Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages

Klimaat- en Energieverkenning 2019
Klimaat- en Energieverkenning 2019
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020; zijn de doelen uit de Urgenda-zaak en het energieakkoord binnen bereik?
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020; zijn de doelen uit de Urgenda-zaak en het energieakkoord binnen bereik?
Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies
Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies
Energy in the Netherlands
Energy in the Netherlands
Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 2050
Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 2050
A Toolbox supporting a pan-European technical evaluation of costs and benefits
A Toolbox supporting a pan-European technical evaluation of costs and benefits
Cato2, Guidance on CCS permitting
Cato2, Guidance on CCS permitting
Leaflet National Energy Outlook Modelling System
Leaflet National Energy Outlook Modelling System
Comparative transcriptomics and proteomics of p-hydroxybenzoate producing Pseudomonas putida S12: Novel responses and implications for strain improvement
Comparative transcriptomics and proteomics of p-hydroxybenzoate producing Pseudomonas putida S12: Novel responses and implications for strain improvement
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
Referentieraming energie en emissies 2010-2020 Gebouwde Omgeving
Referentieraming energie en emissies 2010-2020 Gebouwde Omgeving
EnergiebesparingsMonitor Wet Milieubeheer. Tool voor het bepalen van de potentiële besparing als gevolg van de Wet milieubeheer/activiteitenbesluit
EnergiebesparingsMonitor Wet Milieubeheer. Tool voor het bepalen van de potentiële besparing als gevolg van de Wet milieubeheer/activiteitenbesluit
Isolation and genetic characterization of an improved benzene-tolerant mutant of Pseudomonas putida S12
Isolation and genetic characterization of an improved benzene-tolerant mutant of Pseudomonas putida S12
TrgI, toluene repressed gene I, a novel gene involved in toluene-tolerance in Pseudomonas putida S12
TrgI, toluene repressed gene I, a novel gene involved in toluene-tolerance in Pseudomonas putida S12
Kan het beter? Review van de taakgroep ENINA van de Emissieregistratie
Kan het beter? Review van de taakgroep ENINA van de Emissieregistratie
Genomotyping of Pseudomonas putida strains using P. putida KT2440-based high-density DNA microarrays: Implications for transcriptomics studies
Genomotyping of Pseudomonas putida strains using P. putida KT2440-based high-density DNA microarrays: Implications for transcriptomics studies
Actualisatie van de uitstoot van broeikasgassen in het SE- en GE-scenario
Actualisatie van de uitstoot van broeikasgassen in het SE- en GE-scenario
Chemostat-based proteomic analysis of toluene-affected Pseudomonas putida S12
Chemostat-based proteomic analysis of toluene-affected Pseudomonas putida S12
NEV-RekenSysteem. Technische beschrijving.
NEV-RekenSysteem. Technische beschrijving.
Historic analysis costs ampersand revenues Dutch energy supply. Comparison to EU Member States
Historic analysis costs ampersand revenues Dutch energy supply. Comparison to EU Member States
Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages