Bepaling van de Healingscapaciteit van een asfaltmengsel