Searched for: +
(1 - 20 of 7,787)

Pages

document
Amadori, A. (author), Duarte, J.D. (author), Spini, G. (author)
This document provides an overview of the core concepts, usage, applications, and normative frameworks of public-key infrastructures. Moreover, special attention is devoted to the state-of-the-art research on quantum-safe public-key infrastructures, and to hybrid solutions that safeguard compatibility with legacy systems and that remain secure...
report 2022
document
report 2022
document
Sapounas, A. (author), Molhoek, M.S. (author), Bezemer, R.A. (author)
De gewasontwikkeling en de oogstplanning in een kas zijn gebaat bij een homogeen kasklimaat. Echter, zelfs bij gebruik van geavanceerde systemen kan het klimaat nog behoorlijk inhomogeen zijn. Een inhomogeen kasklimaat en een daaraan gerelateerd niet uniform groeiend en producerend gewas zorgt voor een hoger energiegebruik. De teler zal te allen...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), Bouwens, L. (author), in der Maur, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2022
document
de Bes, J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Moeke, D. (author), Ketelaar, N. (author), Grambergen, P. (author), Lintsen, C. (author), Eijkelkamp, W. (author)
De Nederlandse samenleving staat voor de uitdaging om zorg en sociale ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal werk, welzijns‐, en zorgorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging het hoofd te bieden. Belangrijke richtinggevende...
report 2022
document
Post, J. (author), Ballafkih, H. (author), Sanders, J. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Corporaal, S. (author)
Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument dat de mogelijkheid biedt om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Dit rapport doet...
report 2022
document
Heinis, F. (author), de Jong, C.A.F. (author), von Benda-Beckmann, A.M. (author)
report 2022
document
Souto Lima, E. (author), van Stokkum, R. (author), van der Klauw, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van de aanleiding, methoden en resultaten van het project “Machine Learning: A Data Driven Burnout Risk Analysis”, uitgevoerd in het voorjaar van 2019. In dit project zijn moderne machine learning (ML) algoritmes gebruikt om op een data gedreven manier oorzaken te vinden van burn-out symptomen in het...
report 2022
document
van Delft, Y.C. (author)
Introductie Het kraakproces vormt het hart van de chemie. Doordat het kraakproces weinig selectief is, dient de productstroom downstream te worden gescheiden, hetgeen leidt tot een hoog energiegebruik en daarmee tot hoge CO2-emissies. Hoewel er vele incrementele verbeteringen zijn doorgevoerd in de loop der jaren, is de opzet van het kraakproces...
report 2022
document
Nybo, L. (author), Flouris, A.D. (author), Kjellstrom, T. (author), Kajfez Bogataj, L. (author), Ioannou, L.G. (author), Piil, J. (author), Morris, N.B. (author), Ciuha, U. (author), Mekjavić, I.B. (author), Bansal, A. (author), Foster, J. (author), Goodwin, J. (author), Havenith, G. (author), Crocetti, E. (author), Romeo, G. (author), Levi, M. (author), Messeri, A. (author), Morabito, M. (author), Kingma, B.R.M. (author), Pogačar, T. (author)
In this report, you will find an overview of regional, industry specific and individual vulnerability to current and future occupational heat-stress. Vulnerability is considered and evaluated as productivity impact [loss] or increased heat-related health risk. The document includes regional effect analyses identifying inequalities across EU and...
report 2022
document
Tigchelaar, C. (author), Rovers, V. (author), Zwamborn, A. (author), Cox, E.P. (author)
Met het Datapakket Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën (zie Tabel S.1). Eindgebruikerskosten zijn het saldo van de jaarlijkse kosten en baten (met name door energiebesparing) van het toepassen van warmtestrategieën uit de Leidraad voor eindgebruikers. Eindgebruikers zijn...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Brouwer, C. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspellers van) duurzame inzetbaarheid. De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is...
report 2022
document
Wins, S. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
The Newborn Blood Spot screening programme (NBS) was introduced in the Netherlands in 1974. The programme is coordinated by the Centre for Population Screening (CvB) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The aim of the NBS is the early detection of several serious congenital diseases in newborns. Children with...
report 2022
document
report 2022
document
report 2022
document
Bakker, L.G. (author), Gastelaars, E. (author), Jongsma, G. (author), Verdonk, J. (author), van Breukelen, R. (author), Planje, W. (author), van Duijn, J. (author)
Nederland wil de gebouwde omgeving verduurzamen en van het aardgas afkoppelen. Hiervoor zijn bouwkundige en installatie-aanpassingen aan woongebouwen nodig. Het Happy Balance consortium biedt een renovatieconcept voor appartementencomplexen aan, gebaseerd op een upgrade van de gebouwschil en het vervangen van de CV installatie door een...
report 2022
document
Wessels, M.H. (author), van Stijn, J.J. (author), Nahumury, J. (author)
report 2022
document
Vermeulen, R.J. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Paschinger, P. (author), de Ruiter, J.M. (author)
In het Nederlandse emissiemeet- en monitoringsprogramma voor zware bedrijfswagens wordt de schadelijke uitstoot bepaald van representatieve voertuigen uit de Nederlandse vloot. Het doel hiervan is om de ontwikkeling van de uitstoot te volgen en het niveau van de uitstoot van deze voertuigen vast te leggen. Het meet- en monitoringprogramma in het...
report 2022
document
van Mensch, P. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A.P. (author), van der Mark, P.J. (author)
Sinds 1992 dragen opeenvolgende Euro standaarden bij aan het terugdringen van voertuigemissies. Op dit moment is in dit kader de zogenaamde ‘Euro 6 standaard’ van kracht waaraan alle nieuwe wegvoertuigen moeten voldoen. Fabrikanten moeten aantonen dat dit het geval is door hun voertuigen een ‘real driving emissions’ (RDE) test te laten ondergaan...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Elstgeest, M. (author), Frateur, T. (author), de Ruiter, J.M. (author), Paschinger, P. (author)
Uit praktijktesten in een eerdere TNO-studie blijkt dat een kleine groep (6%) benzinevoertuigen, met een niet goed werkende driewegkatalysator, in het verkeer zorgt voor een groot aandeel (36%) van de NOx-emissies. De huidige testen in de algemene periodieke keuring (APK) slagen er niet in om defecten in het emissienabehandelingssysteem van...
report 2022
Searched for: +
(1 - 20 of 7,787)

Pages