Searched for: +
(1 - 20 of 701)

Pages

document
Polinder, H. (author)
In een divers aantal regio’s in het land beschikt Nuon over warmtenetten waarmee woningen en utiliteitsgebouwen worden voorzien van warmte. Voor deze warmtenetten heeft Nuon een CO2-reductiemodel opgesteld, in de vorm van een Excel rekentool. Hiermee wordt ten opzichte van een referentiesituatie berekend hoeveel CO2 er minder wordt uitgestoten...
report 2016
document
Slooff-Hoek, L.H. (author)
report 2019
document
van Geuns, L.C. (author), van Cleef, H. (author)
report 2015
document
Hammingh, P. (author), Menkveld, M. (author), Volkers, C. (author), van Minnen, J. (author), Boot, P. (author), Drissen, E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), Ozdemir, O. (author), Peek, K. (author), Schoots, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author)
Deze kortetermijnraming (hierna KTR) gaat in op de drie belangrijkste klimaat- en energie-doelen voor Nederland in 2020: 1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten op-zichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018); 2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in...
report 2019
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
ECN part of TNO heeft een update gemaakt van de ramingen rond de ISDE subsidie uit de NEV 2017. CBS heeft daarbij geholpen door de aanvragen van 2016 en 2017 te analyseren1. RVO heeft door Kantar marktonderzoek laten doen onder de aanvragers van ISDE subsidie voor pelletkachels en biomassaketels. In deze notitie berekenen we de verwachte PJ’s...
report 2018
document
Huygen, A.E.H. (author), Hakvoort, R. (author)
Dit rapport gaat over de lokale energievoorziening. Energiegebruikers willen steeds meer bij het energiesysteem betrokken zijn en deze ook helpen verduurzamen. Veel huishoudens en be-drijven nemen het initiatief om — zelf of in een samenwerkingsverband — elektriciteit, (bio)gas of warmte te produceren en te gebruiken. Daarbij willen zij soms...
report 2012
document
Wong, L. (author), van Dril, A.W.N. (author)
Shell Nederland Chemie (SNC) B.V. Moerdijk operates a naphtha cracker and several downstream processes, including the fractionation of olefins and benzene, and the production of ethylene oxide, ethylene glycols, ethylbenzene, styrene monomer and propylene oxide. The Moerdijk site is linked by pipelines to the Shell refinery site in Rotterdam
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Straver, K. (author), Wijnant, S. (author), Schreuders, M. (author)
Vraagsturing in warmtenetten kan de kosten voor exploitatie van bestaande warmtenetten en het ontwerp van nieuwe warmtenetten verlagen en bijdragen aan de verduurzaming van warmtenetten. Maar de vraag is hoe werkt vraagsturing in warmtenetten in de praktijk? Hoe kunnen warmteleveranciers of bewonerscollectieven de gebruikers zo ver krijgen dat...
report 2021
document
van der Welle, A.J. (author), Morales España, G.A. (author), Sijm, J.P.M. (author), Hernandez Serna, R. (author)
report 2021
document
Groenenberg, R.M. (author), Koornnef, J.M. (author), Sijm, J.P.M. (author), Janssen, G.J.M. (author), Morales España, G.A. (author), van Stralen, J. (author), Hernandez-Serna, R. (author), Smekens, K.E.L. (author), Juez-Larre, J. (author), Goncalves Machado, C. (author), Wasch, L.J. (author), Dijkstra, H.E. (author), Wassing, B.B.L. (author), Orlic, B. (author), Brunner, L.G. (author), van der Valk, K. (author), van Unen, M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), Winters, E. (author), Puts, H. (author), van Popering-Verkerk, J. (author), Duijn, M. (author)
report 2020
document
Groenenberg, R.M. (author), Juez-Larre, J. (author), Goncalves Machado, C. (author), Wasch, L.J. (author), Dijkstra, H.E. (author), Wassing, B.B.T. (author), Orlic, B. (author), Brunner, L.G. (author), van der Valk, K. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author)
report 2020
document
Hu, B. (author), Yung, C. (author)
Offshore wind farms worldwide are moving further away from shore in order to capture more favourable wind conditions. However, this creates additional challenges regarding their Operations & Maintenance (O&M). O&M costs contribute significantly (20-30%) to the Levelised Cost of Energy (LCOE) over the lifetime of an offshore wind farm. One of the...
report 2020
document
Sluijter, S.N. (author), Tuel, M.M.A. (author), van Delft, Y.C. (author)
Introductie Een significant deel van het energiegebruik in de procesindustrie wordt gebruikt voor scheidingen. Membraantechnologie heeft de potentie om de huidige inefficiënte distillatieprocessen te vervangen of aan te vullen en hiermee op het energieverbruik van de industrie te verminderen. Om de implementatie van dergelijke technologieën te...
report 2021
document
Chikri, Y.A. (author), Wetzels, W. (author)
Carbon black is a product widely used in industry to enhance the mechanical, electrical and optical properties of the materials where it is integrated as a filler. Most of the industrially produced carbon black is consumed by the tyre manufacturing industry and the remainder is used in rubber products and diverse applications such as plastics,...
report 2020
document
Semeijn, V.P. (author), Schure, K.M. (author)
The Dutch chemical industry has evolved into a leading supplier of chemical products and services in Europe. Ethylene, one of the largest volume commodity chemicals produced by the petrochemical sector is the main feedstock for the production of polyvinyl chloride (PVC). Since this polymer is strong, lightweight, resistant to weathering and cost...
report 2020
document
Wiggelinkhuizen, E.J. (author), Bulder, B.H. (author), Schwedersky, A.B. (author), Berlo, M.P.W. (author)
De elektriciteitsvoorziening is een cruciaal onderdeel voor het kunnen functioneren van de Nederlandse maatschappij. Daarom kan kortdurende en regionale uitval van elektriciteit (brownout) al leiden tot grote cascade-effecten als uitval van bijvoorbeeld openbaar vervoer en ICT netwerken. Grootschalige volledige uitval (blackout) leidt tot...
report 2021
document
Oliveira Machado dos Santos, C. (author), Moncada Botero, J. (author), West, K.J. (author), Apeldoorn, T. (author)
This report is a result of the MIDDEN+ project, a pilot project that was undertaken as an exploration of the possibilities for future developments of the MIDDEN database, especially concerning additional data for complex and impactful decision‐making, facilitating the transformation to a CO2‐neutral industrial sector. The project sought to...
report 2021
document
Negri, A. (author), Ligthart, T.N. (author)
The Dutch chemical industry is the fourth largest in Europe and tenth in the world, having a turnover of over 50 billion euros. Characterised by a central position in the European market and by the presence of highly integrated clusters such as the Port of Rotterdam and the Chemelot industrial park in Limburg, The Netherlands hosts some of the...
report 2021
document
Yong, C. (author), Keys, A. (author)
LyondellBasell operates a total of three production sites and one deep-water terminal in the Port of Rotterdam. This report focuses on the Botlek and Maasvlakte sites only. The production sites have a diverse product portfolio as summarised below:
report 2021
document
Gerdes, J. (author), Stam, J. (author), Dreijerink, L. (author), Paradies, G. (author)
Het halen van het nationale emissiereductiedoel van 49% in 2030 is niet eenvoudig. Dat blijkt onder meer uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uit een analyse van aanvullend beleid uit het Klimaatakkoord (PBL 2019). Met de verwachte aanscherping van het reductiedoel voor 2030 zal het halen ervan nog lastiger worden. Ondanks de grote steun...
report 2021
Searched for: +
(1 - 20 of 701)

Pages