Searched for: +
(1 - 20 of 7,948)

Pages

document
report 2023
document
Amadori, A. (author), Duarte, J.D. (author), Spini, G. (author)
This document provides an overview of the core concepts, usage, applications, and normative frameworks of public-key infrastructures. Moreover, special attention is devoted to the state-of-the-art research on quantum-safe public-key infrastructures, and to hybrid solutions that safeguard compatibility with legacy systems and that remain secure...
report 2022
document
Sapounas, A. (author), Molhoek, M.S. (author), Bezemer, R.A. (author)
De gewasontwikkeling en de oogstplanning in een kas zijn gebaat bij een homogeen kasklimaat. Echter, zelfs bij gebruik van geavanceerde systemen kan het klimaat nog behoorlijk inhomogeen zijn. Een inhomogeen kasklimaat en een daaraan gerelateerd niet uniform groeiend en producerend gewas zorgt voor een hoger energiegebruik. De teler zal te allen...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), Bouwens, L. (author), in der Maur, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2022
document
de Bes, J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Moeke, D. (author), Ketelaar, N. (author), Grambergen, P. (author), Lintsen, C. (author), Eijkelkamp, W. (author)
De Nederlandse samenleving staat voor de uitdaging om zorg en sociale ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal werk, welzijns‐, en zorgorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging het hoofd te bieden. Belangrijke richtinggevende...
report 2022
document
Post, J. (author), Ballafkih, H. (author), Sanders, J. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Corporaal, S. (author)
Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument dat de mogelijkheid biedt om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Dit rapport doet...
report 2022
document
Heinis, F. (author), de Jong, C.A.F. (author), von Benda-Beckmann, A.M. (author)
report 2022
document
Souto Lima, E. (author), van Stokkum, R. (author), van der Klauw, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van de aanleiding, methoden en resultaten van het project “Machine Learning: A Data Driven Burnout Risk Analysis”, uitgevoerd in het voorjaar van 2019. In dit project zijn moderne machine learning (ML) algoritmes gebruikt om op een data gedreven manier oorzaken te vinden van burn-out symptomen in het...
report 2022
document
Nybo, L. (author), Flouris, A.D. (author), Kjellstrom, T. (author), Kajfez Bogataj, L. (author), Ioannou, L.G. (author), Piil, J. (author), Morris, N.B. (author), Ciuha, U. (author), Mekjavić, I.B. (author), Bansal, A. (author), Foster, J. (author), Goodwin, J. (author), Havenith, G. (author), Crocetti, E. (author), Romeo, G. (author), Levi, M. (author), Messeri, A. (author), Morabito, M. (author), Kingma, B.R.M. (author), Pogačar, T. (author)
In this report, you will find an overview of regional, industry specific and individual vulnerability to current and future occupational heat-stress. Vulnerability is considered and evaluated as productivity impact [loss] or increased heat-related health risk. The document includes regional effect analyses identifying inequalities across EU and...
report 2022
document
Tigchelaar, C. (author), Rovers, V. (author), Zwamborn, A. (author), Cox, E.P. (author)
Met het Datapakket Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën (zie Tabel S.1). Eindgebruikerskosten zijn het saldo van de jaarlijkse kosten en baten (met name door energiebesparing) van het toepassen van warmtestrategieën uit de Leidraad voor eindgebruikers. Eindgebruikers zijn...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Brouwer, C. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspellers van) duurzame inzetbaarheid. De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is...
report 2022
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Rondaij, A. (author), de Vries, J.W. (author), van Rijn, J. (author)
Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het perspectief van de stad Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel-...
report 2022
document
Vandeweijer, V.P. (author), Meijninger, B.M.L. (author), Stam, J.C. (author)
Offshore wind farms are an important energy source in the worlds current energy transition toward a CO2 neutral energy system. For the development of offshore windfarms in the North Sea a solid understanding of the geology and geotechnicalparameters of the uppermost 150 m of the seabed sediments is essential. The Geological Survey of the...
report 2022
document
Sijm, J.P.M. (author)
In 2017, the (then) Energy research Centre of the Netherlands (ECN) published the major findings of the FLEXNET project on the demand and supply of flexibility by the power system of the Netherlands over the years 2015-2050 (Sijm et al., 2017a, 2017b and 2017c). In 2018, ECN joined forces with TNO and, subsequently, merged into the unit Energy...
report 2022
document
van der Welle, A.J. (author), Hernandez Serna, R. (author), Morales Espana, G.A. (author), Hers, J.S. (author)
report 2022
document
Hooftman, W.E. (author), Peijen, R. (author), Soeter, M. (author), Blokland, M. (author), Tuithof, M. (author)
report 2022
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), van der Torre, W. (author), Douwes, M. (author), Oeij, P. (author)
Digitalisering en robotisering van werk is al enige tijd gaande als trend. De kansen voor werknemers in de zorg liggen op hetondersteunen van routinematige cognitieve en fysieke taken. Daarmee kan werk bespaard worden en gemakkelijker worden gemaakt. De Coronacrisis maar ook de nijpende personeelstekorten lijken technologisering (waarvan...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
de Wildt, B.I.J. (author), Quirke, R.D. (author), Sijm, J.P.M. (author)
Reduction of greenhouse gas emissions implies electrifying demand and decarbonising electricity production. Decarbonising electricity production is for the most part achieved by increasing the production from variable renewable energy (VRE) sources. The increasing share of VRE production increases demand for flexibility to balance supply and...
report 2022
document
Spoelstra, S. (author)
In het CATCH-IT (2012 .. 2015) project is een stoom producerende compressie warmtepomp ontwikkeld waarmee restwarmte van 50˚C tot 80˚C kan worden opgewaardeerd tot lage druk stoom (tot 2,5 barg). De schaalgrootte was 200 kWth en er werd gebruik gemaakt van butaan als werkmedium. De warmtepomp is bij Smurfit Kappa Roermond Papier met het...
report 2022
Searched for: +
(1 - 20 of 7,948)

Pages