Is taal een gevaar? Verslag CGC-NVVK bijeenkomst 17 januari 2013