Searched for: +
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Raaijmakers, J.G.W. (author)
article 1986
document
Raaijmakers, J.G.W. (author), Shiffrin, R.M. (author)
Enkele recente mathematische modellen voor het geheugen worden besproken en geevalueerd. Aan de orde komen o.a. associatieve netwerk modellen, modellen gebaseerd op zoekprocessen en modellen met een geditribueerde representatie (o.a. neurale netwerken). Het artikel gaat voorts in op de voor- en nadelen van dit type modellen in vergelijking met...
article 1992
document
TNO Bouw (author), Raaijmakers, B.H.J. (author)
report 1993
document
Raaijmakers, J.G.W. (author)
Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleraar in de Psychologische Functieleer, inzonderheid de toepassingen Universiteit van Amsterdam.
public lecture 1993
document
Raaijmakers, J.G.W. (author), Verduyn, W.W. (author), TNO Technische Menskunde TNO Preventie en Gezondheid (author)
Two experiments are reported that investigated the performance of operators in a fault diagnosis task. Naval engineers working in the Ship's Control Centre (SCC) on board of frigates of the Royal Netherlands Navy were asked to solve a number of unfamiliar fault problems. In the first experiment, it was shown that there was a high correlation (0...
article 1996
document
Raaijmakers, N. (author), Lokhorst, A. (author), Simons, J. (author), Wilbrink, L. (author)
Hoge werkdruk door een te zware taakbelasting is helaas een bekend verschijnsel in het onderwijs. Door taakbeleid kan die werkdruk verminderen, het zorgt bovendien voor een evenwichtiger verdeling van de werkdruk over het team. Vaak heeft dat een daling van het ziekteverzuim tot gevolg, waardoor er ook minder vervangers hoeven te worden...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), GrĂ¼ndemann, R. (author), Piek, P. (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author), Raaijmakers, T. (author), Vaandrager, L. (author)
Deze TNO publicatie bevat een methodiekbeschrijving die een leidraad vormt en een hulpmiddel is voor het ontwikkelen, implementeren en uitbouwen van Integraal GezondheidsManagement (IGM) in de organisatie. IGM is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. De methodiek van...
report 2003
document
Raaijmakers, S. (author), TNO Informatie- en communicatietechnologie (author)
Information diffusion kernels - similarity metrics in non-Euclidean information spaces - have been found to produce state of the art results for document classification. In this paper, we present a novel approach to global sentiment classification using these kernels. We carry out a large array of experiments addressing the well-known movie...
conference paper 2007
document
Raaijmakers, S.A. (author), Truong, K.P. (author), Wilson, T. (author), TNO Informatie- en communicatietechnologie TNO Defensie en Veiligheid (author)
We investigate the combination of several sources of information for the purpose of subjectivity recognition and polarity classification in meetings. We focus on features from two modalities, transcribed words and acoustics, and we compare the performance of three different textual representations: words, characters, and phonemes. Our...
conference paper 2008
document
Wilson, T. (author), Raaijmakers, S.A. (author), TNO Informatie- en communicatietechnologie (author)
In this paper, we compare the performance of classifiers trained using word n-grams, character n-grams, and phoneme n-grams for recognizing subjective utterances in multiparty conversation. We show that there is value in using very shallow linguistic representations, such as character n-grams, for recognizing subjective utterances, in particular...
conference paper 2008
document
Raaijmakers, S. (author), Truong, K.P. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
We developed acoustic and lexical classifiers, based on a boosting algorithm, to assess the separability on arousal and valence dimensions in spontaneous emotional speech. The spontaneous emotional speech data was acquired by inviting subjects to play a first-person shooter video game. Our acoustic classifiers performed significantly better than...
conference paper 2008
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Raaijmakers, S.A. (author), Kraaij, W. (author)
We present a shallow linguistic approach to subjectivity classification. Using multinomial kernel machines, we demonstrate that a data representation based on counting character n-grams is able to improve on results previously attained on the MPQA corpus using word-based n-grams and syntactic information. We compare two types of string-based...
conference paper 2008
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Kraaij, W. (author), Raaijmakers, S.A. (author), Elzinga, P. (author)
We propose a novel and intuitive way to quantify the utility of a classifier in cases where automatic classification is deployed as partial replacement of human effort, but accuracy requirements exceed the capabilities of the classifier at hand. in our approach, a binary classifier is combined with a meta-classifier mapping all decisions of the...
conference paper 2008
document
Raaijmakers, S.A. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
doctoral thesis 2009
document
Hinne, M. (author), Kraaij, W. (author), Raaijmakers, S. (author), Verberne, S. (author), van der Weide, T. (author), van der Heijden, M. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
Recently a number of studies have demonstrated that search engine logfiles are an important resource to determine the relevance relation between URLs and query terms. We hypothesized that the queries associated with a URL could also be presented as useful URL metadata in a search engine result list, e.g. for helping to determine the semantic...
conference paper 2009
document
TNO Informatie- en communicatietechnologie (author), Raaijmakers, S. (author), Kraaij, W. (author)
In this paper we describe the TNO approach to large-scale polarity classification of the Blog TREC 2008 dataset. Our participation consists of the submission of the 5 baseline runs provided by NIST, for which we applied a multinomial kernel machine operating on character n-gram representations.
conference paper 2009
document
Raaijmakers, S. (author), Versloot, C. (author), de Wit, J. (author), TNO Informatie- en communicatietechnologie (author)
In this paper, we describe the TNO approach to the Finding Related Resources or linking task of VideoCLEF09. Our system consists of a weighted combination of off-the-shelf and proprietary modules, including the Wikipedia Miner toolkit of the University of Waikato. Using this cocktail of largely off-the-shelf technology allows for setting a...
conference paper 2010
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Raaijmakers, S.A. (author), Kraaij, W. (author)
Textual sentiment classifiers classify texts into a fixed number of affective classes, such as positive, negative or neutral sentiment, or subjective versus objective information. It has been observed that sentiment classifiers suffer from a lack of generalization capability: a classifier trained on a certain domain generally performs worse on...
conference paper 2010
document
Kumar, A. (author), Moet, D. (author), van der Steen, J.L. (author), van Breemen, A.J.J.M. (author), Shanmugam, S. (author), Gilot, J. (author), Andriessen, H.A.J.M. (author), Matthias, S. (author), Ruetten, W. (author), Douglas, A. (author), Raaijmakers, R. (author), Malinowski, P.E. (author), Myny, K. (author), Gelinck, G.H. (author)
We demonstrate high performance X-ray imaging detectors on foil suitable for medical grade X-ray imaging applications. The detectors are based on solution-processed organic photodiodes forming bulk-heterojunctions from photovoltaic donor and acceptor blend. The organic photodiodes are deposited using an industrially compatible slot die coating...
conference paper 2011
document
Vonder, M.R. (author), van der Waaij, B.D. (author), Zwier, E. (author), Boertjes, E.M. (author), Oostveen, J.C. (author), Raaijmakers, S.A. (author), Schavemaker, J.G.M. (author), Schutte, K. (author), Meulenhoff, P.J. (author), van der Mark, W. (author)
Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen van sensor technologie en de groeiende complexiteit van onze samenleving, is er een duidelijke behoefte ontstaan om (meer) inzicht te krijgen in bestaande situaties en/of objecten. Om te voorkomen dat er een overload aan sensor data ontstaat is automatische ondersteuning van de interpretatie...
report 2011
Searched for: +
(1 - 20 of 45)

Pages