Mogelijkheden tot modal shift. Wat valt er van weg naar spoor te schuiven