Searched for: +
(1 - 20 of 1,577)

Pages

document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Dhondt, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment....
book 1998
document
Koning-Vrolijk, G.M.C. (author), Houtinstituut TNO (author)
book 1962
document
Knifton, L. (author), Watson, V. (author), Gründemann, R. (author), Dijkman, A. (author), den Besten, H. (author), ten Have, K. (author)
book 2011
document
van der Meer, J.J.M. (author), Rappol, M. (author), Semeijn, J. (author), Rijks Geologische Dienst (author)
book 1985
document
Dubelaar, C.W. (author), TNO Geologische Dienst Nederland (author)
Na Utrecht en Maastricht is nu ook een stadswandeling opgezet door het centrum van Leiden met als thema ‘natuursteen’. Experts van de Geologische Dienst Nederland (TNO) en NCB Naturalis geven daarmee een inkijkje in de fascinerende wereld van de geologie. De wandeling is gratis te downloaden.
book 2011
document
Huiskamp, R. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
In opdracht van de Stichting Management Studies, die onder meer door VNO-NCW wordt ondersteund, is bij enkele 'koploper'-bedrijven nagegaan op welke wijze zij invulling geven aan de individualisering van arbeidsrelaties. De geïnterviewde werknemers waren in het algemeen tevreden over de mogelijkheden om hun arbeidsrelatie op maat te snijden....
book 2002
document
Instituut voor zintuigfysiologie TNO (author), RVO IZF (author)
book 1974
document
Konemann, R. (author), Krause, F. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2015
document
Gallis, R. (author)
book 2012
document
van Osselen-Riem, A. (author), de Jong, O.R.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1997
document
Stege, J. (author), Jongert, T. (author), de Vries, S. (author)
Publicatie is niet aan te vragen bij TNO, wel te bestellen bij de uitgever.
book 2013
document
Rothwell, R. (author), Zegveld, W. (author), Hoofdgroep Beleidsstudies en Informatie TNO (author)
book 1982
document
van Velzen-Mol, H.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De standaard ‘Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar’ is de tweede in een reeks standaarden die door en voor de jgz wordt gemaakt. De eerste standaard ‘Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-19 jaar’ is in 1998 verschenen. Daarna heeft het ministerie van vws toegezegd om ten minste twintig standaarden jgz te financieren. Begeleiding vanuit...
book 2005
document
Popma, J.R. (author), Poort, R.O.B. (author), Franssen, E.J.A. (author), van het Kaar, R.H. (author), Kwantes, J.H. (author)
Iedere werknemer heeft recht op bescherming van zijn veiligheid, gezondheid en waardigheid tijdens de arbeid. Tussen media jaren negentig en het jaar 2008 is er sprake van een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming. Zeker na de recente wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de...
book 2008
document
van Brussel, P. (author), Geertse, M. (author), Hendriks, R. (author), Kort, V. (author), Wobbolts, S. (author), van Alphen, J. (author), Hulshof, J. (author), Gieskens, B. (author), Nauta, N.J. (author), van Meerveld, H. (author)
Gemeenten en schoolbersturen in Noord-Nederland hebben de kans om het scholenbestand een kwaliteitsimpuls te geven. Aantrekkelijke scholen bouwen die duurzaam, aardbevings- en toekomstbestendig zijn. De aardbevingen problematiek heeft gezorgd voor fondsen en momentum. Het is nu de uitdaging om deze kans maximaal te benutten
book 2018
document
Brüggemann, H.M. (author), Kunstoffen en rubberinsituuut TNO (author)
Gedenkboek 40-jarig bestaan Kunststoffeninstituut TNO
book 1986
document
Lammers, B. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Eijkelenbergh, P. (author), TNO Defensie en Veiligheid TNO Bouw en Ondergrond (author)
Kan uw organisatie tegen een stootje? Bent u voorbereid op verstoringen in uw logistieke keten? Wat doet u bijvoorbeeld als een belangrijke leverancier failliet gaat of als het magazijn van uw logistieke dienstverlener afbrandt? Of als blijkt dat uw producten onveilig zijn en u deze uit de markt moet terughalen? Bedrijven die goed voorbereid...
book 2009
document
Schmidt, E. (author), Willems, Y. (author), Oeij, P.R.A. (author), van Schie, J.P.M. (author)
Dit werkpakket is grotendeels gebaseerd op instrumenten, gesprekmodellen en checklists ontwikkeld door TNO, welke zijn ontleend aan het TNO-rapport "Aanpak werkdruk, agressie en trauma in de ambulancesector : gespreksmodellen en checklists voor medewerker en leidinggegevende. Het werkpakket is gemaakt in samenwerking met een werkgroep vanuit de...
book 2006
document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
van Dongen, T. (author), Selleslaghs, J. (author), Gehem, M. (author)
Organized crime for the European market is a multi-billion dollar business that feeds on, as well as sustains, poverty and poor governmental control. As factors like the economic crisis and the emergence and growth of urban slums will sustain organized crime, this threat is likely to stay with us in the foreseeable future. Against this...
book 2012
Searched for: +
(1 - 20 of 1,577)

Pages