Searched for: +
(1 - 20 of 1,306)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Verspyck Mijnssen, G.A.W. (author)
In dit proefschrift zijn de resultaten van een onderzoek naar de pathogenese van de tulpenvinger en de aard van de schadelijke agens beschreven. In hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht van de tulpencultuur gegeven, waarbij ook aandacht is voor de anatomie van de tulpenbol en de bedrijfsvoering in de tulpencultuur. In hoofdstuk 2 wordt het...
doctoral thesis 1968
document
Dirken, J.M. (author)
De beschikbaarheid van diagnostische instrumenten om negatieve afwijkingen van lichamelijk en geestelijk welzijn vast te stellen is een belangrijke factor in de integrale gezondheidszorg. Deze integratie brengt veel problemen met zich mee. Bedrijfsartsen hebben de neiging hun aandacht te richten op effecten die het resultaat zijn van kortdurende...
book 1969
document
Planologisch studiecentrum TNO (author), Heida, H.R. (author)
report 1974
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
Bureau humanisering van arbeid TNO Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Stafgroep strategische verkenningen TNO (author), Brouwers, A.A.F. (author), Kanters, B. (author), Ekkers, C.L. (author)
In dit onderzoek door NIPG TNO, in opdracht van het ministerie van SZW komen de volgende vragen aan de orde: 1. Wat wordt verstaan onder lopende band, c.q. kort-cyclisch, c.q. machinegebonden werk? 2. In welke omvang komt voornoemd verschijnsel in Nederland voor? Op welke wijze kan in de toekomst adequate registratie van de omvang gewaarborgd...
report 1981
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author)
report 1985
document
Gezondheidsorganisatie TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Blom, J.L. (author), van Duijn, H. (author), van Huffelen, A.C. (author)
conference paper 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dul, J. (author), Pasmooij, C.K. (author)
Getracht is om de arbeidsomstandigheden in de meubelindustrie in kaart te brengen. Daartoe werden 20 bedrijven bezocht onderverdeeld in de groepen plaatverwerking, massief houtverwerking en meubelstoffering. In totaal werden 14 werkzaamheden onderzocht en bij elke werkzaamheid zijn 16 aspecten van de arbeidsomstandigheden beoordeeld die...
report 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Smulders, P.G.W. (author), Bragt, P.C. (author), van der Grinten, M.P. (author), Oversloot, J.S. (author)
Literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in ziekenhuizen. De volgende faktoren werden onderzocht : taakproblemen ; diensttijden ; personeelstekorten ; patiëntenkontakten ; stress ; arbeidssatisfaktie ; personeelsverloop ; ziekteverzuim en WAO ; beroepsziekten ; ongevallen en blessures ; chemische risicofaktoren ; infectieuze...
book 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Brouwers, A.A.F. (author), den Held, M.G. (author)
Dit onderzoek besteedt ten eerste aandacht aan aspecten van werk, werkorganisatie en gezondheid van machinisten die het beroep actief uitoefenen Ten tweede komen aan de orde ergonomische aspecten van de directe werkomgeving van deze machinisten, in het bijzonder de kraancabines. Als laatste wordt ook aandacht besteed aan aspecten van gezondheid...
report 1985
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Poll, K.J. (author)
Rapport over een onderzoek naar de mogelijkheden voor vermindering van de fysieke belasting in de vleesverwerkende industrie in opdracht van het directoraat-generaal van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg NIPG/TNO in samenwerking met het Nederlands Centrum voor...
report 1985
document
Stichting CCOZ (author), Buijs, P.C. (author)
Wie langere tijd in de Ziektewet loopt zal te maken krijgen met de behandelende sector van de gezondheidszorg. Er zal met wisselend succes aan herstel gewerkt worden. Er zijn echter factoren in de curatieve gezondheidszorg die herstel juist belemmeren en die er toe bijdragen dat patiënten in de WAO terchtkomen. In de dissertatie wordt de relatie...
book 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is het een vergelijkend onderzoek tussen uitvoerende krachten en middenkader in de bouw met die in de industrie, met het oog op de vraag of uitvoerders in vergelijking met de genoemde categorie een risicogroep vormen. Ten tweede dient dit onderzoek om factoren op te sporen bij...
report 1985
document
van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author), Kruidenier, H.J. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (voorloper van NIA) (author)
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author)
article 1986
document
Steensma, H.O. (author), Vrooland, V.C. (author), van Amstel, R.J. (author)
Dit boek is een verslag van een aantal grotendeels geslaagde veranderingsprojecten in de industrie, met name bij Sigma Coatings BV en bij een onderdeel van de overheid, en wel Rijkswaterstaat, Directie Limburg. De beoogde doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het werk en ziekteverzuim zijn goeddeels verwezenlijkt. Kwaliteit van de...
book 1986
document
Masselink, W. (author), Zandvliet, C.G.J. (author)
In dit boek wordt verslag gedaan van een omvangrijk veranderingsproject bij Sigma Coatings BV. Daarin staan centraal de veranderingen die te maken hebben met de kwaliteit van de arbeid. Het gaat over de organisatie van de (productie)arbeid en de omstandigheden waaronder deze verricht wordt. Er wordt voornamelijk ingegaan op de vraag hoe de...
book 1986
document
Smit, H.A. (author), Matthysen, M.J.C. (author), Compaan, H. (author)
Onderzoek werd verricht in 11 bedrijven waar regelmatig met metaalbewerkingsvloeistoffen wordt gewerkt. Bij de aanschaf van waterhoudende vloeistoffen wordt door de meeste bedrijven weinig rekening gehouden met gezondheidseffecten. Er werden monsters genomen die geanalyseerd werden op aanwezigheid van o.a. N- Nitrosodiethanolamine (NDELA). In op...
book 1986
Searched for: +
(1 - 20 of 1,306)

Pages