Searched for:
(1 - 18 of 18)
document
Timan, T. (author), Sprenkelink, M. (author), Djafari, S. (author), Esmeijer, J. (author)
De grote trends in de vijf technologie clusters geschetst in de Technologieverkenning 2015 zijn nog steeds actueel. Een belangrijk verschil met 2018 is dat we de impact van autonome digitalisering al beginnen te voelen.
report 2018
document
van Genabeek, J.A.G.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Deze studie verkent de relatie tussen technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen, met name wat betreft de gezondheid, de (gezondheids)zorg en de (arbeids)participatie van mensen. We stellen ons de vraag hoe technologie de vermogens van mensen om deel te nemen aan arbeid en maatschappij kan versterken en beperken. We onderzoeken...
report 2016
document
Esmeijer, J. (author)
public lecture 2015
document
van der Klauw, D. (author), de Weerd, M. (author), Bakker, T. (author), Esmeijer, J. (author), Knotterink, B. (author), Mooij, R. (author)
Conference Abstract. Introduction and objectives: To achieve the level of impact necessary to reverse current trends of rising incidence and costs of multimorbidity and enabling healthy ageing will require new health care policy and practices. Notwithstanding integrated care receiving worldwide attention in improving healthcare delivery, the...
article 2015
document
van Veenstra, A.F. (author), Esmeijer, J. (author), Bakker, T.P. (author), Kotterink, B. (author)
In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden.1 Stedelijke gebieden zullen daarom nog belangrijker worden als centra voor economische ontwikkeling, kennis en creativiteit, maar ze worden ook vaak gekenmerkt als gebieden waarin sociale tweedeling plaatsvindt, waar armoede is als gevolg van werkloosheid en waar een grote aanslag wordt...
report 2014
document
Bosselaar, L. (author), van Sark, W.G.J.H.M. (author), van den Donker, M.N. (author), Gerissen, P. (author), Esmeijer, K. (author), Moraitis, P. (author), Emsbroek, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Statistics Netherlands (CBS) annually publishes the contribution of renewables to the Dutch electricity supply, by following a national protocol. The amount of electricity generated by photovoltaic (PV) technology is calculated from the average installed capacity in a particular year multiplied by a specific yield value of 700 kWh per kWp...
conference paper 2014
document
Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Bakker, T.P. (author), Kotterink, B. (author), Mooij, R. (author)
report 2014
document
Esmeijer, J. (author), Bakker, T. (author), van der Klauw, D. (author), Mooij, R. (author), van Meeteren, N. (author)
De afgelopen jaren zijn verschillende technologische ontwikkelingen in gang gezet, die hebben geleid en zullen leiden tot betere, andere en krachtigere manieren van dataverwerking. Deze innovaties spelen ook een cruciale rol in de wijze waarop het denken over hoe gezondheid, functioneren, preventie, welzijn en zorg zich ontwikkelt en in de...
report 2014
document
Esmeijer, J. (author), Bakker, T.P. (author), de Munck, S.G.E. (author)
report 2013
document
Esmeijer, J. (author), Huveneers, S.G. (author), Koops, R. (author), Ypma, Y.J. (author)
report 2013
document
van Veenstra, A.F.E. (author), Bakker, T.P. (author), Esmeijer, J. (author)
Data is seen as the new oil: an important driver of innovation and economic growth. At the same time, many find it difficult to determine the value of big data for their organization. TNO presents a stepwise big data model that supports private and public organizations to assess the potential of big data. After identification of the key...
conference paper 2013
document
Esmeijer, J. (author), de Munck, S. (author), Kotterink, B. (author)
public lecture 2012
document
Esmeijer, J. (author), Nieuwenhuis, O. (author), Mijs, C. (author), van den Broek, E. (author), Versloot, C. (author), Helberger, N. (author), van der Sloot, B. (author), McGonagle, T. (author), Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Instituut voor informatierecht (author)
Voor de pers bieden user generated content (UGC) en gebruikersparticipatie kansen in een tijd waarin ze ‘meer met minder’ moeten doen omdat zowel reclameals abonnementsinkomsten dalen en redacties krimpen. Alle vijftien Nederlandse nieuwsaanbieders die in het kader van deze studie zijn geanalyseerd bleken dan ook lage tot middelmatige...
report 2012
document
Esmeijer, J. (author), van der Plas, A.P. (author)
report 2012
document
Limonard, S. (author), Esmeijer, J. (author), Staal, M. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
This paper proposes a framework to assess the business feasibility of TV services creating a social TV experience. This framework should enable designers and business decision makers to assess the business potential of services enhancing social communication such as Social TV, social gaming services and telepresence video conferencing.
conference paper 2009
document
Pennings, L.J. (author), Esmeijer, J. (author), Leendertse, P.M. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
Het voorliggende onderzoek is in opdracht van de Onderwijsraad uitgevoerd door TNO Informatie en Communicatietechnologie. Het onderzoek is opgezet vanuit de doelstelling om te komen tot een beschrijving van inzichten en trends in de ontwikkeling en het gebruik van digitale leermiddelen en een analyse van de rol van de leraar bij de invoering en...
report 2008
document
de Munck, S.G.E. (author), Esmeijer, J. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
Doelstelling van het onderzoek is te komen tot een kwantitatieve toetsing en onderbouwing van de door het Ministerie van Economische zaken geïdentificeerde problemen aan de hand van een methode die herhaalbaar en aanpasbaar is in volgende jaren. Daarnaast is het wenselijk vast te stellen in welke mate het probleemgebied vergelijkbaar is met...
report 2007
document
van der Belt, R. (author), Buringh, E. (author), Esmeijer, F.G. (author), van Wijck, J.H. (author), Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author)
In een drietal bedrijven werden experimenten uitgevoerd om stofconcentraties te verminderen door gedroogde vormelingen te benevelen en door een zifter te plaatsen in de vormzandstroom. Beneveling vond plaats bij de afschuiver, platenwentelaar, het opsnijpunt, bij de lege droogplaten en bij de afvalbanden, cq. de overstortpunten van de...
book 1990
Searched for:
(1 - 18 of 18)