Searched for:
(1 - 20 of 2,208)

Pages

document
Went, F.A.F.C. (author), Centrale organisatie TNO (author)
public lecture 1934
document
Kruyt, H.R. (author)
public lecture 1941
document
Troost, L. (author), Nederlands scheepsbouwkundig proefstation TNO (author)
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de scheepsbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft op woensdag 8 mei 1946.
public lecture 1946
document
Gezondheidsorganisatie TNO Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde TNO (author), Bijl, J.P. (author)
Rede Rijksuniversiteit Leiden
public lecture 1946
document
Krul, W.F.J.M. (author), Organisatiecommissie gezondheidstechniek TNO (author)
public lecture 1947
document
Proefstation voor verpakkingen TNO (author)
public lecture 1950
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Koekebakker, J. (author)
public lecture 1950
document
Winsemius, W. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Openbare les bij de aanvang van zijn werkzaamheden als privaat-docent voor de toegepaste psychologie aan de Rijks-Universiteit te Leiden gegeven op 18 november 1952.
public lecture 1952
document
Muntendam, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden 2 october 1953.
public lecture 1953
document
Nelemans, F.A. (author), Werkgroep klinisch geneesmiddelenonderzoek TNO (author)
public lecture 1956
document
Cohen, J.A. (author), Medisch Biologisch Laboratorium RVO-TNO, MBL RVO-TNO (author)
public lecture 1956
document
van der Kerk, G.J.M. (author), Organisch Chemisch Instituut TNO (author)
public lecture 1959
document
Gezondheidsorganisatie TNO Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde TNO (author), de Haas, J.H. (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de leer der wereldgezondheidszorg vanwege het Leids Universiteitsfonds aan de Rijksimiversiteit te Leiden op 15 juni 1962.
public lecture 1962
document
Zaat, J.H. (author), Metaalinstituut TNO (author)
public lecture 1963
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wiergsma, S. (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam op maandag 16 november 1964.
public lecture 1964
document
Tesch, J.W. (author), Gezondheidsorganisatie TNO (author)
public lecture 1966
document
Radiobiologisch Instituut (author), van Bekkum, D.W. (author)
public lecture 1967
document
Bekkering, D.H. (author)
public lecture 1970
document
van Putten, L.M. (author), Radiobiologisch Instituut TNO (author)
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de toegepaste radiobiologie vanwege het Leidsch Universiteits-Fonds aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdng 19 maart 1971.
public lecture 1971
document
Hamaker, J. (author), Nijverheidsorganisatie TNO (author)
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de fysische beheersing van het binnenmilíeu aan de Afdelíng der Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Eindhoven op l0 november 1972 door dr. J. Hamaker
public lecture 1972
Searched for:
(1 - 20 of 2,208)

Pages