Searched for: +
(1 - 9 of 9)
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Schuurman, M.I.M. (author)
ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de betekenis die school en onderwijs voor de leerling...
doctoral thesis 1984
document
TNO Technische Menskunde (author), van Emmerik, M.L. (author)
doctoral thesis 2004
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Boot, E.W. (author)
doctoral thesis 2005
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Helsdingen, A.S. (author)
doctoral thesis 2008
document
Raaijmakers, S.A. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
doctoral thesis 2009
document
Nibbeling, N. (author)
doctoral thesis 2014
document
Peeters, M.M.M. (author)
doctoral thesis 2014
document
van der Vijgh, B.H. (author)
doctoral thesis 2016
document
Stubbé-Alberts, H.E. (author)
Ontwerpen van leeroplossingen voor kinderen die het moeilijkst bereikt kunnen worden. Leren rekenen met een rekengame voor kinderen in Soedan die niet naar school gaan (met een samenvatting in het Nederlands).
doctoral thesis 2018
Searched for: +
(1 - 9 of 9)