Searched for: +
(1 - 20 of 1,092)

Pages

document
Polinder, H. (author)
In een divers aantal regio’s in het land beschikt Nuon over warmtenetten waarmee woningen en utiliteitsgebouwen worden voorzien van warmte. Voor deze warmtenetten heeft Nuon een CO2-reductiemodel opgesteld, in de vorm van een Excel rekentool. Hiermee wordt ten opzichte van een referentiesituatie berekend hoeveel CO2 er minder wordt uitgestoten...
report 2016
document
Poulsen, N. (author), Holloway, S. (author), Neele, F.P. (author), Smith, N.A. (author), Kirk, K. (author)
report 2014
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Handgraaf, M. (author), van den Akker, F. (author), Popa, E. (author), Koeslag, M. (author)
Aanleiding en doel van het Green Wedge project Terwijl de techniek voorhanden is en er geen economische barrières zijn, is er in de industrie sprake van een onderbenut potentieel van energie efficiëntie. ISPT spreekt dagelijks met technologieontwikkelaars, aanbieders en adviseurs over nieuwe technologieën die, als ze worden toegepast, het...
report 2019
document
Wouters, D.A.J. (author), Verhoef, J.P. (author)
As part of the North Sea offshore wind conditions measurement program a ZephIRLiDAR is installed at Euro Platform on 2 August 2018. In order to assure high quality measurements, the LiDAR unit (ZephIR 300, 315) was validated at the ECN part of TNO LiDAR Calibration Facility for the period of 24 April 2018 13:00 until 07 June 2018 10:00. ECN part...
report 2019
document
van Tilburg, X. (author), Donker, J.F. (author)
Makalah kebijakan ini menelusuri derajat kesesuaian antara dokumen NDC Indonesia yang pertama dengan rencana pengembangan sektor pembangkit. Perbandingan langsung tidak mungkin dilakukan, karena dokumen NDC tidak memuat informasi tentang kontribusi penurunan emisi dari sektor pembangkit, sebagai gantinya kita melihat dari tiga aspek yaitu...
report 2018
document
Vermeer, A. (author), Slooff-Hoek, L.H. (author)
Photovoltaic (PV) modules are mainly available in one standard size , which means that full roof coverage of PV modules asks for expensive tailor-made modules. Besides that, the interconnection between the cells in a standard module is very sensitive to partial shade on the module, where a small shadow can already result in a substantial drop of...
report 2019
document
Slooff-Hoek, L.H. (author)
report 2019
document
van Tilburg, X. (author), Donker, J.F. (author)
The Fitness Framework presented here is a tool with the potential to add value over existing approaches to assessing climate ambition and action, by explicitly taking stakeholders and their behaviour into account, and building on that to explain why change is more or less likely to happen (this likelihood is what we call ‘fitness’). It aims to...
report 2019
document
Allan, J.E.M. (author), Buist, H.E. (author), Chapman, A. (author), Flament, G. (author), Hartmann, C. (author), Jawad, I. (author), Kuijpers, L.T. (author), Kuittinen, H. (author), Noyons, E. (author), van der Giessen, A.M. (author), Yegros, A. (author)
Nanotechnology has the potential to contribute to energy sustainability by reducing consumption, improving the infrastructure for energy generation, transmission and use, and offering new methods for energy production. To achieve this, the field of nanotechnology and energy needs to have a solid research base; routes for new developments in...
report 2017
document
van Geuns, L.C. (author), van Cleef, H. (author)
report 2015
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Peuchen, R.A. (author), Siebinga, A.S. (author)
In deze rapportage staat de vraag centraal: ‘Wat kunnen we voor de duurzame energietransitie leren van maatschappelijke veranderingen uit het verleden?’. Om een antwoord te geven op deze vraag hebben we allereerst de theorie bestudeerd over wat maatschappelijke verandering en transities zijn, en wat bepaalt wat wij als samenleving normaal vinden...
report 2019
document
