De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 1. Patiëntgebonden factoren. [The restorative care index in children 1. Factors concerning the child]