project conducted in the Netherlands with 10 Audi Duo parallel hybrid vehicles. During the course of the project, the vehicles were driven by a wide range of users and user groups. By...
conference paper 2000
document
Volkers, C.H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
For over 20 years, ECN has been developing the National Energy Outlook Modelling System (NEOMS) for Energy projections and policy evaluations. NEOMS enables 12 energy models of ECN to exchange data and produce consistent and detailed results.
other 2013
document
Volkers, C.H. (author), Nieuwenhout, F.D.J. (author), Sijm, J.P.M. (author), Migliavacca, G. (author), Rivier, M. (author), Olmos, L. (author), Rossi, S. (author), Careri, F. (author), Ramos, A. (author), Viscardi, V. (author), La Torre, J. (author)
The Benefits and Costs Assessment (BCA) developed in the deliverable D6.1 is then implemented in a toolbox aimed at allowing an automatic application of the methodology starting from the scenario simulation files produced by the WP2 (in the format produced by the ANTARES simulator developed by RTE) and allowing a complete appraisal of the cost...
other 2015
document
Lako, P. (author), Volkers, C.H. (author), van Horssen, A. (author), Wildenborg, T. (author)
not available
other 2014
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Volkers, C.H. (author), Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Uitsplitsing totale CO2-emissies naar functie. In de Nationale Energieverkenning 20161 (NEV) wordt de actuele verwachting met betrekking tot uitstoot van CO2 geschetst. Naar aanleiding van het opstellen van de energieagenda hebben het Ministerie van I & M en het Ministerie van EZ aan ECN gevraagd om de totale NEV-emissies weer te geven...
other 2016
document
Volkers, C.H. (author)
No summary available.
public lecture 2016
document
van den Bosch, A. (author), Hendriksen, P. (author), van Arkel, W.G. (author), Elst, D.A.M.M. (author), Scheepers, M.J.J. (author), Volkers, C.H. (author), TNO wegtransportmiddelen (author)
Gezamenlijk met ECN is dit rapport samengesteld. Dit rapport is bijdrage 2. Om de milieuprestaties van de Audi Duo in kaart te brengen is in het onderzoek voor de volgende emissies gekozen: koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), deeltjes (PM), koolstofdioxide (CO2). De opwekking van elektrische...
report 2000
document
Hammingh, P. (author), Menkveld, M. (author), Volkers, C. (author), van Minnen, J. (author), Boot, P. (author), Drissen, E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), Ozdemir, O. (author), Peek, K. (author), Schoots, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author)
Deze kortetermijnraming (hierna KTR) gaat in op de drie belangrijkste klimaat- en energie-doelen voor Nederland in 2020: 1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten op-zichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018); 2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in...
report 2019
document
Volkers, C.H. (author), Smekens, K.E.L. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Slobbe, J.A. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Renewable sources in the Dutch province of Flevoland cover more than 50% of its energy consumption . In 2020 the province wants to be energy neutral, with the exception of transport fuel. After 2020 the Province wants to extend its leading position. Therefore the province asked ECN to develop 2 scenarios for 2050. <p> 1. A maximum...
report 2015
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Volkers, C.H. (author), Wetzelaer, B.J.H.W. (author)
The present study covers a historic analysis of energy costs and energy revenues for the Dutch energy supply. Four perspectives (macro-economy, households, companies and Dutch government) are used to study the economic significance of the Dutch energy supply. Whenever possible a comparison has been made with six selected EU Member States ...
report 2006
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Bruggink, J.J.C. (author), Boonekamp, P.G.M. (author), Kroon, P. (author), Volkers, C.H. (author), van Dril, A.W.N. (author), Menkveld, M. (author), Uyterlinde, M.A. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Lensink, S.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Gerdes, J. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Roeterdink, W.G. (author), Peek, K. (author), Hanschke, C.B. (author), Wetzels, W. (author), Both, D. (author), Fiechter, W. (author), Koch, J. (author), de Ligt, T. (author), Moerkerken, (author), A., (author), Monné, (author), T., (author), Munnix, (author), S., (author), Plomp, A.J. (author)
This is the second report of the annual Monitor of the Dutch Clean and Efficient programme. The monitoring focuses on the development of target variables, effects, results and progress of the process. Most of the data regarding the results and effects concern the period until the end of 2009. Some data are not yet available for 2009 and can...
report 2010
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Volkers, C.H. (author)
The Netherlands Energy Outlook Modelling System (in Dutch: NEV-RekenSysteem, NEV-RS) is a collection of great number of models that determines the future Dutch energy use. The NEV-RS makes sure that all the models uses the same data set and that all the results are repro-ducible. This report is a description of the scheme of the NEV-RS and a...
report 2006
Searched for: +
(1 - 20 of 30)

Pages