Searched for:
(1 - 10 of 10)
document
Zhang, M. (author)
doctoral thesis 2013
document
Schaap, T.W. (author)
Dit proefschrift is in belangrijke mate tot stand gekomen op basis van experimenten die ze bij TNO Soesterberg heeft uitgevoerd in het kader van het TRANSUMO project Intelligent Vehicles. A.R.A. van der Horst was haar begeleider.
doctoral thesis 2012
document
Snelder, M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Maaike Snelder heeft een ontwerpmethode opgesteld waarmee op basis van expertkennis en geavanceerde modelleringtechnieken kan worden bepaald op welke locaties in het wegennetwerk het best welke robuustheidsmaatregelen kunnen worden getroffen. Voorbeelden van maatregelen zijn het ontvlechten van wegen en het creëren van een samenhangend...
doctoral thesis 2010
document
Wilschut, E.S. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Bij het ontwerp van navigatiesystemen moet meer rekening worden gehouden met de manier waarop automobilisten informatie verwerken. Door te kiezen voor duidelijker kleuren en symbolen worden de systemen overzichtelijker. Met name oudere automobilisten houden dan meer tijd over om op de weg te letten, waardoor de veiligheid vergroot.
doctoral thesis 2009
document
Bie, B. (author), van Arem, B. (author), Lo, H.K. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
doctoral thesis 2008
document
Gietelink, O.J. (author)
doctoral thesis 2007
document
van Breda, L. (author)
Vehicle control may be considered as a hierarchically structured set of functions. Plan conception and plan selection activities are performed in the navigation function, verification and adjustment of the short-term voyage progress are performed in the guidance function, and typical closed-loop control activities are performed in the control...
doctoral thesis 1999
document
Hoedemaeker, D.M. (author)
This thesis focuses on the following research questions: What are the effects of driver support systems on driving behaviour? To what extent will driver support systems be accepted by individual drivers? To what extent will driving behaviour and acceptance be determined by individual differences? Based on a literature study an integrated...
doctoral thesis 1999
document
Kappé, B. (author)
Life used to be simple when man was in direct contact with the environment. With the variety of sensors provided by evolution, we were able to explore the world surrounding us at ease. However, it has recently become possible to explore virtual environments in which we are not physically present. Here, the direct contact with the environment is...
doctoral thesis 1997
document
TNO Technische Menskunde (author), Korteling, J.E. (author)
In our modern society, complex technological systems typically require people to perform several tasks in a limited period of time. In order to be able to optimize such technological systems, the present thesis aims at explicating some difficulties with regard to the fundamentals of multiple-task performance theory - especially in relation to...
doctoral thesis 1994
Searched for:
(1 - 10 of 10)