Searched for:
(1 - 20 of 269)

Pages

document
de Groot, M.J.W. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author)
book 1958
document
van Berne, J.A. (author), Gezondheidsorganisatie TNO Commissie voor Arbeidsgeneeskundig onderzoek (author)
book 1972
document
Wiegersma, S. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
book 1973
document
Jongh, J. (author), Doctor, H.J. (author), Hoek, H.J.B. (author), Kolk, J.J. (author), Kummer, R. (author), Lahaye, D.D.J. (author), Ligteringen, J. (author), Masschelein, R.M.C. (author), van Oosterom, A. (author), Zuidema, H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1979
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
Zielhuis, R.L. (author), Verberk, M.M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1980
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
Pasmooij, C.K. (author), van der Grinten, M.P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1981
document
Raad voor gezondheidsresearch TNO (author)
In de loop der eeuwen is het concept ziekte uitgemond in een uitgebreid begrippenapparaat waarvan de international Classification of Diseases (ICD) thans de meest complete staalkaart is. Het ziektebegrip schiet evenwel tekort bij chronische toestanden, vooral als het gaat om het omschrijven en coderen van resttoestanden. Het begrip ziekte boet...
book 1981
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Kam, H.D.J. (author)
book 1982
document
Dijkstra, A. (author), van de Grinten, M. (author), Schlatman, M. (author), de Winter, C. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1983
document
Smit, H.A. (author), Compaan, H. (author), Matthijsen, M.J.C. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
Metaalbewerkingsvloeistoffen zijn stoffen die bij snijdende, deels ook bij omvormende en vormgevende bewerkingen van veelal metallische werkstukmaterialen worden gebruikt. De belangrijkste functies van metaalbewerkingsvloeistoffen zijn het smeren en koelen van werkstuk en gereedschap. Onderscheid wordt gemaakt tussen snijoliën en waterhoudende...
book 1985
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Vrijhof, B.J. (author)
book 1987
document
Huppes, G. (author), Poll, K.J. (author)
book 1988
document
Kompier, M.A.J. (author), Thunissen, M.J.B.A. (author)
book 1989
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Hoolboom, H. (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Rapport waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van een enqûete-onderzoek naar de praktijk van de medische aanstellingskeuring in Nederland, gehouden bij een steekproef van Nederlandse bedrijven en artsen. Het blijkt dat de gehanteerde procedures t.a.v. de rechten en plichten van de betrokken partijen, nog in belangrijke mate afwijken van...
book 1989
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
document
van der Belt, R. (author), Buringh, E. (author), Esmeijer, F.G. (author), van Wijck, J.H. (author), Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author)
In een drietal bedrijven werden experimenten uitgevoerd om stofconcentraties te verminderen door gedroogde vormelingen te benevelen en door een zifter te plaatsen in de vormzandstroom. Beneveling vond plaats bij de afschuiver, platenwentelaar, het opsnijpunt, bij de lege droogplaten en bij de afvalbanden, cq. de overstortpunten van de...
book 1990
document
Pot, F.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Centraal in dit boek staat het onderwerp kwaliteit van de arbeid. Daarbij gaat het voornamelijk om het element functie-inhoud. De nadruk ligt op de vraag hoe de arbeidsverdeling in ondernemingen en instellingen samenhangt met de kwaliteit van de functie-inhoud. In het verlengde daarvan wordt de vraag gesteld: in welke richting en op welke wijze...
book 1991
Searched for:
(1 - 20 of 269)

Pages