Searched for: +
(1 - 20 of 8,028)

Pages

document
de Boer, R. (author), van der Pal, M. (author)
Drogen is een essentiële bewerkingsstap in de chemische, agrarische, biotechnologische, voedingsmiddelen-, polymeer-, keramische, farmaceutische, pulp- en papier-, mineraalverwerkende en houtverwerkende industrie. Het verwijderen van de vloeistof uit het product is een zeer energie-intensief proces: ongeveer 15% van het industriële...
report 2023
document
report 2023
document
van Ooij, C.C.M. (author), Batenburg, A.E. (author), Nguyen, N.C. (author), Straver, K. (author)
De energiecrisis leidt tot een steeds groter aantal energiearme huishoudens in Europa Voor de energiecrisis waren er ongeveer 35 miljoen Europese huishoudens die in energiearmoede leven. Dat betekent dat 8% van de Europese burgers onvoldoende toegang had tot goede energievoorzieningen in huis (zoals elektriciteit, warmte). Dit komt door diverse...
report 2023
document
van Maurik, R. (author), Mulder, P. (author), Verstraten, P. (author)
We onderzoeken of energiearme huishoudens in Nederland hogere zorgkosten hebben dan niet-energiearme huishoudens. Daartoe vergelijken we de zorgkosten van mensen met een laag inkomen in woningen met een slecht energielabel versus een goed energielabel, gecorrigeerd voor onder meer verschillen in persoonskenmerken (met name leeftijd), bron van...
report 2023
document
Mulder, P. (author), Batenburg, A. (author), Dalla Longa, F. (author)
Deze studie biedt een actuele inschatting van het niveau van energiearmoede per eind 2022 op zowel nationaal als lokaal niveau. De analyse sluit aan op de nieuwe Monitor Energiearmoede 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
report 2023
document
van Maurik, R. (author), Mulder, P. (author), Verstraten, P. (author)
report 2023
document
Scheepers, M.J.J. (author), Chavarriaga, J.G. (author)
report 2023
document
Oostermnan, D. (author), Korteling, W.H. (author)
report 2023
document
Korteling, W.H. (author), van Drie, R.A.N. (author), Veenman, C.J. (author)
report 2023
document
van Torre, W. (author), Lammers, M. (author), Oude Hengel, K. (author), ter Burg, W. (author), Bouwens, L. (author), Bekker, C. (author), van de Ven, H. (author), van der Noordt, M. (author), van Dam, L. (author), Eijsink, P. (author), de Lange, J. (author), Couwenbergh, C. (author), van Oostrom, S. (author)
Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de...
report 2023
document
Amadori, A. (author), Duarte, J.D. (author), Spini, G. (author)
This document provides an overview of the core concepts, usage, applications, and normative frameworks of public-key infrastructures. Moreover, special attention is devoted to the state-of-the-art research on quantum-safe public-key infrastructures, and to hybrid solutions that safeguard compatibility with legacy systems and that remain secure...
report 2022
document
Sapounas, A. (author), Molhoek, M.S. (author), Bezemer, R.A. (author)
De gewasontwikkeling en de oogstplanning in een kas zijn gebaat bij een homogeen kasklimaat. Echter, zelfs bij gebruik van geavanceerde systemen kan het klimaat nog behoorlijk inhomogeen zijn. Een inhomogeen kasklimaat en een daaraan gerelateerd niet uniform groeiend en producerend gewas zorgt voor een hoger energiegebruik. De teler zal te allen...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), Bouwens, L. (author), in der Maur, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2022
document
de Bes, J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Moeke, D. (author), Ketelaar, N. (author), Grambergen, P. (author), Lintsen, C. (author), Eijkelkamp, W. (author)
De Nederlandse samenleving staat voor de uitdaging om zorg en sociale ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal werk, welzijns‐, en zorgorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging het hoofd te bieden. Belangrijke richtinggevende...
report 2022
document
Post, J. (author), Ballafkih, H. (author), Sanders, J. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Corporaal, S. (author)
Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument dat de mogelijkheid biedt om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Dit rapport doet...
report 2022
document
Heinis, F. (author), de Jong, C.A.F. (author), von Benda-Beckmann, A.M. (author)
report 2022
document
Souto Lima, E. (author), van Stokkum, R. (author), van der Klauw, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van de aanleiding, methoden en resultaten van het project “Machine Learning: A Data Driven Burnout Risk Analysis”, uitgevoerd in het voorjaar van 2019. In dit project zijn moderne machine learning (ML) algoritmes gebruikt om op een data gedreven manier oorzaken te vinden van burn-out symptomen in het...
report 2022
document
Nybo, L. (author), Flouris, A.D. (author), Kjellstrom, T. (author), Kajfez Bogataj, L. (author), Ioannou, L.G. (author), Piil, J. (author), Morris, N.B. (author), Ciuha, U. (author), Mekjavić, I.B. (author), Bansal, A. (author), Foster, J. (author), Goodwin, J. (author), Havenith, G. (author), Crocetti, E. (author), Romeo, G. (author), Levi, M. (author), Messeri, A. (author), Morabito, M. (author), Kingma, B.R.M. (author), Pogačar, T. (author)
In this report, you will find an overview of regional, industry specific and individual vulnerability to current and future occupational heat-stress. Vulnerability is considered and evaluated as productivity impact [loss] or increased heat-related health risk. The document includes regional effect analyses identifying inequalities across EU and...
report 2022
document
Tigchelaar, C. (author), Rovers, V. (author), Zwamborn, A. (author), Cox, E.P. (author)
Met het Datapakket Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën (zie Tabel S.1). Eindgebruikerskosten zijn het saldo van de jaarlijkse kosten en baten (met name door energiebesparing) van het toepassen van warmtestrategieën uit de Leidraad voor eindgebruikers. Eindgebruikers zijn...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Brouwer, C. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspellers van) duurzame inzetbaarheid. De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is...
report 2022
Searched for: +
(1 - 20 of 8,028)

Pages