Searched for:
(1 - 20 of 26)

Pages

At what age is hydrocephalus detected, and what is the role of head circumference measurements?
At what age is hydrocephalus detected, and what is the role of head circumference measurements?
Richtlijn 'Astma bij kinderen (0-19 jaar' voor de jeugdgezondheidszorg [Guidelines for 'Asthma in children (ages 0-19)' for youth healthcare]
Richtlijn 'Astma bij kinderen (0-19 jaar' voor de jeugdgezondheidszorg [Guidelines for 'Asthma in children (ages 0-19)' for youth healthcare]
Jgz-richtlijn: 'Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte' [Guideline for preventive child health care: 'Detection and referral criteria in short stature']
Jgz-richtlijn: 'Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte' [Guideline for preventive child health care: 'Detection and referral criteria in short stature']
Phenylalanine tolerance can already reliably be assessed at the age of 2 years in patients with PKU
Phenylalanine tolerance can already reliably be assessed at the age of 2 years in patients with PKU
A nationwide study on hospital admissions due to dehydration in exclusively breastfed infants in the Netherlands: Its incidence, clinical characteristics, treatment and outcome
A nationwide study on hospital admissions due to dehydration in exclusively breastfed infants in the Netherlands: Its incidence, clinical characteristics, treatment and outcome
Het Nederlands signaleringscentrum kindergeneeskunde; een kwaliteitsinstrument voor preventie en onderzoek [The Dutch Paediatric Surveillance System; a quality-focused instrument for prevention and research]
Het Nederlands signaleringscentrum kindergeneeskunde; een kwaliteitsinstrument voor preventie en onderzoek [The Dutch Paediatric Surveillance System; a quality-focused instrument for prevention and research]
Twintig jaar landelijke screening op fenylketonurie in Nederland [Twenty years of national screening for phenylketonuria in the Netherlands]
Twintig jaar landelijke screening op fenylketonurie in Nederland [Twenty years of national screening for phenylketonuria in the Netherlands]
Failure to detect phenylketonuria
Failure to detect phenylketonuria
Het preconceptionele consult: een goed idee? [Preconception consultation: a good idea?]
Het preconceptionele consult: een goed idee? [Preconception consultation: a good idea?]
Impaired prenatal and postnatal growth in Dutch patients with phenylketonuria
Impaired prenatal and postnatal growth in Dutch patients with phenylketonuria
Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]
Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]
Roken in aanwezigheid van zuigelingen: Een enquête onder consultatiebureau ouders [Smoking in presence of infants; an enquiry among parents of infants attending an infant welfare clinic]
Roken in aanwezigheid van zuigelingen: Een enquête onder consultatiebureau ouders [Smoking in presence of infants; an enquiry among parents of infants attending an infant welfare clinic]
Gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland [Use of health care facilities for children under two in the Netherlands]
Gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland [Use of health care facilities for children under two in the Netherlands]
School performance at nine years of age in very premature and very low birth weight infants: Perinatal risk factors and predictors at five years of age
School performance at nine years of age in very premature and very low birth weight infants: Perinatal risk factors and predictors at five years of age
Prediction of height achievement at five years of age in children born very preterm or with very low birth weight: Continuation of catch-up growth after two years of age
Prediction of height achievement at five years of age in children born very preterm or with very low birth weight: Continuation of catch-up growth after two years of age
DES and preterm birth rate [1]
DES and preterm birth rate [1]
Congenitale afwijkingen in het eerste levensjaar in Nederland [Congenital anomalies in the first year of life in the Netherlands]
Congenitale afwijkingen in het eerste levensjaar in Nederland [Congenital anomalies in the first year of life in the Netherlands]
Evaluatie van een decennium screening op congenitale hypothyreoidie in Nederland {Evaluation of one decade of neonatal screening for congenital hypothyroidism in the Netherlands]
Evaluatie van een decennium screening op congenitale hypothyreoidie in Nederland {Evaluation of one decade of neonatal screening for congenital hypothyroidism in the Netherlands]
De landelijke verloskundige registratie : een veelbelovend begin [The National Obstetrics Registration: A promising start]
De landelijke verloskundige registratie : een veelbelovend begin [The National Obstetrics Registration: A promising start]
Verloskundige uitkomsten tienerzwangerschappen in Nederland [Obstetric data on teenage pregnancies in the Netherlands]
Verloskundige uitkomsten tienerzwangerschappen in Nederland [Obstetric data on teenage pregnancies in the Netherlands]
Searched for:
(1 - 20 of 26)

Pages