Voorkomen en bestrijden van werkstress in de intramurale gezondheidszorg