Onderzoek effectiviteit persoonlijke beschermingsmaatregelen voor typologie 1 evenementen. Literatuurstudie en kwalitatieve analyse