De dialoog als vroege Poortwachter: Het voorkómen van verzuim door onbalans