Searched for: +
(1 - 20 of 1,581)

Pages

document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Dhondt, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment....
book 1998
document
Huiskamp, R. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
In opdracht van de Stichting Management Studies, die onder meer door VNO-NCW wordt ondersteund, is bij enkele 'koploper'-bedrijven nagegaan op welke wijze zij invulling geven aan de individualisering van arbeidsrelaties. De geïnterviewde werknemers waren in het algemeen tevreden over de mogelijkheden om hun arbeidsrelatie op maat te snijden....
book 2002
document
Konemann, R. (author), Krause, F. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2015
document
Gallis, R. (author)
book 2012
document
van Osselen-Riem, A. (author), de Jong, O.R.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1997
document
Stege, J. (author), Jongert, T. (author), de Vries, S. (author)
Publicatie is niet aan te vragen bij TNO, wel te bestellen bij de uitgever.
book 2013
document
van Velzen-Mol, H.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De standaard ‘Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar’ is de tweede in een reeks standaarden die door en voor de jgz wordt gemaakt. De eerste standaard ‘Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-19 jaar’ is in 1998 verschenen. Daarna heeft het ministerie van vws toegezegd om ten minste twintig standaarden jgz te financieren. Begeleiding vanuit...
book 2005
document
Popma, J.R. (author), Poort, R.O.B. (author), Franssen, E.J.A. (author), van het Kaar, R.H. (author), Kwantes, J.H. (author)
Iedere werknemer heeft recht op bescherming van zijn veiligheid, gezondheid en waardigheid tijdens de arbeid. Tussen media jaren negentig en het jaar 2008 is er sprake van een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming. Zeker na de recente wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de...
book 2008
document
Lammers, B. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Eijkelenbergh, P. (author), TNO Defensie en Veiligheid TNO Bouw en Ondergrond (author)
Kan uw organisatie tegen een stootje? Bent u voorbereid op verstoringen in uw logistieke keten? Wat doet u bijvoorbeeld als een belangrijke leverancier failliet gaat of als het magazijn van uw logistieke dienstverlener afbrandt? Of als blijkt dat uw producten onveilig zijn en u deze uit de markt moet terughalen? Bedrijven die goed voorbereid...
book 2009
document
Schmidt, E. (author), Willems, Y. (author), Oeij, P.R.A. (author), van Schie, J.P.M. (author)
Dit werkpakket is grotendeels gebaseerd op instrumenten, gesprekmodellen en checklists ontwikkeld door TNO, welke zijn ontleend aan het TNO-rapport "Aanpak werkdruk, agressie en trauma in de ambulancesector : gespreksmodellen en checklists voor medewerker en leidinggegevende. Het werkpakket is gemaakt in samenwerking met een werkgroep vanuit de...
book 2006
document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.
book 2015
document
Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen....
book 2000
document
book 1999
document
Rieken, J. (author), Geeraerts, G. (author), Baayens, J. (author), van der Pijl, G. (author), de Vlaming, P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de periode 1974-76 zijn plannen gemaakt om te komen tot een onderzoek waarin de volgende probleemstelling centraal stond: het ontwikkelen van criteria waarmee voorspeld kan worden welke organisatiestructuur onder welke omstandigheden een zo groot mogelijke kans op effectief functioneren van de organisatie biedt. De effectiviteit van de...
book 1980
document
van der Klauw, M. (author), Oude Hengel, K. (author), van der Meer, L. (author), Wiezer, N. (author)
Uitvoerders hebben vaker dan andere werknemers in de bouw te maken met werkdruk en stress. TNO heeft in opdracht van Arbouw onderzoek gedaan naar oorzaken van werkdruk en naar oplossingen op bedrijfs- en sectorniveau om de werkdruk van deze groep te verlagen. De oorzaken zijn geïnventariseerd door middel van deskresearch, participatieve...
book 2013
document
Schroots, J.J.F. (author), van Alphen de Veer, R.J. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
De test heeft als meetpretentie de bepaling van intelligentie (algemeen cognitief ontwikkelingsniveau), alsmede het niveau van een aantal cognitieve functies binnen drie leerkanalen t.b.v. de diagnostiek van leermoeilijkheden en cognitieve ontwikkelingsstoornissen. De test wordt individueel afgenomen en duurt in een volledige afnamevorm 50-75...
book 1976
document
Bethlehem, J. (author), van Buuren, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 2001
document
Boere-Boonekamp, M.M. (author), van Sleuwen, B.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2008
document
de Kraker, H. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO, Arbouw, NOA en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2014
Searched for: +
(1 - 20 of 1,581)

Pages