Kronimus, R.A. (author), Bruin, G. (author), Wollenweber, J. (author), Wildenborg, A.F.B. (author), Vandeweijer, V.P. (author), Arts, R.J. (author), Holloway, S. (author)
report 2014
document
Tieben, B. (author), Smits, T. (author), Hers, J.S. (author), van der Welle, A.J. (author), Duijnhoven, H.L. (author), Nieuwenhuijs, A.H. (author), de Nooij, M. (author)
Het eventueel abrupt verlagen van de gasproductie in het Groningenveld tot beneden het niveau van leveringszekerheid kan omvangrijke economische en maatschappelijke gevolgen hebben. De kosten voor de economie bedragen 10% tot 13% van het BBP; dit kan tot driekwart miljoen voltijdbanen kosten. Een groot aantal slachtoffers (> 10.000) en...
report 2019
document
Segers, R. (author), van den Oever, R. (author), Niessink, R.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
RVO heeft ECN part of TNO en CBS gevraagd een update te maken van het rapport Monitoring Warmte 2015. De gebruikte methoden in deze update zijn grotendeels identiek aan de versie over 2015. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het...
report 2019
document
van Tilburg, X. (author), van Minderhout, S. (author)
This working paper discusses political economy analysis (PEA), a structured approach to analysing sector politics which has been used and studied especially in the realm of development support. We investigate whether looking at sector transitions through a PEA-lens will allow us to see which political factors are at play when determining...
report 2019
document
van Thienen-Visser, K. (author), Nepveu, M. (author), Hettelaar, J.M.M. (author)
In het kader van de Mijnbouwwet 2003 moeten seismische risicoanalyses in het winningsplan opgenomen worden. Bij olie- en gaswinning gaat het om geïnduceerde seismiciteit. In 2003 is door TNO en KNMI in opdracht van de mijnbouwmaatschappijen onderzoek uitgevoerd naar de seismische hazard door geïnduceerde aardbevingen. De resultaten van dit...
report 2012
document
Hammingh, P. (author), Menkveld, M. (author), Volkers, C. (author), van Minnen, J. (author), Boot, P. (author), Drissen, E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), Ozdemir, O. (author), Peek, K. (author), Schoots, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author)
Deze kortetermijnraming (hierna KTR) gaat in op de drie belangrijkste klimaat- en energie-doelen voor Nederland in 2020: 1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten op-zichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018); 2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in...
report 2019
document
Wassing, B.B.T. (author), Maljers, D. (author), Westerhoff, R.S. (author), Bosch, J.H.A. (author), Weerts, H.J.T. (author), Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (author)
In het kader van de per 1 januari 2003 gewijzigde Mijnbouwwet moeten per 1 januari 2003 seismische risico analyses in het winningsplan opgenomen worden. In het geval van olie- en gaswinning gaat het hierbij om geïnduceerde seismiciteit. Het consortium van partijen bestaand uit Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., BP Nederland Energie B.V.,...
report 2003
document
de Keizer, A.C. (author), Folkerts, W. (author), Penning, P. (author), van de Zande, M. (author), Schermer, J. (author), Bunthof, L. (author)
In het SunCycle project is een consortium de uitdaging aangegaan om een volgende generatie van een concentrerende PVT module te ontwikkelen en deze module uitgebreid te onderzoeken. Het SunCycle concept is ontwikkeld en gepatenteerd door het bedrijf SunCycle. Met behulp van een lens en een spiegel wordt het directe zonlicht geconcentreerd op een...
report 2017
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
ECN part of TNO heeft een update gemaakt van de ramingen rond de ISDE subsidie uit de NEV 2017. CBS heeft daarbij geholpen door de aanvragen van 2016 en 2017 te analyseren1. RVO heeft door Kantar marktonderzoek laten doen onder de aanvragers van ISDE subsidie voor pelletkachels en biomassaketels. In deze notitie berekenen we de verwachte PJ’s...
report 2018
Searched for: +
(1 - 20 of 1,092)

Pages