Statistische bijlage bij Monitor brugbanen, voorjaar 2009